Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.6. Економіка проектування невиробничих об'єктів

Невиробничі об'єкти: житлові будинки, об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, комунального господарства та ін будуються для обслуговування населення і утворюють соціальну інфраструктуру. Залежно від мети вкладення інвестицій вони поділяються на об'єкти комерційної нерухомості і об'єкти соціального призначення.
Об'єкти комерційної нерухомості: житлові будинки, гаражі, торгові, офісні приміщення та ін будуються або на продаж, або для наступного використання інвестором в цілях розвитку власного бізнесу, або для здачі в оренду. Для таких проектів повинна розраховуватися комерційна ефективність. При цьому порядок визначення результатів і витрат залежить від мети проекту.
Для інвестиційних проектів розвитку бізнесу в торгівлі, у сфері освітніх, медичних, консалтингових та інших послуг комерційна ефективність розраховується в загальному порядку, як і для виробничих об'єктів.
У разі реалізації проекту невиробничого об'єкта, що будується на продаж, доходи інвесторів визначаються виручкою, одержуваної звичайно протягом певного досить обмеженого періоду часу, так як об'єкти продаються частинами: квартирами, приміщеннями і т. п.; рівень доходів залежить від ступеня ліквідності об'єкта. Інвестор звільняється від витрат на експлуатацію об'єкта, перекладаючи їх на покупця. Витрати на реалізацію проекту включають інвестиційні витрати і витрати, пов'язані з продажем об'єктів. Розрахунковий період в цьому випадку обмежується періодом будівництва об'єкта та його реалізації.
При будівництві об'єктів, призначених надалі для здачі в оренду, доходи інвесторів складаються із орендних платежів, а витрати включають інвестиційні витрати і експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням об'єктів.
Якщо інвестор вкладає кошти в будівництво невиробничих об'єктів для задоволення власних потреб у житлі, парковках для автомобілів, в дачних ділянках і т. п., то комерційна ефективність таких проектів відсутня. Однак інвестор зацікавлений у придбанні якісного товару при скороченні інвестиційних витрат, тобто у виборі найбільш вигідного проекту за співвідношенням якості і витрат. При цьому переваги різні залежно від рівня доходів і соціального стану споживачів. Так, невелика група населення, що включає політичну, ділову та культурну еліту, воліє дороге престижне ексклюзивне житло.
Інвестори з середніми доходами прагнуть придбати досить комфортне житло за розумною ціною. Решта переважна частина населення задовольняється масовим житлом, відповідним за своїми параметрами тимчасовим уявленням про житло, але мають мінімально можливу ціну. У будь-якому випадку тут мова йде про порівняльну оцінку проектів, заснованої на порівнянні якості та витрат.
Будівництво об'єктів соціального призначення покликане забезпечити певний соціальний стандарт життя населення в країні, здійснюється, в основному, за рахунок бюджетного фінансування; послуги таких об'єктів надаються або безкоштовно, або за помірну плату з дотуванням витрат на їх утримання з бюджету.
При економічній оцінці проектів в даному випадку відсутня розрахунок їх комерційної ефективності, при визначенні суспільної ефективності враховуються соціальні результати. Стосовно до таких проектів найважливіше значення набувають розрахунки порівняльної ефективності. Сутність їх полягає у відборі найбільш економічних проектів, що відповідають вимогам СНиП до об'ємно-планувальних рішень, санітарно-гігієнічним умовам, надійності будівельних конструкцій та іншим характеристикам проектованих об'єктів. З числа взаємозамінних (порівнянних) варіантів вибирається проект з мінімальними витратами
(6.1)
де Зit - витрати по i-му варіанту на кроці t, що включають як інвестиційні витрати , так і експлуатаційні витрати, р.
При визначенні суспільної ефективності проектів невиробничого будівництва в загальній сумі інтегрального ефекту слід враховувати соціальні результати: поліпшення рівня житлово-комунального та культурно-побутового обслуговування населення, зниження екологічного навантаження, скорочення втрат часу і зменшення транспортної втоми, якщо обгрунтовано методи їх вартісної оцінки.
Примірний перелік техніко-економічних показників для оцінки проектів громадських будівель і споруд та житлових будинків наведено в табл. 6.9, 6.10.
Таблиця 6.Прімерний перелік техніко-економічних показників для громадських будівель і споруд


№ п / п Найменування показників Од. вимірювання
1 Потужність, місткість, пропускна здатність Відповідна од.
2 Загальна площа земельної ділянки га
3 Загальна площа будівель і споруд м
4 Будівельний об'єм м3
5 Питома витрата енергоресурсів на одиницю площі ту. т.
6 Загальна вартість будівництва

У тому числі будівельно-монтажні роботи
млн. р..

Млн. р..
7 Тривалість будівництва міс.
8 Якісні характеристики об'єкта -
9 Балансова (валова) прибуток (при необхідності) тис. р..
10 Чистий прибуток (при необхідності) тис. р..
11 Термін окупності рік.

Таблиця 6.Прімерний перелік техніко-економічних показників для житлових будівель


№ п / п Найменування показників Од. вимірювання
1 Кількість квартир, місткість од.
2 Будівельний об'єм м3
3 Загальна площа м2
4 Житлова площа м2
5 Коефіцієнт відношення житлової площі до загальної КL -
6 Загальна вартість будівництва

У тому числі вартість будівельно-монтажні робіт
тис. р..

«
7 Вартість 1 м2 площі (загальної, житлової) «
8 Середня вартість однієї квартири «
9 Питома витрата енергоресурсів на 1 м2 загальної площі ту. т.
10 Природна освітленість люкс
11 Тривалість будівництва міс.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.6. Економіка проектування невиробничих об'єктів "
 1. 64. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ І АВАНСОВИХ ПЛАТЕЖІВ
  проектування і будівництва аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості. По завершенні будівництва та державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості до закінчення трирічного терміну проектування і будівництва сума податку, сплаченого протягом періоду проектування і будівництва понад суму податку, обчисленої з урахуванням
 2. Література
  невиробничої сфери. М., 1987. 3. Ладутько Н. І. Облік, контроль та аналіз матеріальних ресурсів. Мн., 1997. 4. Лахтін Г.А. Управління в науковій установі. М., 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чупрунов Д.І., Жильцов Є.М. Економіка, організація і планування вищої освіти: Учеб.
 3. 3. Поняття національної економіки, її цілі і структура. Система макроекономічних пропорцій.
  Економіка "є одним з найважливіших в економічній теорії, оскільки саме національна економіка виступає об'єктом вивчення на макрорівні. Національну економіку можна визначити як історично сформовану систему суспільного відтворення країни, взаємопов'язаних галузей, видів виробництв і територіальних комплексів. Економіка країни включає в себе виробничу (матеріальне
 4. Засоби виробництва і предмети споживання
  невиробничого призначення. Водночас багато блага можуть виступати як і засобів виробництв, і предметів споживання. Наприклад, цукор, використовуваний для задоволення особистого споживання, є благом невиробничого призначення (предметом споживання), але якщо він прямує в харчову промисловість для отримання кондитерських виробів і виступає в якості сировини, то
 5. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  проектування будівництва, є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво об'єктів торгівлі. В ТЕО на основі зіставлення різних варіантів з урахуванням критерію окупності витрат робиться висновок про доцільність вкладення коштів в об'єкт і визначаються найбільш ефективні економічні, організаційні та екологічні рішення з будівництва та експлуатації об'єкта. ТЕО
 6. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  проектування будівництва, є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво об'єктів торгівлі. В ТЕО на основі зіставлення різних варіантів з урахуванням критерію окупності витрат робиться висновок про доцільність вкладення коштів в об'єкт і визначаються найбільш ефективні економічні, організаційні та екологічні рішення з будівництва та експлуатації об'єкта. ТЕО
 7. Форми, методи й об'єкти виробничого кооперування
  проектування і будівництва об'єктів, кооперування у сфері збуту, коопераційне співробітництво в інших галузях господарської діяльності За стадіями Передвиробничий, виробнича, комерційна За використаними методам Виконання спільних програм , договірна спеціалізація, створення спільних підприємств (СП) За структурою зв'язків Усередині-і межфирменная,
 8. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  економіки промислового виробництва при Надалі викладі курсу. Тому під основними фондами (ОФ) надалі маються на увазі основні виробничі фонди. За характером розміщення та галузевої приналежності основні фонди класифікуються на основні фонди народного господарства, сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та їх галузей. У промисловості Росії
 9. § 7.2. Зміст і порядок укладення договору на проектно-вишукувальні роботи
  проектування, з яким він починає найперші ділові переговори з генеральним проектувальником. На цій стадії замовник крупного і складного об'єкта замовляє генеральному проектувальнику за окремим договором техніко-економічне обгрунтування, мета якого - довести технічну можливість та економічну доцільність будівництва об'єкта, знайти його найбільш ефективний варіант.
 10. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  невиробничі фонди. Спільними рисами основних виробничих і невиробничих фондів є те, що і ті й інші використовуються протягом тривалого терміну і протягом усього періоду зберігають свою натуральну форму, поступово зношуються і морально застарівають по міру розвитку науки і техніки. З іншого боку, між ними є істотні відмінності, які в деякій мірі
 11. 4.3 Проектування виробничого процес а
  проектування процесу виробництва зазвичай служить закінчення проекту -вання виробу або отримання від замовника готового (у тому числі стандартного) проекту. Розробники в якості бази для проектування виробничого процесу використовують такі дані: - технічну характеристику виробу в цілому і його частин; - відповідність характеристики виробу за проектом діючим стандартам та
 12. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  економіки: 1) територіальна закріпленість продукції будівництва; 2) унікальність характеру продукції будівництва; 3) тривалість виробничого циклу. До складу будівництва як галузі економіки входять три види діяльності: 1) власне будівельне виробництво, 2) проектно-кошторисна діяльність; 3) вишукувальна (геологорозвідувальна) діяльність. Значна частка
 13. Література
  невиробничої сфери / Под ред. Е.Н. Жильцова. М.,
 14. Запитання для самоконтролю
  об'єктами тваринного світу та збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів. 2. Як встановлюється об'єкт оподаткування по зборах за користування об'єктами тваринного світу і зборів за користування об'єктами водних біологічних ресурсів? 3. Наведіть приклади ставок зборів за користування об'єктами тваринного світу і зборів за користування об'єктами водних біологічних ресурсів.
 15. § 6.3. Склад та порядок підготовки проектної документації
  проектування. Воно встановлює основні вимоги до параметрів і якості майбутньої будівельної продукції, а також до складу та оформлення проектної документації. Поряд із завданням на проектування замовник видає проектній організації вихідні матеріали, склад і терміни подання яких обумовлюються в договорі. До вихідним для проектування матеріалами відносяться наступні документи:
© 2014-2022  epi.cc.ua