Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інфляція при невірних очікуваннях


Третім випадком з табл. 33-3 є інфляціяпрі невірних очікуваннях, або непередбачена ін-фляции. Витрати, які ми виділяємо в етомслучае, виникають в результаті перераспределеніядоходов або матеріальних цінностей між креди-торами і позичальниками. Це може відбуватися так-же в тих умовах, коли всі інститути в економікеполностью адаптувалися до існування інфля-ції. Розглянемо такі випадки.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ. Коли ціни повишаютсявнезапно, ті, хто володіє номінальними активами, наприклад грошима або облігаціями, терплять збит-ки. Кожен, хто взяв гроші в борг і тепер долженв номінальному вираженні фіксовану суму, - у виграші Наприклад, хтось повинен получітьобратно 100 дол боргу і, оскільки не ожідаетінфляціі, припускає, що зможе купити товаріві послуг на 100 дол Однак у випадку неожіданноговознікновенія 10% - ї інфляції купівельна спо-собность цих 100 дол в термінах реальних това-рів і послуг буде на 10% менше Кредитор, таким
14 Теоретично можливо, що процентна ставка до сплати податків віз-розтане швидше, ніж темпи інфляції, зберігаючи тим самим реальнуюпроцентную ставку, що залишається після сплати податків, постійною. (Внашем прикладі, якби номінальна процентна ставка виросла на6, 94 пункту, реальна процентна ставка (за вирахуванням податків) збережи-лась би незмінною. Це сталося б тому, що після вилучення на-логу в 28% від 6,94 пункту кредитору залишилися б саме 5 пунктів ін-фляціонного приросту процентної ставки.) Що стосується позичальників, ТОПР цьому, якщо, звичайно сума їх процентних платежів віднімається ізоблагаемой податком суми, номінальна ставка "відсотка після вичетаналогов складе для них 5%, тобто той рівень, при якому вони будутпродолжать пред'являти попит на ту ж величину кредитів, що й рань-ше, але вже при номінальній процентній ставці (до вирахування податків) 6,94%. Однак на основі емпіричних даних, проіллюстрірованнихв вікні 33-1, можна припустити, що при очікуваній інфляції ростномінальних процентних ставок швидше відстає, ніж випереджає темпироста інфляції.
Таким чином, відсутні умови, необхідні дляподдержанія реальної процентної ставки після відрахування податків поза за-лежно від темпів інфляції.
чином, зазнає збитків, а позичальник отримує нео-жида дохід.
Звичайно, в економіці майже кожному номіналь-ному активу відповідає певний обов'язок. Пое-тому подібні вигоди і втрати, як правило , вза-імно врівноважуються. Як це відбувається? Уявімо, наприклад, людини, що має банків-ський депозит. У свою чергу банк предоставляетсвоім клієнтам кредити. Якщо виникає неожі-дана інфляція, то вкладник банку терпить збит-ки, так як вартість його депозиту знизилася. Зіншого боку, людина, яка взяла в банку кредит, дістає прибуток, оскільки вартість його долгасократілась. Таким чином, виграш і потерівзаімно балансуються.
Однак цей факт зовсім не означає повного від-сутності проблем. В 1930-ті роки, наприклад, від-ходило зниження цін на товари, але, оскільки впредидущіе 10-15 років ніхто цього не передбачав, багато фермерів брали кредити на покупку землі.Когда ціни стали знижуватися, доходи фермерів так-же впали, а рівень боргу і відсотків, коториеоні зобов'язалися виплачувати, залишився незмінним. Уумовах зменшення номінальних доходів і со-зберігання колишнього розміру боргів і процентнихплатежей (також у грошовому вираженні) фермеристановілісь банкрутами і позбавлялися свого імущі-ства.
Інший складний питання Як нам слід відно-ситься до такого ж перерозподілу, але ужемежду приватним сектором і державою? Якщо го-жавний борг становить приблизно 2трлн. дол, а рівень цін збільшується на 1%, ре-альна величина боргу скорочується тим самим на20 млрд. дол
Здавалося б, це означає, що приватний сектор те-ряет 20 млрд. дол, а держава їх отримує. Одна-ко це не зовсім так
Що є держава, як не ми самі? Коли вмайбутньому держава буде змушена виплачіватьчастному сектору свій борг або відсотки по ньому, воно при цьому обкладе податками все той же част-ний сектор.
Отже, перерозподіл меж- ду приватним сектором і державою - це на са-мом справі перерозподіл між людьми, владе-ющими боргом, та платниками податків. І зачав-просту в реальному житті люди єдині в двох цих ли-цях. Таким чином, питання, хто виграє, а ктотеряет при зменшенні вартості державно-го боргу в результаті дії інфляції, являетсядалеко не таким вже простим.
«БАТЬКИ І ДІТИ». У нашій економіці основнимікредіторамі - власниками номінальних активів-є літні люди. Вони вже виплатили всі
суми своїх іпотечних позик і мають визначено-ні заощадження у формі рахунків у сберегательнихбанках або в пенсійних фондах. Коли вони стано-вятся пенсіонерами, будь-яке збільшення рівня ценбольно б'є по їх карману15. Боржниками ж восновном є молоді люди і в ще большейстепені люди середнього покоління, які взяли ссуди.Прі несподіваною інфляції вони витягують при-бувальщина. Отже, частина перерозподілу цін-ностей, пов'язаного з несподіваною інфляцією, име-ет спрямованість від старшого покоління до моло-дому.
багатих і бідних. Часто можна услишатьутвержденія про те, що в результаті інфляції про-виходить перерозподіл доходів на користь бога-тих. На подив багатьох, з точки зору фактоввовсе не очевидно, що люди, що живуть за рахунок зар-плати , при інфляції переживають важкі часи-на, в той час як багатії досягають успіху.
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ. Багато чого в реальному жізнісвідетельствует про те, що при високих темпах ін-фляции невизначеність щодо її будущіхтемпов і рівня цін набуває набагато большіемасштаби, ніж в умовах стабільності. Таким об-разом, посилення інфляції несе в собі до-даткові витрати у вигляді зростання невизначеності, яка в свою чергу обходиться дорого, оскіль-ки істотно ускладнює планування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інфляція при невірних очікуваннях"
 1. Глава 14
  прибутку, якщо вона була. Ось так я жив тоді. Краще сказати, не жив, а існував. Я, зрозуміло, програвав далеко не завжди, але виграші були такими , що ніяк не дозволяли мені скоротити борги. У міру того як справи йшли все гірше і гірше, я почав відчувати, що вперше в житті мене покидає мужність. Мені стало здаватися, що саме в мені джерело всіх неприємностей. Мені довелося від
 2. Глава 15
  інфляція. Чим довше тривала війна, тим далі просувалися ці процеси. У 1915 році я посилено трудився заради повернення у велику біржову торгівлю. Ціни на акції росли, і я був зобов'язаний скористатися цією ситуацією. На ринку акцій я провів найлегшу, швидку і безпечну велику операцію, і мені супроводжувала удача. До липня 1917 року я, не тільки розплатився за всіма боргами, а й міг
 3. На - проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  інфляцією і безробіттям має місце лише в коротко-терміновому періоді. І крива Філліпса вертикальна аналогічно тому, як вертикально довгострокова крива сукупної пропозиції. Як допоміжний засіб для пояснення залежності між ін-фляции і безробіттям у короткостроковому і довгостроковому періодах M. Фрідмен і Е. Фелпс ввели в аналіз нову змінну: інфляційні очікування -
 4. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  інфляції і рівнем безробіття, і виділяв три етапи. Перший - коли економісти були переконані в існуванні стабільної кривої Філліпса з негативним кутом нахилу дотичної, причому ця переконаність підтримувалася задовільним станом прогнозів, отриманих на основі подібної кривої. Коли ж якість прогнозів перестало задовольняти економістів, була висунута гіпотеза про
 5. § 4. МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ І СПОСОБИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ
  інфляції Під "ціною" інфляції ми будемо розуміти кінцеві результати її впливу на доходи суспільства в цілому і його структурних ланок. Тобто мова йде про те, кому і наскільки підвищення цін вигідно, а для кого воно руйнівно. На практиці зустрічаються три основні варіанти "ціни" інфляції: позитивний (що означає приріст доходу), нульовий негативний (збитковий). Розглянемо кожен з них.
 6. 2. Передумови людської дії
  привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан. Мотивом, що спонукає людину діяти, завжди є деяке занепокоєння [Див: Локк Д. Досвід про людське
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи . В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не є живими людьми, яких можна зустріти в реальному житті та історії. Вони являють собою втілення окремих функцій у рамках функціонуючого ринку. Той факт, що чинний
 8. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  інфляції) перша реакція полягає не тільки в тому, що зростання цін на деякі з них більш швидкий і крутий, ніж на інші. На самому початку може трапитися деяке падіння , так як попит на них пред'являється головним чином тими, чиї інтереси виявилися ущемлені. Причиною зміни грошового відношення може бути не тільки випуск в обіг додаткових грошей державою. Збільшення
 9. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  інфляції 20-х років це явище було названо втечею в реальні цінності (Flucht in die Sachwerte *) або ажіотажним попитом (Katastrophenhausse). Математична економічна теорія може пояснити причинний зв'язок між збільшенням кількості грошей і тим, що в ній називають швидкістю обігу. Характерна особливість цього явища полягає в тому, що збільшення кількості грошей
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  інфляції тільки в одній країні. Збільшення маси кредитних грошей і нерозмінних грошей спочатку робить вплив на ціни деяких товарів і послуг. Ціни інших товарів деякий час продовжують залишатися на колишньому рівні. Курс внутрішньої валюти по відношенню до іноземних валют встановлюється на біржі, а ринок організований відповідно з моделлю і комерційними звичаями фондової біржі. Дилери
© 2014-2022  epi.cc.ua