Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі


Основою для планування інвестицій у відтворення основних фондів є план розвитку матеріально-технічної бази організації, що передбачає нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння діючих об'єктів, впровадження нових технологій, придбання обладнання , капітальний ремонт основних фондів, будівництво, ремонт об'єктів соціальної сфери, розширення торгових площ за рахунок пристосування нежитлових приміщень та ін
Планування інвестицій здійснюється самостійно організацією торгівлі окремо по кожному виду (нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і т.д.) з урахуванням наявних чи можливих джерел фінансування. Так, наприклад, план капітального будівництва нових об'єктів передбачає наступні показники:
5. загальний обсяг інвестицій на будівництво об'єкта і обсяг будівельно-монтажних робіт;
6. введення в дію основних фондів і виробничих потужностей;
7. розрахунок економічної ефективності інвестицій і терміну окупності;
8. обсяг незавершеного будівництва по об'єктах з терміном будівництва більше року.
В обсяг введення в дію основних фондів включається вартість закінчених і прийнятих в експлуатацію торгових об'єктів, вводиться обладнання, інвентарю, що зараховується в основні фонди.
Показниками, що характеризують введення в дію виробничих потужностей, є торгова площа (кв.м.), число місць в підприємстві громадського харчування, площа складів (кв.м.), ємність холодильників, сховищ (т .), продуктивність обладнання.
План введення в дію виробничих потужностей визначається виходячи з встановлених норм тривалості будівництва, термінів виготовлення технічної документації та поставки обладнання.
Обсяг інвестицій на будівництво нового об'єкта визначається шляхом множення планованого введення в дію виробничих потужностей на норматив питомих витрат за формулою:? І=М * УНЗ,
де? І - обсяг інвестицій (капітальних вкладень);
М - виробнича потужність об'єкта (торгова або складська площа, число місць підприємства громадського харчування);
УНЗ - норматив питомих витрат на одиницю виробничої потужності (на 1 кв.
м. торгової площі, на 1 кв.м. складської площі, на одну тонну ємності сховищ, холодильників, на 1 місце в обідньому залі).
УНЗ - це грошові витрати на створення нових або реконструкцію діючих об'єктів в розрахунку на одиницю виробничої потужності.
Обсяг інвестицій по перехідним будівництвах-об'єктів визначається на основі проектно-системної документації, в якій визначені на черговий запланований рік залишки кошторисної вартості та сума введення основних фондів.
При визначенні вартості будівельно-монтажних робіт організації керуються кошторисними нормами і цінами в будівництві. Встановлено так само граничні норми накладних витрат і планової рентабельності. З урахуванням інфляції Міністерство будівництва та Архітектури Республіки Білорусь щомісячно публікує граничні індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт за елементами витрат. Граничні індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт визначаються в середньому по республіці і диференційовано по кожній області та м. Мінську. Вони застосовуються для розрахунків за виконані роботи по об'єктах галузевого значення, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, інноваційного фонду і кредитів. Для інших будівництв вони носять рекомендаційний характер.
Основним предпланового і передпроектним документом, на основі якого вирішуються питання планування і проектування будівництва, є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво об'єктів торгівлі.
В ТЕО на основі зіставлення різних варіантів з урахуванням критерію окупності витрат робиться висновок про доцільність вкладення коштів в об'єкт і визначаються найбільш ефективні економічні, організаційні та екологічні рішення з будівництва та експлуатації об'єкта.
ТЕО складається тільки на великі об'єкти (загальноміського, районного значення), по решті об'єктів складаються у скороченому вигляді техніко-економічні розрахунки (ТЕР).
В ТЕО і ТЕР будівництва магазину передбачаються три групи показників:
4. економічні показники, що характеризують обсяги торговельної діяльності (товарообіг, загальна і торгова площа, прибуток, чисельність працівників, витрати на формування власних оборотних коштів і ін
);
5 . прогресивні показники технічного рівня магазина (товарообіг на 1 кв.м. торгової площі, витрата води та електроенергії в розрахунку на 1 кв.м. площі, рівень механізації праці, витрата паливної енергії на 1 кв.м. площі, рівень прогресивності організації торгово- технологічних процесів та ін.);
6. показники, що характеризують вартість будівництва та окупність витрат (розрахункова вартість будівництва, в тому числі СМР, обладнання, інші витрати, норми витрат на 1 кв.м. торгової площі, термін окупності витрат (років), тривалість будівництва, будівельний об'єм (куб.м .), будівельний об'єм торгової площі (куб.м.)).
Проектування об'єктів починається тільки при наявності ТЕО або ПЕР. Завдання на проектування складається на основі даних та розрахунків, що містяться у ТЕО або ТЕР, що передбачають економічну доцільність і ефективність будівництва. Завдання на проектування складається у відповідності з будівельними нормами і правилами (СНиП) і повинно містити такі показники:
? найменування об'єкта;
? вид будівництва (нове, реконструкція, розширення об'єкта);
? район, пункт і майданчик будівництва;
? потужність і режим роботи підприємства;
? технічна схема виробництва або обслуговування, механізація і автоматизація виробничих (торговельних) процесів;
? основні техніко-економічні показники і кошторисна вартість будівництва;
? терміни початку та закінчення будівництва;
? чисельність працюючих;
? особливі умови.
Будівництво нових, реконструкція, технічне переозброєння, розширення діючих організацій можуть здійснюватися двома способами: підрядним і господарським. При підрядному способі торгова організація укладає з відповідною будівельною організацією договір підряду на виконання відповідних видів будівельних робіт. При господарському способі всі види будівельних та ремонтних робіт здійснюються силами і засобами самої організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі "
 1. Глава 13. Фінансове планування в організаціях торгівлі
  планування в організаціях
 2. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 3. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 4. 3.2. Горизонт планування
  планування: стратегічний, тактичний, оперативний. В цілому сутність цих понять відповідає тому, що в розділі 1.3 говорилося про аналогічні видах аналізу. Місце різних рівнів планування в системі прийняття рішень на підприємстві ілюструє рис. 3.1. Планування в системі прийняття рішень на підприємствах {foto195} Стратегічне планування здійснюється на довгострокову
 5. 22. ІНВЕСТИЦІЇ
  плануванні інвестицій в центрі уваги організації знаходяться реальні інвестиції, в той час як портфельні інвестиції носять доповнює характер. Суб'єктами інвестиційної діяльності виступають інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також інші юридичні особи (банківські, страхові організації, інвестиційні фонди) - учасники
 6. 4. Планування та використання площ
  планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко скоротити час на транспортування і складальні операції. Наприклад, на авіабудівному заводі "Макдоннел Ейркрафт" в Сент-Луїсі використання такого роду "операційних центрів" дозволило скоротити час складання певних типів обладнання більш ніж в 10 разів при використанні тих же самих інструментів. В
 7. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 8. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій, партнерів). У країнах з розвиненою ринковою економікою планування бізнесу від початку несе іншу смислове навантаження - усвідомлення ситуації і визначення шляхів найбільш ефективного розвитку організації. На жаль, саме
 9. 72. Загальнодержавне планування
  плануванні народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями. У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною економією та галузевими економіками. Політична економія вивчає закони розвитку суспільного відтворення. Аналіз цих законів складає теоретичну базу науки
 10. Функція управління - планування
  планування - спирається на інформаційно-аналітичну функцію і також властива будь-якому суб'єкту управління. Планування обгрунтовує і визначає напрямки діяльності системи управління економічним суб'єктом на всіх рівнях ієрархії. Крім того, дана функція визначає цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування ставляться дещо спрощено, вважаючи, що вона
 11. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  інвестиції ППС - Паритет купівельної спроможності ПРООН - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй СНД - Співдружність Незалежних Держав РЕВ - Рада Економічної Взаємодопомоги ТНК - Транснаціональні корпорації ФАО - Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ЕКА - Економічна комісія для Африки ЕКЛА - Економічна комісія для
 12. Література
  планування в торгівлі,-Мінськ: БГЕУ, -2001. 14. Національна економіка Білорусі: навчальний посібник / під заг. Ред. В.Н. Шимова,-Мінськ: БГЕУ, -2005. 15. Петрович, М.В. Державне регулювання споживчого ринку,-Вільнюс: «Ксенія», -2005. 16. Шадріна, Н.Т. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності,-М., -2003. 17. Шелег, Н.С. Державне регулювання ринку в
 13. Основні поняття
  інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні злиття і поглинання - Прямий інвестор - Кумулятивний (накопичений) обсяг припливу або відтоку капіталу - Міжнародна корпорація - Транснаціональна корпорація (ТНК)
 14. 56. ПІДСУМКИ РЕФОРМ 1965р.
  Планування. Тому надалі оптова торгівля засобами виробництва була ліквідована. Встановлені ціни не враховували дефіцитність продукції, так як базою для їх розрахунку залишилися витрати виробництва. Вигідне суспільству не стало вигідним підприємствам. Слід було або перебудувати ціноутворення, фінансово-кредитну систему, або повернутися до детального планування номенклатури продукції
 15. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно передбачає трирівневий економічний аналіз - на
 16. Передмова
  плануванні (прогнозуванні) господарської діяльності торгових організацій, їх кредитуванні та фінансуванні. При підготовці посібника використані елементи суміжних спеціальних дисциплін: бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, маркетингу, менеджменту, фінансів. Враховано зарубіжний досвід функціонування суб'єктів бізнесу. У посібнику розглядається методологія та методики аналізу, планування
 17. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  планування, бо специфіка роботи та умови і вид фінансового забезпечення дозволяють відносити до короткострокових - фінансові плани строком від одного року до трьох років. Мета фінансового плану полягає в тому, щоб сформулювати і представити детальну систему надходження доходів, що відображають очікувані фінансові результати діяльності організації. Фінансовий план складається у формі балансу
© 2014-2022  epi.cc.ua