Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Витрати в довгостроковому періоді

Розглядаючи витрати в довгостроковому періоді, слід нагадати, що в цьому випадку всі витрати стають змінними у зв'язку з періодично відбуваються змінами в умовах виробництва в результаті інвестиційної діяльності. Тому в довгостроковому плані втрачає сенс роздільний аналіз постійних і змінних витрат. Однак аналіз загальних середніх витрат зберігає своє значення. Особливістю кривої середніх витрат у довгостроковому періоді є те, що вона утворюється на основі інтегрування короткострокових середніх загальних витрат у міру переходу від одного масштабу виробництва до іншого. Отже, крива довгострокових середніх загальних витрат являє собою ланцюг послідовно з'єднаних між собою кривих короткострокових витрат такого роду (рис. 19.7).

Рис. 19.7. Витрати виробництва в довгостроковому періодіКрива довгострокових середніх загальних витрат називається ще кривої вибору підприємства. Вона проходить по дотичній до нескінченного числа кривих короткострокових середніх загальних витрат. Залежно від характеру проведених технічних, організаційних та економічних заходів, масштабів виробництва криві довгострокових середніх загальних витрат приймають різний вигляд. Вирішальний вплив на характер кривої надають закони виростала, постійною і спадної продуктивності.

Висновки
1. Витрати виробництва являють собою сукупність витрат, пов'язаних з випуском продукції. Вони поділяються на зовнішні і внутрішні, постійні та змінні.
2. В основі розмежування витрат на зовнішні і внутрішні лежать критерії приналежності використовуваного ресурсу. Якщо ресурс є власністю підприємства (підприємця), то його витрати відносяться до внутрішніх витратам, якщо ж підприємство купує ресурс, то витрати його відносяться до зовнішніх витрат. До внутрішніх витратам відноситься
також відшкодування всієї сукупності зусиль і ризику підприємця у формі нормального прибутку.
3. Розрізняють бухгалтерську і економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток дорівнює різниці між валовим доходом (загальною виручкою) і зовнішніми витратами. Економічна прибуток є різниця між валовим доходом і сумою внутрішніх і зовнішніх витрат (загальними витратами). Тому бухгалтерський прибуток більше економічної на величину внутрішніх витрат.
4. У короткостроковому періоді витрати виробництва поділяються на постійні та змінні. Критерієм віднесення витрат до постійних або до змінних є їх реакція на зміну обсягу виробництва. Якщо при зміні обсягу продукції, що випускається величина певних витрат залишається незмінною, то мова йде про постійних витратах.
Якщо ж витрати змінюються разом із зміною обсягів продукції, що випускається, то мова йде про змінних витратах. У сумі постійні та змінні витрати утворюють загальні витрати.
5. Витрати виробництва, що припадають на одиницю продукції, називаються середніми витратами. Середні витрати бувають змінними, постійними і загальними. Вони розраховуються шляхом ділення відповідно змінних, постійних і загальних витрат на обсяг продукції, пов'язаний з даними витратами. Однак середні витрати необхідно відрізняти від граничних витрат, які також пов'язані з випуском одиниці продукції. Якщо середні витрати вказують, які витрати припадають в середньому на одиницю продукції при даному обсязі виробництва, то граничні витрати свідчать про витрати, що припадають на випуск кожної додаткової одиниці продукції по відношенню до вже наявного обсягу виробництва.
6. У довгостроковому періоді всі витрати стають змінними, так як відбуваються зміни не тільки в самому виробництві внаслідок
інвестиційної діяльності, але і в умовах господарювання, тобто зміни самої економічного середовища використання факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Витрати в довгостроковому періоді "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові середні і
 2. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 3. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 4. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, є постійними. Але автомобільна фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але
 5. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, що не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 6. Довгострокові граничні витрати
  витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи- ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в кінцевому підсумку зростають внаслідок за-кону спадної віддачі. Уздовж кривої LMC, напр-тив, граничні витрати
 7. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  витрати - це витрати на одиницю об'єму випуску, допускається можливість зміни всіх факторів виробництва оптимальним чином. Закономірністю зміни довгострокових середніх витрат є їх початкове зниження з розширенням виробничих потужностей і зростанням обсягу виробництва. Проте у результаті введення все більших і більших потужностей призведе до збільшення довгострокових середніх
 8. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8).
 9. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 10. Довгостроковий період
  витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку, виснаження природних ресурсів змусить в пошуках риби здійснювати більш далекі плавання, тобто позначиться дія закону спадної віддачі. З іншого боку, галузь кораблебудування, досягнувши великих масштабів виробництва, володітиме «кращою організацією і більшою економічністю», тобто буде досягнута економія на масштабах або
 11. Позитивний і негативний ефект масштабу
  витрати будуть виступати в якості змінних. Аналіз зміни довгострокових витрат важливий для вибору стратегії фірми в області масштабів своєї діяльності. Наприклад, варто створювати для випуску заданого обсягу товарів одне велике підприємство або кілька дрібних? Який варіант дозволить мінімізувати витрати? Якщо розміри фірми подвоїлися (побудували нову будівлю, закупили нове
 12. У цьому випадку ціна ринку отражаг-середні сукупні витрати граничної фірми - фірми,
  витрати граничної фірми - фірми, яка покинув * б ринок при падінні ціни нижче цього рівня. Така фірма отримує ну леву Е прибуток, у той час як прибуток фірм з більш низькими витратами положіте.хг на. Входження нових фірм не ліквідує цього прибутку, так як побічний ефект вступають вище витрат фірм , вже існуючих на ринку. Фірми з боле високими витратами увійдуть на ринок тільки при
 13. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  витрати з-змінюються відповідно з динамікою обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити
 14. 312 Частина 5.
  витратам; в) і тим і іншим; г) ні тим ні іншим. Виберіть правильну відповідь і поясніть за допомогою діаграми. Однак є дві причини, за якими крива пропозиції в довгостроково * періоді може мати позитивний нахил. По-перше, деякі ресурси прс-виробництва доступні лише в обмеженій кількості. Розглянемо ринок сільсько-господарської продукції. Прийняти рішення про
 15. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві
 16. 72. ВАРІАНТИ РІВНОВАГИ ФІРМИ в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ
  витрати. Фірмі слід припинити виробництво, якщо сумарний дохід від продажу виробленого нею товару не перевершує змінних витрат (або хоча б не дорівнює їм). Друге правило визначає, що якщо фірма вирішила продовжувати виробництво, то вона повинна випускати таку кількість продукції, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам. На підставі цих правил можна зробити висновок,
© 2014-2022  epi.cc.ua