Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

показники фінансової діяльності фірми, дані, що характеризують різні сторони діяльності, пов'язаної з утворенням і використанням грошових фондів і накопичень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ "
 1. Фінансове прогнозування
  фінансових планів, передбачення фінансового становища на той чи інший період часу. У теорії та практиці виділяють середньострокове (5-10 років) і довгострокове (більше 10 років) фінансове прогнозування. Головною метою фінансового прогнозування є визначення реально можливого обсягу фінансових ресурсів і їх потреби в прогнозованому періоді. Фінансові прогнози є необхідним елементом
 2. Фінансові норми і нормативи
  фінансових
 3. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт
 4. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  фінансової політики підприємства належать: аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану
 5. Контрольні питання
  фінансово-бюджетна політика », б)« бюджетний процес ». 2. Назвіть органи, наділені відповідно до законодавства бюджетними повноваженнями. У чому полягають їхні права і обов'язки? 3. Поясніть роль і значення фінансового планування. 4. Що являє собою система фінансових планів? 5. Охарактеризуйте зведений фінансовий план: а) на федеральному рівні і б) територіальному
 6. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників,
 7. ЗВЕДЕНИЙ ПОКАЗНИК
  показник, в якому зведені багато складових його показники. Наприклад, зведений показник обсягу виробництва зерна по всіх господарствах
 8. БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, економічні величини, прийняті в якості основи, бази порівняння, зіставлення з іншими показниками. Базисні показники необхідні при аналізі, економічних дослідженнях, визначенні відносних значень економічних величин. Наприклад, при вивченні стану економіки в даному році як базисних даних можна прийняти значення аналогічних показників минулого року або
 9. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 10. Інтегральний показник конкурентоспроможності
  показника за технічними параметрами до групового показника за економічними
 11. ЕЛАСТИЧНІСТЬ
  показника по відношенню до зміни іншого, від якого залежить перший. Математично це похідна від одного показника по іншому, зміна одного показника, обумовлене збільшенням іншого показника на
 12. ГРУПОВИЙ ПОКАЗНИК
  показник, що поєднує, синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників в цілому. Наприклад, груповий показник споживання овочів населенням країни характеризує одночасно в цілому споживання капусти, огірків, буде біла, моркви та інших
 13. ПОКАЗНИКИ ГРУПОВІ
  показник, що поєднує, синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників у цілому. Наприклад, груповий показник споживання овочів населенням країни характеризує одночасно в цілому споживання капусти, огірків, буде біла, моркви та інших
 14. ФІНАНСОВА УСТАНОВА
  фінансову систему країни установа, організація, яка здійснює операції з фінансовими ресурсами, що регулює фінансові зв'язки і відносини (фінансові фонди, банки, страхові компанії, державні фінансові
 15. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Водночас якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким, так як
 16. КОЕФІЦІЄНТ ЗАБОРГОВАНОСТІ
  фінансової діяльності підприємства, рівний відношенню заборгованості, позикового капіталу (грошових зобов'язань фірми) до її власного
 17. 85. Платіжний баланс
  фінансове становище в категоріях запасу. Він показує, на якому ступені інтеграції у світове господарство перебуває країна. У ньому відбивається співвідношення вартості отриманих та наданих країною кредитів, інвестицій, інших фінансових активів. Показники міжнародної фінансової позиції та платіжного балансу взаємопов'язані. За економічним змістом розрізняються платіжний баланс на
© 2014-2022  epi.cc.ua