Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ

інвестиції, що викликаються потребою суспільства у відповідних товарах і послугах, на отримання, виробництво яких використовуються інвестиції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ "
 1. Ефект акселерації
  інвестицій, спровокований зростанням доходів, називається ефектом акселерації. Інвестиції, викликані збільшенням доходів, називаються індукованими інвестиціями. Ефект акселерації обумовлений у вирішальній мірі двома факторами: тривалістю періоду виготовлення устаткування, внаслідок чого в цей період незадоволений попит викликає розширення виробництва, і тривалістю періоду
 2. Модель економічного циклу
  інвестицій . Звідси можна зробити висновок про те, що ефект акселерації найбільш чітко проявляється в циклічному характері економічного розвитку. У зв'язку з цим в моделях економічного циклу акселератор використовується у взаємодії з мультиплікатором. Найбільш відома модель представлена рівнянням національного доходу:, {foto173} де - національний дохід в розглянутому році;
 3. Тема 48. ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ
  інвестицій та їх види. Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей, що витрачаються на розширення виробництва, підвищення якості і зростання конкурентоспроможності продукції. За характером використання інвестиції поділяються на валові і чисті (див. питання 30), а по впливу на них національного продукту - на автономні та похідні (індуковані). Автономними
 4. 5.3. ІНВЕСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ФАКТОРИ, визначається їх динаміки, РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
  інвестицій виражається в вико-вання заощаджень на створення, розширення та технічне перевоору-ються основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. Виходячи з цього визначають напрями інве-стіцій: - будівництво нових виробничих будівель і споруд-ний; - закупівлі нового обладнання, техніки і технології; - додаткові закупівлі сировини і матеріалів;
 5. Питання 79 Попит на інвестиційні блага
  інвестиціями розуміються реальні інвестиції - вкладення капіталу приватною фірмою або державою у виробництво тієї чи іншої продукції. Виділяють три типи інвестицій: - виробничі інвестиції (будівлі, споруди, обладнання); - інвестиції в житлове будівництво (придбання будинків для проживання або здачі в оренду); - інвестиції в запаси (сировина, матеріали, незавершене виробництво,
 6. Держава як інвестор
  інвестиційну політику шляхом безпосереднього нарощування або скорочення державних капіталовкладень, держава впливає на загальну економічну кон'юнктуру в країні, розвиток національної економіки. Активізація інвестиційної діяльності в державному секторі провокує попит на інвестиційні товари , робочу силу не тільки в державному секторі, а й у приватному, чи не
 7. Тема 49. ТЕОРІЯ мультиплікатора
  інвестицій - це числовий коефіцієнт, що показує збільшення ВНП на 1 + nпрі зростанні інвестицій на 1. Мультиплікаційний ефект є своєрідним економічним луною, яке, подібно до його акустичному аналогу, багаторазово повторює вихідний імпульс. Дохід складається з споживання і заощадження. Тому ефект мультиплікатора можна виразити за допомогою граничної схильності до споживання (МРС) і
 8. Питання для самоперевірки
  інвестиційний попит відрізняється від попиту домашніх господарств? 7. Що показують середня схильність до споживання і середня схильність до заощадження? 8. Що показують гранична схильність до споживання і гранична схил-ність до заощадження? 9. У чому відмінність між автономними і індукованими інвестиціями? 10. Яка роль інвестицій в економіці? 11. Які фактори визначають динаміку
 9. Циклічна і нециклічне динаміка економіки
  інвестиції; (1-S) - рівень споживання в році, що передував досліджуваному; - індуковані, похідні інвестиції; - акселератор; - схильність до споживання, частка споживання в національному продукті. На основі проведених досліджень і математичних числень були виявлені дві наступні закономірності: Циклічність виникає в тому випадку, якщо квадрат суми коефіцієнтів
 10. 5.5. мультиплікатора автономних витрат, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  інвестицій на величину? I, рівну зміни автономних інвестицій, тобто? I=? Iа. Функція планованих витрат Е=С + I, де С=Са + МРС - Yd, прийме вид Е=С + I +? I і переміститься вгору на величину? I. {foto41} Рис. 5.6. Зміна рівноваги при зміні величини інвестицій Рівновага з точки А зміститься в точку А1, а рівноважний обсяг виробництва зміниться на величину? Y.
 11. 5. Інструменти державного регулювання
  інвестиції, розширення сукупного попиту на основі бюджетної експансії держава впливає на обсяг і динаміку національного виробництва. Жорстка грошова політика (монетарне ре-лювання економіки) грає найважливішу роль в стабілізації інфля-ції, забезпечивши зниження інфляції в 1995р. з 17 , 8% у січні до 4% в де-кабріо і 1,5% у червні 1996 р. 3. Політика регулювання доходів - в багатьох
 12. 14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій
  інвестиції. Інвестиції - це довгострокові вкладення державного або приватного капіталу в різні галузі як всередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку. Напрями інвестицій: - будівництво нових виробничих будівель і споруд ; - закупівлі нового обладнання, техніки і технології; - додаткові закупівлі сировини і матеріалів; - будівництво житла та
 13. Західний досвід
  інвестицій, (представлений формулою (9.3). : Акселератор (а) (від лат. "accelero" - прискорюю, прискорювач) - економічний показник, що характеризує зв'язок між приростом національного доходу (або кінцевого продукту) і об'ємом "індукованих" тобто похідних або стимульованих (залежних від доходу) інвестицій . Виражається формулою Під автономними інвестиціями розуміються інвестиції, пов'язані
 14. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, т . е. накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 15. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  інвестицій в акції інших підприємств, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні якого надходження визнаються
 16. 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»
  інвестиції дорівнюють заощадженням : I=S. Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як попит на інвестиційному ринку. Тоді сукупна пропозиція (Y) дорівнюватиме сумі споживчого (С) та інвестиційного попиту (I). Y=С + I=Са + МРС - Y + I. Графічне зображення стану макроекономічного рівноваги на ринку благ через
© 2014-2022  epi.cc.ua