Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Конкуренція в масштабах всієї еко-номіки та ефективність по Парето8


Тепер від вивчення рівноваги на окремо взятомконкурентном ринку ми переходимо до розглянуто-нію загальної рівноваги в масштабах всієї економі-ки, в якій всі ринки є абсолютно кон -конкурентних. Наш аналіз будується на базі характер-них властивостей споживчої поведінки та конку-рентного пропозиції, розглянутих у попередніх розділах. Ми покажемо, що, коли потребітелімаксімізіруют корисність, прирівнюючи отношеніяпредельних корисностей до відносин цін, а фір-ми прирівнюють граничні витрати до цін, зякими вони стикаються, ресурси будуть розбраті-делени ефективно в масштабах всієї економіки.
Спочатку ми розглядаємо споживачів, затемпроізводітелей і нарешті ринки. Ми сравніваемтребуемие для ефективності за Парето умови Суслова максимізації корисності, потім максі-мізації прибутку і нарешті ринкової рівноваги.
Споживче поведінка та ефективно в сфері споживання
У гол. 6 ми показали, що споживач, розподіляю-щий оптимальним чином свій бюджет, прирівнюються-Нива відношення граничних корисностей любихдвух благ до відношення їхніх цін. Таким чином, ес-Чи ми обмежуємо нашу увагу двома блага-ми - яблуками (А) і бананами (В), то кожен ін-дивид в економіці встановлює:
(2)
Ліва частина рівності (2), що представляє собойотношеніе граничнихкорисностей, дорівнює пре-слушною нормі заміщення яблук бананами для по-требітеля9.
8 Примітка для викладачів. Матеріал даного параграфа болеесложен, ніж матеріал іншої частини голови, і може бути опущений без шкоди для втрати послідовності викладу.

9 Ця концепція розглядається також у додатку до гол. 6.
0 Гранична норма заміщення блага Аблагом В (МВДдо) вимірює, скільки додаткових одиниць блага В повинен отримати по-споживач в якості компенсації за відмову від
1 одиниці блага А, або, еквівалентно, отсколькіх одиниць блага В відмовився б по-споживач, щоб отримати ще 1 одиницю бла-га А.
Наприклад, припустимо, що MUA / MUB одно 4, при цьому MUA становить 20, а ЛШВ становить 5.Отказиваясь від одного яблука, споживач теряет20 «утиль» (одиниць корисності). Щоб возместітьету втрату, він змушений відмовитися від чотирьох ба-наново. У зворотному напрямку: він цілком був биготов відмовитися від чотирьох бананів, щоб напів-чить одне додаткове яблуко. Отже, гранична норма заміщення яблук бананами рав-вується в даному випадку 4 (20/5).
Оскільки відношення граничних полезностейравняется відношенню цін, ми можемо написати:

Зверніть увагу на умову споживчої оп-тимізації: кожен споживач в економіці прирівнюються граничну норму заміщення яблук ба -Нанами до відношення ціни яблук до ціни бананов.Так як всі споживачі стикаються з тим же са-мим співвідношенням цін, то гранична норма заме-щення яблук бананами буде однаковою для всехпотребітелей. Отже, не існує способаперераспределіть споживання цих благ між по-споживачами так, щоб зробити комусь краще безтого, щоб не зробити комусь іншому гірше.
Щоб зрозуміти, чому це так, розглянемо ситуа-цію, в якій гранична норма заміщення невиравнівается між індивідуумами.
Покажемо, що в даному випадку, перерозподіляючи ресурси, можна щонайменше поліпшити становище од-ного. Припустимо, що MRSAB для Марж равняется2, а для Діани - 3. Це означає, що Марж будетготова проміняти одне яблуко на два банани ілібольше. Діана ж була б готова відмовитися оттрех бананів, щоб отримати ще одне яблуко. Та-ким чином, якщо Діана дає Марж три банана вобмен на одне яблуко, то Діана не програє, аМарж виграє. А якщо Діана віддає Марж 2,5 банана в обмін на 1 яблуко, то виграють обидві.
Такі угоди, що викликають поліпшення положе-ня для обох сторін, мають місце у всіх випадках, коли MRS різні для різних споживачів. Таккак в ринковій економіці все MRS для всіх потре-бителей однакові, то в ній не існує піді-
бних угод. Це міркування узагальнюється з по-міццю поняття ефективності у сфері потребле-ня.
Розподіл ресурсів є ефек-нормативним у сфері споживання, якщо невозмож-но перерозподілити сумарні обсяги по-требления кожного блага між споживача-ми так, щоб поліпшити положення по мен-ший мірою одного без заподіяння збитку ко-му-то іншому. Оскільки в абсолютно конкурентні економіці MJRS для будь париблаг дорівнює для всіх споживачів, то рівновага в подібній економіці є ефек-ним за споживанням.
Це є першим кроком у демонстрації того, що система цін розподіляє ресурси еффектівно.Следующій крок полягає у введенні в аналізпроізводітелей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Конкуренція в масштабах всієї еко-номіки та ефективність по Парето8 "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  масштаб проблеми достатньо великий, буває досить важко виділити людей, які будуть займатися виключно її рішенням, враховуючи, що у всіх штатних співробітників клієнта є свої повсякденні обов'язки в рамках поточної діяльності. Разом з тим, наймати і тримати особливий штат фахівців на випадок виникнення кожної проблеми, як це іноді вважають за краще робити деякі компанії,
 2. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  конкуренції ; але знання може бути використане тільки через кваліфікацію індивідів. Як і все інше, знання і кваліфікації будуть двігатьсявокруг світла - але повільніше, ніж все інше. Для завершення освіти та професійної підготовки потрібно багато часу, і багато з необхідних навичок - це не ті, яким навчають у формальних навчальних закладах, оскільки виробничі навички
 3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  конкуренції нещадні сили жадібності і прагнення до збагачення, щоб отримати максимальний прибуток. Капіталіст активно шукає людей, яких можна звільнити, і машини, які не потребують заміни. Він швидко приймає нові, більш ефективні технології виробництва, якщо вони можуть дати відсотки прибутку понад ринкових середніх. Він не обмежений старими способами поведінки. Фірми входять на ринки і в
 4. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  конкуренції і свобода торгівлі. Практична політика держави, за А. Смітом, пройнята духом компромісу, що чимало сприяло її швидкому успіху. Сісмонді, виходячи з аналізу економічного укладу того часу, стверджує, що вся економічна життя - не тільки сфера виробництва, а й розподілу благ, - повинна бути піддана громадському контролю і реформована згідно
 5. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  конкуренції фірма прагне таким чином комбінувати фактори виробництва, щоб оцінка граничної їх продуктивності дорівнювала сумі винагород, належних кожній окремій одиниці факторів. Відповідно до цієї теорії, Ціна=Граничним витратам=Сумі винагород граничних факторів виробництва=Сумі граничних виробник-ностей вартості факторів. У ринковій економіці ціна,
 6. Роздержавлення і приватизація
  конкуренції та підприємництва. Це - центральна проблема переходу до ринкової економіки. У тісному зв'язку з роздержавленням перебуває приватизація. Приватизація - один із напрямків роздержавлення власності, що полягає в передачі її в приватну власність окремих громадян і юридичних осіб Приватизація державних і муніципальних підприємств у Росії означає
 7. 1. Економічні погляди К. Маркса
  конкуренції відбувається лише перерозподіл додаткової вартості, створеної всіма найманими працівниками між капіталістами пропорційно розмірам їх капіталів (якщо доречно таке порівняння, то відбувається поділ награбованого пропорційно силі зброї). І рівна норма прибутку на рівні за величиною капітали жодним чином не є доказом того, що капітал бере участь у процесі
 8. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  конкуренції ". Це з'явилося викликом традиційній економічній науці, згідно з якою конкуренція і монополія - взаємовиключні поняття, і яка окремі ціни пропонувала пояснювати або в категоріях конкуренції, або в категоріях монополії. Згідно ж погляду Чемберліна, більшість економічних ситуацій являють собою явища, що включають і конкуренцію, і монополію. Чемберліновская
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  конкуренції, відбувається свобод-ве пересування капіталу з однієї галузі в іншу. Кларк висував положення, що вільна конкуренція име-ет тенденція не зрівнювати прибуток (як стверджував Маркс), а повністю ліквідувати прибуток, зводячи її до позикового про-центу. За думку Кларка, там, де немає розвитку, там підприємницьку прибуток зникає. Цей абсолютно безглуздий висновок у
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  конкуренції , чисто стихійного механізму регулювання виробництва на базі вільної гри попиту і пропозиції Ця ознака не тільки є похідним, але він має дуже обмежений-ве поширення. Така ідеологія характерна для капіталізму вільної конкуренції. Вона частково має поширення і в сучас-них умовах, але поступається своє місце ідеології «регулюючи-мого
© 2014-2022  epi.cc.ua