Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Попит на товари продукується потребітельскімспросом домашніх господарств, інвестиційним спро-сом фірм, а також потребами уряду івнешнего світу. У цьому розділі ми використовували модельсовокупного попиту, фокусуючи увагу на потребле-ванні та інвестиціях. У сумі вони складають около80% сукупного попиту в Сполучених Штатах.
2. Функція споживання показує бажаний уро-вень витрат для кожного з рівнів доходів. Споживчий попит в значній мірі визначає-ся рівнем доходів домашніх господарств. Дані поки-викликають сильну, хоча й не абсолютну, зв'язок междууровнем споживання і величиною личною розташовуючи-емого доходу.
3. Гранична схильність до споживання (MPC) - етодоля додаткового долара доходу, направляемогона споживання. Якщо залишити осторонь процентниеплатежі приватних осіб фірмам, то всяка частина доходу, яка не споживається, зберігається. Предельнаясклонность до заощаджень (MPS) - це та частина до-додаткового долара доходів, яка сберегается.MPC і MPS в сумі дорівнюють одиниці, оскільки доходиілі споживаються, або зберігаються.
4. У цьому розділі ми вважаємо інвестиційний попит по-
стояти Інвестиційний попит - це запланова-ванне фірмами збільшення свого фізичного капі-тала (устаткування і будинків), а також товарних запасів.

5. Сукупний попит - це сума, яку економіч-ські суб'єкти планують витратити на товари.Функція сукупного попиту показує рівень со-сукупного попиту при кожному з рівнів доходів.
6. Товарний ринок знаходиться в стані рівноваги, якщо при даному рівні цін випуск дорівнює совокуп-ним витратам, або сукупному попиту (Y=С + I). VLm, що те ж саме, рівноважний рівень випуску ідоходов - це такий рівень, при якому сукупність- ний попит дорівнює сумі доходів.
7. Просування по напрямку до рівноважного рівнях-ню випуску здійснюється за допомогою реагування ня фірм на небажаний або незапланірованнийпрірост товарних запасів. Коли випуск продукцііпревишает рівноважний рівень, попит на товари ні-ж рівня випуску, в результаті чого відбувається на-копленіем товарних запасів. Тому фірми винуж-дени скорочувати випуск продукції. Подібним же об-разом, якщо випуск продукції нижче равновесногоуровня, товарні запаси скорочуються і фірми рас-ширяють масштаби виробництва.
8. Рівновага на товарному ринку не означає, що ви-
пуск продукції досяг свого потенційного рівня, або, іншими словами, рівня випуску при повній за-нятості. При даних цінах рівноважний випуск про-дукції може бути досягнутий на деякому рівні, що знаходиться нижче потенційного. При цьому фірмине будуть схильні розширювати виробництво, посколькуне вважають можливим реалізацію більшого об'емапродукціі.
9.1 дол приросту планованого інвестиційного спро-са викликає збільшення рівноважного випуску продук-ції на величину більшу, ніж 1 дол Це так, по-скільки збільшення обсягів випуску продукції длязадоволення більш високого інвестіціонногоспроса викликає також приріст потребітельскогоспроса.
10. Мультиплікатор - це відношення приросту одно-весна випуску, викликаного зміною інвестицій-онного попиту, до величини останнього. У моделі, наданих у цій главі, мультиплікатор равен1 / (1 - MPC), або величиною, зворотної рівню предель-ної схильності до заощаджень.
11. Умова рівноваги на основі рівності випуску про-дукції та рівня доходів величиною сукупного спро-са може бути виражене і у формі рівності Ощад-жений і планованих інвестицій (S - I).
12. Парадокс ощадливості вказує на те, що змен-шення схильності до заощаджень може зовсім неіметь своїм результатом зміну величини Ощад-жений, а лише збільшення обсягу випуску. Цей пара-Докс показує, що збільшення заощаджень прі не-достатніх масштабах сукупного попиту зовсім неявляется чеснотою, навіть якщо ми звикли вва-тать економію гарною справою
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua