Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі


Основою для планування інвестицій у відтворення основних фондів є план розвитку матеріально-технічної бази організації, що передбачає нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння діючих об'єктів, впровадження нових технологій, придбання обладнання , капітальний ремонт основних фондів, будівництво, ремонт об'єктів соціальної сфери, розширення торгових площ за рахунок пристосування нежитлових приміщень та ін
Планування інвестицій здійснюється самостійно організацією торгівлі окремо по кожному виду (нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і т.д.) з урахуванням наявних чи можливих джерел фінансування. Так, наприклад, план капітального будівництва нових об'єктів передбачає наступні показники:
1. загальний обсяг інвестицій на будівництво об'єкта і обсяг будівельно-монтажних робіт;
2. введення в дію основних фондів і виробничих потужностей;
3. розрахунок економічної ефективності інвестицій і терміну окупності;
4. обсяг незавершеного будівництва по об'єктах з терміном будівництва більше року.
В обсяг введення в дію основних фондів включається вартість закінчених і прийнятих в експлуатацію торгових об'єктів, вводиться обладнання, інвентарю, що зараховується в основні фонди.
Показниками, що характеризують введення в дію виробничих потужностей, є торгова площа (кв.м.), число місць в підприємстві громадського харчування, площа складів (кв.м.), ємність холодильників, сховищ (т .), продуктивність обладнання.
План введення в дію виробничих потужностей визначається виходячи з встановлених норм тривалості будівництва, термінів виготовлення технічної документації та поставки обладнання.
Обсяг інвестицій на будівництво нового об'єкта визначається шляхом множення планованого введення в дію виробничих потужностей на норматив питомих витрат за формулою:? І=М * УНЗ,
де? І - обсяг інвестицій (капітальних вкладень);
М - виробнича потужність об'єкта (торгова або складська площа, число місць підприємства громадського харчування);
УНЗ - норматив питомих витрат на одиницю виробничої потужності (на 1 кв.
м. торгової площі, на 1 кв.м. складської площі, на одну тонну ємності сховищ, холодильників, на 1 місце в обідньому залі).
УНЗ - це грошові витрати на створення нових або реконструкцію діючих об'єктів в розрахунку на одиницю виробничої потужності.
Обсяг інвестицій по перехідним будівництвах-об'єктів визначається на основі проектно-системної документації, в якій визначені на черговий запланований рік залишки кошторисної вартості та сума введення основних фондів.
При визначенні вартості будівельно-монтажних робіт організації керуються кошторисними нормами і цінами в будівництві. Встановлено так само граничні норми накладних витрат і планової рентабельності. З урахуванням інфляції Міністерство будівництва та Архітектури Республіки Білорусь щомісячно публікує граничні індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт за елементами витрат. Граничні індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт визначаються в середньому по республіці і диференційовано по кожній області та м. Мінську. Вони застосовуються для розрахунків за виконані роботи по об'єктах галузевого значення, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, інноваційного фонду і кредитів. Для інших будівництв вони носять рекомендаційний характер.
Основним предпланового і передпроектним документом, на основі якого вирішуються питання планування і проектування будівництва, є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) на будівництво об'єктів торгівлі.
В ТЕО на основі зіставлення різних варіантів з урахуванням критерію окупності витрат робиться висновок про доцільність вкладення коштів в об'єкт і визначаються найбільш ефективні економічні, організаційні та екологічні рішення з будівництва та експлуатації об'єкта.
ТЕО складається тільки на великі об'єкти (загальноміського, районного значення), по решті об'єктів складаються у скороченому вигляді техніко-економічні розрахунки (ТЕР).
В ТЕО і ТЕР будівництва магазину передбачаються три групи показників:
1. економічні показники, що характеризують обсяги торговельної діяльності (товарообіг, загальна і торгова площа, прибуток, чисельність працівників, витрати на формування власних оборотних коштів і ін
);
2 . прогресивні показники технічного рівня магазина (товарообіг на 1 кв.м. торгової площі, витрата води та електроенергії в розрахунку на 1 кв.м. площі, рівень механізації праці, витрата палива і енергії на 1 кв.м. площі, рівень прогресивності організації торгово -технологічних процесів та ін.);
3. показники, що характеризують вартість будівництва та окупність витрат (розрахункова вартість будівництва, в тому числі СМР, обладнання, інші витрати, норми витрат на 1 кв.м. торгової площі, термін окупності витрат (років), тривалість будівництва, будівельний об'єм (куб.м .), будівельний об'єм торгової площі (куб.м.)).
Проектування об'єктів починається тільки при наявності ТЕО або ПЕР. Завдання на проектування складається на основі даних та розрахунків, що містяться у ТЕО або ТЕР, що передбачають економічну доцільність і ефективність будівництва. Завдання на проектування складається у відповідності з будівельними нормами і правилами (СНиП) і повинно містити такі показники:
? найменування об'єкта;
? вид будівництва (нове, реконструкція, розширення об'єкта);
? район, пункт і майданчик будівництва;
? потужність і режим роботи підприємства;
? технічна схема виробництва або обслуговування, механізація і автоматизація виробничих (торговельних) процесів;
? основні техніко-економічні показники і кошторисна вартість будівництва;
? терміни початку та закінчення будівництва;
? чисельність працюючих;
? особливі умови.
Будівництво нових, реконструкція, технічне переозброєння, розширення діючих організацій можуть здійснюватися двома способами: підрядним і господарським. При підрядному способі торгова організація укладає з відповідною будівельною організацією договір підряду на виконання відповідних видів будівельних робіт. При господарському способі всі види будівельних та ремонтних робіт здійснюються силами і засобами самої організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі "
 1. Глава 13. Фінансове планування в організаціях торгівлі
  Глава 13. Фінансове планування в організаціях
 2. 2.8.5. Принципи планування
  Надійність планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх
 3. Глава 22 Планування трудових показників
  Економічне планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 4. 3.2. Горизонт планування
  З точки зору тривалості періоду, до якого відноситься розроблювальний план, можна виділити три різних рівня планування: стратегічний, тактичний, оперативний. В цілому сутність цих понять відповідає тому, що в розділі 1.3 говорилося про аналогічні видах аналізу. Місце різних рівнів планування в системі прийняття рішень на підприємстві ілюструє рис. 3.1.
 5. 22. ІНВЕСТИЦІЇ
  Інвестиції - капіталовкладення, які спрямовуються на забезпечення організації факторами виробництва (реальна інвестиція) або на придбання цінних паперів (портфельна інвестиція), що охоплюють кілька часових періодів. При плануванні інвестицій в центрі уваги організації знаходяться реальні інвестиції, в той час як портфельні інвестиції носять доповнює характер. Суб'єктами
 6. 4. Планування та використання площ
  . Планування робочого простору і раціональне розміщення робочих місць на цьому просторі необхідні тому, що в ході спільної роботи всі члени групи повинні знаходитися в постійному контакті. Змінюється і схема руху деталей, що переміщуються більшою мірою по колу, а не вздовж, як на традиційному складальному конвеєрі, Раціональне планування робочих місць та організації
 7. 7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
  Основою для планування інвестицій у відтворення основних фондів є план розвитку матеріально-технічної бази організації, що передбачає нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння діючих об'єктів, впровадження нових технологій, придбання обладнання , капітальний ремонт основних фондів, будівництво, ремонт об'єктів соціальної сфери,
 8. Б. Система планування
  1. Наскільки ефективна діяльність регіональної адміністрації в області планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 9. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  Бізнес-план являє собою детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, що описує сучасний стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. Бізнес-планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій,
 10. 72. Загальнодержавного планування
  Планування народного господарства є не тільки різноманітної практичної діяльністю, а й виниклої під її впливом великою областю економічної науки. Висновки науки про планування народного господарства перевіряються практикою і в той же час озброюють її новими ефективними методами та рекомендаціями. У системі економічних наук державне планування стоїть між політичною
© 2014-2022  epi.cc.ua