Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Функція сукупного попиту


На рис. 25-7 представлена функція совокупногоспроса, що показує планований рівень расхо-дов на товари та послуги при кожному з рівнів дохо-доа Щоб побудувати функцію сукупного попиту, почнемо з наведеної на рис 25-4 функції потреб-лення, до якої на кожному з рівнів доходовпрібавім величину попиту на інвестиційні това-ри з рис 25-6. У підсумку отримуємо загальний (сукупність-ний) попит на товари, або, іншими словами, планованих витрати для кожного з рівнів доходів.
Припустимо, що сума, яку фірми хотятінвестіровать і яку ми будемо позначати як I, дорівнює 250 млрд. дол (Надалі ми будемо опу-скать обидва ці номінальні позначення: млрд. ідолл.) Таким чином, сукупний попит превосходітвелічіну споживчого попиту для кожного рів-ня доходів на 250. Сукупний попит, або плануючи-
мие витрати, у відповідності з нашими припущення нями може бути записаний в наступному вигляді:
AD - 250 + 0,75 Y
При нульовому рівні доходів, коли споживач-ський попит дорівнює нулю, сукупний попит состоітіз одних інвестиційних витрат і дорівнює 250, тевелічіне останніх.
При рівні доходів 1000, ко-ли споживчий попит дорівнює 750, совокупнийспрос дорівнює 1000 (750 + 250). При рівні доходов1200 сукупний попит становить 1150 [(0,75 хх 1200) + 250].
На рис. 25-7 показано, як сукупний спросувелічівается із зростанням доходоа Внаслідок того чтопотребленіе є єдиним компонентомсовокупного попиту, який зростає разом здоходів, величина приросту сукупного спросапрі зростанні доходів на 1 дол є результатомрасшіренія масштабів споживання. Ми знаємо, чтопотребітельскій попит збільшується на 75 центовпрі зростанні доходів на 1 дол Отже, сово-Купний попит збільшується також на 75 центовдля кожного долара, на величину якого возра-стає сума доходів. Якщо рівень інвестірованіяостается постійною величиною, незалежної від ді-намики доходів, гранична схильність до споживан-нию (MPC) визначає, якою мірою увелічіваетсясовокупний попит із зростанням рівня доходів.
Використовуємо функцію сукупного попиту для

0 200 400 600 800 1000 120014001600Доходи
РІС.
25-7. Сукупний попит Сукупний попит - це сум-ма планованих домашніми господарствами витрат на потребле-ня і фірмами - на інвестиції. Так як ми припускаємо, чтоінвестіціонний попит постійний, споживання є едина джерелом попиту, який збільшується разом здоходів. Пряма С є функцією споживання з рис 25-4.Спрос на інвестиції додається до величина потребітельскогоспроса, в результаті чого ми отримуємо величину совокупногоспроса, представленого лінією AD
Глава 25: Визначення рівня національного доходу 459
аналізу факторів, що визначають рівень випускупродукції. Ми продемонструємо, наскільки тес-ни взаємозв'язку, представлені на рис. 25-2, гдеспрос на товари визначає рівень випуску фірм, який у свою чергу визначає рівень до-ходів в економіці. Перед тим як це зробити, введемв дослідження один корисний інструмент - ли-нию 45 °.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функція сукупного попиту "
 1. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  функціональної залежності сукупного попиту від основного визначального фактора: - як залежність сумарних витрат суспільства від рівня реального національного доходу; - як залежність сумарних витрат, запланованих усіма господарюючими суб'єктами на покупку кінцевих товарів і послуг, і загальним рівнем цін в країні. Реальний дохід Рис. 14.1. Крива сукупного попиту: а -
 2. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
  функцій попиту і II 'Южен. 1 функції пропозиції грошей виділяється регулярна складаючи-ш.ш, що відображає «грошове правило», і випадкова. «Грошове | р; Тило» передбачає, що маса грошей змінюється таким чином, оОи мінімізувати відхилення системи від «природного» з-гпянія, і тому є функцією минулих значень грошової 1кси та обсягу капіталу, що визначає потенційні
 3. 8. Парадокс ощадливості
  функція заощаджень переміститься вниз ізположенія SA в положення SA ', при якому Ощад-вання нижче на 100 одиниць для кожного з рів-ній доходів. Це рівнозначно рішенням домашніххозяйств підвищити рівень свого споживання на100 одиниць для кожного з рівнів доходів, в ре-док чого функція споживання зсувається ізположенія С в положення С 'на рис 25-14b8. Що станеться з фактичним
 4. Резюме
  сукупного попиту, фокусуючи увагу на потребле-ванні та інвестиціях. У сумі вони складають около80% сукупного попиту в Сполучених Штатах. 2. Функція споживання показує бажаний уро-вень витрат для кожного з рівнів доходів. Споживчий попит в значній мірі визначає-ся рівнем доходів домашніх господарств. Дані поки-викликають сильну, хоча й не абсолютну, зв'язок
 5. Ключові терміни
  сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 6. 3. Людська праця як засіб
  функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, не є працею; це просто життя. Людина працює, якщо
 7. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  функціонуючої економіки, яка характеризується усуненням змін вихідних даних і фактора часу. (Недоцільно і оманливе називати цю ідеальну конструкцію, як це прийнято, статикою або статичним рівновагою, і було б грубою помилкою змішувати її з ідеальною конструкцією стаціонарної економіки [Див с. 237.].) Рівномірно функціонуюча економіка являє собою фіктивну
 8. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  функції, вилучивши фактори виробництва за умови, що вони адаптованість [Проблема адаптованості капітальних благ обговорюється нижче, див. с. 470472.], З однієї сфери виробництва, щоб використовувати їх в іншій сфері, або направивши кошти, що відновлюють витрачені в ході виробничого процесу капітальні блага, на розширення певних галузей промисловості за рахунок інших галузей.
 9. 6. Монопольні ціни
  функціонуючої економіки, це не відноситься до монопольними цінами і специфічно монопольним доходам. 5. Якщо власником готівкового кількості товару m є не одна людина, фірма, корпорація або інститут, а кілька власників, які бажають співпрацювати з метою встановити монопольну ціну замість конкурентної, то між ними має бути укладено угоду (зазвичай іменоване картелем і
 10. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  функція. Всі інші функції, які люди приписують грошам, являють собою просто певні аспекти їх первинної та єдиної функції, функції засобу обміну [Cр.: Mises. The Theory of Money and Credit, trans. by HE Baston. London and New York, 1934. P. 3437.]. Засоби обміну є економічними благами. Їх не вистачає; на них існує попит. На ринку є люди, охочі
© 2014-2022  epi.cc.ua