Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Засоби виробництва і предмети споживання

Вся сукупність вироблених продуктів і послуг розпадається на дві великі групи залежно від характеру їх споживання. Блага, які призначені для використання (споживання) безпосередньо в процесі виробництва, є засобами виробництва, або благами виробничого призначення. Блага, які використовують для задоволення потреб самих людей і забезпечують умови для їх відтворення, відносяться до предметів споживання, або благ невиробничого призначення.

У той же час багато блага можуть виступати як і засобів виробництв, і предметів споживання. Наприклад, цукор, використовуваний для задоволення особистого споживання, є благом невиробничого призначення (предметом споживання), але якщо він прямує в харчову промисловість для отримання кондитерських виробів і виступає в якості сировини, то відноситься до благ виробничого призначення (засобів виробництва).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Засоби виробництва і предмети споживання "
 1. 1.2.3. Виробничі ресурси і можливості. Закон зростання альтернативних витрат.
  Засобів виробництва і предметів споживання. СП - засоби виробництва. ПП - предмети споживання. А, В, С, Д, Е, У - точки, що показують різне поєднання обсягів виробництва, засобів виробництва і предметів споживання в умовах обмежених ресурсів та їх повного використання. Х - точка, що показує, що при виробництві засобів виробництва і предметів
 2. 14.2. Структурні зрушення
  засоби виробництва і предмети споживання, трудові ресурси, матеріально-енергетичні засоби). Істотний вплив на функціонування господарської системи надають розміщення ресурсів по території світу, а також організаційні форми, в яких відбувається використання засобів виробництва. Всі структурні компоненти взаємопов'язані і впливають один на
 3. 1. Питання для знавців реальної економіки
  засобами виробництва: а) сіль, б) персональний комп'ютер; в) автомашина; г) цукор-пісок; д) цвяхи; е) трактор? 1.3. Визначте, що було головним видом багатства на різних стадіях
 4. I і II підрозділи
  засоби виробництва, тобто ті з них, продукція яких має виробниче призначення і буде використана в подальших процесах господарської діяльності. II підрозділ охоплює всі галузі і виробництва з випуску предметів споживання, тобто продуктів, що мають споживче призначення, службовців для задоволення суспільних чи індивідуальних потреб населення. В
 5. Яка головна мета реальної економіки?
  Засоби виробництва (металеві вироби, лісоматеріали, верстати, тканини та інші продукти). А з них в кінцевому рахунку виготовляється все різноманіття предметів споживання для людей. Описувана тут залежність одних благ від інших схематично зображено на рис. 1.1. Дивлячись на рис. 1.1, можна припустити, що для всіх країн загальною є наступна причинно-наслідковий залежність:
 6. 57. Поясніть сенс «основного психологічного закону» Дж. М. Кейнса
  кошти на їх купівлю повинні певний час накопичуватися. Структура споживання населення змінюється. Структура споживання найманих робітників починає нагадувати структуру споживання власників, основна функція яких полягає в накопиченні коштів, множенні капіталу. Кейнс зазначає мотиви поведінки людей, що ведуть до відомому стримування витрат, що спрямовуються на
 7. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 8. Предмет бухгалтерського обліку
  засобів та їх джерел в процесі виконання послуг медичного і не медичного характеру. Об'єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Рис. 7.3.-Господарські засоби Засоби праці переносять свою вартість частинами на виконану послугу і таким чином сприяють ходу виконання послуги (будівля медичного
 9. 11. ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ
  коштів виробництва, яке піде на оновлення зношених протягом року засобів і предметів праці (фонд заміщення), але і їх певний надлишок для будівництва нових фабрик, заводів і т. д. Оскільки на збудовані нові фабрики і заводи необхідно залучати додаткову кількість працівників, то з фонду накопичення частину коштів слід спрямувати на виробництво додаткових
 10. 13.4. Структура національної економіки. Народногосподарські пропорції
  засобів виробництва і виробництвом предметів споживання і т. д. Всі вони відносяться до громадському відтворенню макроекономічного рівня. Міжгалузеві пропорції - це кількісні співвідношення між різними галузями суспільного виробництва, наприклад між добувної та переробної промисловістю, між промисловістю та сільським господарством і т. д. Внутрішньогалузеві
 11. Глава 6 По дорозі до головної мети
  средственно процес взаємодії властивостей якості і сутності потреби. Це веде до глибшого розуміння процесу задоволення потреб і ставить завдання з'ясування змісту механізму безпосередньої взаємодії потреби з якістю
 12. Додаток 4 ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
  предмет економічної
 13. Питання 50. Розрахунок ВВП методом кінцевого використання
  засобів; 3) чисте придбання цінностей . Валове нагромадження капіталу - це вкладення коштів в об'єкти основного капіталу для створення нового доходу в майбутньому шляхом використання їх у виробництві. Валове нагромадження основного капіталу визначається як придбання активів за вирахуванням вибуття нових та існуючих основних фондів. Також валове нагромадження основного капіталу включає витрати
 14. Висновки
  засобами виробництва. Останні складаються з предметів праці (те, на що спрямована праця) і засобів праці (те, за допомогою чого людина впливає на предмет праці). Людина і засоби виробництва в їх взаємодії утворюють продуктивні сили общества.В процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ люди вступають у певні відносини, які називаються
 15. Терміни і поняття
  виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору Диктував (приховані) витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка
 16. Терміни і поняття
  виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору Диктував (приховані) витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка
 17. Поняття капіталу
  безпосередніх споживання; капітал - це джерело доходу на відміну від накопичень предметів
 18. 1. Предмет економіки як науки
  предмет і практичну
 19. Поняття капіталу
  безпосередніх споживання; капітал - це джерело доходу на відміну від накопичень предметів
© 2014-2022  epi.cc.ua