Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

іноземні банки

Частка кредитних організацій з іноземною участю в Росії активно росла починаючи з середини 2000-х рр. і на цей момент перевищила 25%. Це відбувалося на тлі стабілізації російської економіки і припливу іноземних інвестицій. Частка нерезидентів у сукупному статутному капіталі банківської системи в 2005-2009 рр. також значно збільшилася, переваливши за чверть, однак під час кризи 2008-2009 рр. і після кризи зростання припинилося. За даними Банку Росії на 01.01.2014, ліцензію на банківську діяльність мала 251 організація з участю нерезидентів. У 76 кредитних організа-

ций статутний капітал повністю сформований за рахунок коштів нерезидентів (табл. 9.9).

Число кредитних організацій, на початок року

Графіки, представлені нижче, характеризують динаміку деяких показників банківської сфери щодо кредитних організацій з іноземною участю. Як ви думаєте, чому число банків за участю нерезидентів в 2000-х рр. росло досить повільно і досить плавно (рис. 9.13), а частка нерезидентів в статутному капіталі банків (рис. 9.14) відчувала вибухонебезпечне підйом?

Число кредитних організацій за участю нерезидентів і їх частка в загальній кількості кредитних організацій на 1 січня 2001-2014 рр

Мал. 9.13. Число кредитних організацій за участю нерезидентів і їх частка в загальній кількості кредитних організацій на 1 січня 2001-2014 рр .:

Таблиця 9.9

критерій

2001 р

2006 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Число кредитних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації

2124

1409

1146

1112

тисяча дев'яносто чотири

1071

У тому числі мають право на здійснення банківських операцій (діючих)

1311

тисячу двісті п'ятьдесят три

1012

978

956

923

Число кредитних організацій з іноземною участю в статутному капіталі, що мають право на здійснення банківських операцій

130

136

220

230

244

251

В тому числі:

зі 100% -вим іноземним участю

22

41

80

77

73

76

з іноземною участю від 50 до 100%

11

11

31

36

44

46

Питання для роздумів

? - кількість діючих кредитних організацій за участю нерезидентів, всього; - частка кредитних організацій за участю нерезидентів,%

Частка нерезидентів у сукупному статутному капіталі банківської системи на 1 січня 2001-2014 рр

Мал. 9.14. Частка нерезидентів у сукупному статутному капіталі банківської системи на 1 січня 2001-2014 рр.

Найбільшою «дочкою» іноземного банку в Росії вважається ЮніКредит Банк, який, згідно з даними рейтингового агентства «РІА Рейтинг» станом на 01.01.2014, зайняв 9-е місце в рейтингу російських банків за обсягом активів (920,7 млрд руб.). Також великими «дочками» є Райффайзенбанк, Сітібанк, Нордеа Банк, Ейч-Ес-Бі-Сі Банк. Формально в категорію «кредитних організацій за участю нерезидентів» потрапляють багато російських банки і в тому числі Сбербанк. Також формально ряд російських банків має серед своїх акціонерів офшорні компанії, за якими в кінцевому рахунку стоять російські громадяни.

Таким чином, іноземні банки займають вагоме місце в банківському просторі Росії і грають важливу роль в банківській конкуренції, в першу чергу як розповсюджувачі високих стандартів банківської справи.

 1. Короткі висновки
  Найпростіша кейнсіанська модель є однією з моделей кейнсіанського напряму, які з'явилися за часів Великої депресії. Змінилася соціально-політична обстановка привела до того, що уряду вже не могли не реагувати на різке зростання безробіття і різке падіння випуску. Наданий самому собі ринок
 2. Короткі висновки
  Гроші в макроекономіці визначаються через ті функції, які вони виконують. Зазвичай виділяють три функції грошей: засіб звернення, одиниця рахунку і засіб накопичення і обчислення боргів. Не всі економісти згодні саме з таким набором функцій або з тим, що функція засобу обігу ставиться на перше
 3. Короткі висновки
  Показники макроекономічної статистики можна розділити на дві великі групи: показники запасу і показники потоку. Показники запасу розраховуються на певну дату, потокові показники - за певний період. Потокові показники часто відображають зміну відповідних показників запасу за аналізований період.
 4. Концентрація і конкурентне середовище, конкурентні стратегії фірм
  Взаємодії фірм являють собою певну систему відносин мікрорівня, яка включає в себе: відносини між діючими продавцями на ринку; відносини між продавцями і покупцями; відносини між реальними і потенційними продавцями. Взаємодії фірм можна розглядати в двох аспектах: горизонтальному - як відносини
 5. Конкурентоспроможність бізнесу
  Фактори конкурентоспроможності національного бізнесу включають в себе якість трудових ресурсів; продуктивність праці і капіталу; наявність і якість капітальних ресурсів; підтримку бізнесу з боку держави; конкурентну економічне середовище. Індекс конкурентоспроможності приватного бізнесу (табл.
 6. Коливання, хвилі, цикли
  У світі постійно відбуваються сотні, тисячі, мільйони різних коливань. Вони відбуваються регулярно, з тією чи іншою періодичністю. Структура Всесвіту, як і атомів, хвилеподібно. Квантова теорія є не більше ніж поясненням того, як поводяться хвилі - позитивні (матерія) і негативні (антиматерія).
 7. Кейнсіанство
  В основі кейнсіанської моделі рівноваги знаходиться недосконалий ринок, а для його координації та виправлень відхилень потрібні зовнішні втручання. Джон Мейнард Кейнс (1883-1964) найбільше ідентифікується з макроекономічноїтеорією кризи, а також з поглибленим розумінням ролі грошей і процентної
 8. Жорстку умову платоспроможності
  Як ми вже згадували, загальноприйнятого критерію фіскальної стійкості не існує. Розглянемо для початку в якості простого і досить грубого наближення умова сталості відносної величини боргу до ВВП: b t _ x = b t . Його можна назвати жорсткою умовою платоспроможності. Тоді з формули (18.4) випливає
© 2014-2022  epi.cc.ua