Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

1.2.3. Виробничі ресурси і можливості. Закон зростання альтернативних витрат.


Обмеженість економічних ресурсів виражається в тому, що в кожен даний момент наявних ресурсів недостатньо для виробництва тієї кількості благ, яке задовольнило б існуючі в суспільстві потреби. Звідси виробничі можливості суспільства в кожен даний період часу також обмежені.
Обмеженість виробничих можливостей суспільства можна пояснити за допомогою графічної моделі: кривій виробничих можливостей.
Крива виробничих можливостей показує можливі поєднання обсягів виробництва двох благ в умовах обмежених ресурсів (див. рис. 1.1).

Рис.1.1. - Крива виробничих можливостей суспільства у створенні засобів виробництва і предметів споживання.
СП - засоби виробництва.
ПП - предмети споживання.
А, В, С, Д, Е, У - точки, що показують різне поєднання обсягів виробництва, засобів виробництва і предметів споживання в умовах обмежених ресурсів та їх повного використання.
Х - точка, що показує, що при виробництві засобів виробництва і предметів споживання в обсягах відповідних її координатами, суспільство використовує ресурси не повністю.
Точка У графіка показує неможливість створення такої кількості благ, яке відповідає її координатам з причини браку ресурсів.

Крива А1В1 на графіку - це кордон нових виробничих можливостей суспільства, отриманих за рахунок науково-технічного прогресу, що розширює ресурсні обмеження.
Властивості кривої виробничих можливостей:
- негативний нахил - при обмежених ресурсах збільшення виробництва одного блага пов'язане із зменшенням виробництва іншого.
- Опуклість по відношенню до початку координат - обумовлена зростанням альтернативних витрат при переході від одного варіанту поєднання обсягів виробництва благ до іншого.
Альтернативні витрати - то кількість одного блага, від якого необхідно відмовитися суспільству, щоб збільшити виробництво іншого блага.
Потрібно звернути увагу, що у даного поняття існує ряд синонімів: нижчі витрати, альтернативна вартість, витрати втрачених можливостей, витрати відкинутих можливостей. Всі вони обумовлені різними перекладами даного терміну з англійської мови.
Альтернативні витрати визначаються:
Величина, на яку зменшується благо А (на нашому графіку СП)
величина, на яку збільшується благо В (на графіку - ПП)
АІ=? А /? В або? СП /? ПП,
де АІ - альтернативні витрати,
? СП - зміна засобів виробництва,
? ПП - зміна предметів споживання,
? А - зміна точки А,
? В - зміна точки В.

Наприклад, на графіку альтернативні витрати при переході від варіанту С к Д вважаються так:
АІ=(300 - 400) / (240 - 160)=-100 / 80=-1,25=/ 1,25 /
Дане значення альтернативних витрат означає, що кожна додаткова одиниця предметів споживання варто суспільству втрат в 1,25 засобів виробництва.
Динаміка альтернативних витрат підпорядкована закону зростання їх. У міру руху по кривій виробничих можливостей вниз від точки А до точок С, Д, Е, тобто у міру збільшення виробництва предметів споживання за рахунок зменшення коштів виробництва альтернативні витрати зростають. Це обумовлено неоднорідністю та неповної взаимозаменяемостью ресурсів. Перемикання ресурсів з виробництва одних благ на інші знижує їх продуктивність і вимагає все більшої їх кількості. Тому для виробництва додаткової одиниці одного блага доводиться відмовлятися від все більшої кількості інших благ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.3. Виробничі ресурси і можливості. Закон зростання альтернативних витрат. "
 1. Терміни і поняття
  ресурси Взаємозамінність (альтернативність) економічних ресурсів Виробничі можливості Альтернативна (вмененная) вартість (витрати) Закон зростаючих альтернативних витрат Закон спадної віддачі Економічна ефективність Ефективність за Парето (оптимум Парето) Поділ праці
 2. Запитання для самоперевірки
  виробничих можливостей? 6. Чим схожі і чим різняться закон зростаючих альтернативних витрат і закон спадної віддачі? 7. Де в господарському житті, на ваш погляд, можна використовувати ідеї маржиналізму? 8. Які показники економічної ефективності вам відомі і як вони розраховуються? 9. У чому різниця між фірмової і народногосподарської ефективністю? 10. Доведіть,
 3. Основні терміни і поняття
  виробнича сфера, споживання, економічні ресурси, праця, земля, капітал, підприємницька діяльність, проблема вибору, крива виробничих можливостей, закон заміщення , ефективність виробництва, альтернативні витрати, закон зростаючих альтернативних витрат виробництва, основні питання економіки, економічні системи, традиційна, планова, ринкова, змішана,
 4. Закон зростаючих альтернативних витрат. Закон спадної віддачі
  виробничого фактора стає все менше. Результативність роботи верстатника, обслуговуючого все більше число верстатів, знижується, збільшується відсоток браку, ростуть простої верстатів і т.д. Припустимо, що у фермерському господарстві вирощується пшениця. Зростання застосування хімічних добрив (при незмінності інших факторів) призводить до збільшення врожаю. Розглянемо це на прикладі (у розрахунку
 5. Висновки
  виробничих можливостей представляє собою модель, яка ілюструє альтернативні можливості використання обмежених ресурсів. Будь точка, розташована на КПВ, свідчить про повне, ефективному використанні ресурсів. Точка всередині КПВ показує, що ресурси використовуються неповно і можливе збільшення обсягу виробництва. 3. В умовах повного використання ресурсів збільшення
 6. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна, планова, ринкова та змішана
 7. 1.2. Виробничі можливості
  виробничих можливостей (КПВ). Крива виробничих можливостей - графік, що показує всі безліч варіантів використання наявних ресурсів для виробництва альтернативних (альтернативний - допускає одну з двох або кількох можливостей) видів продуктів (товарів). Розберемо хрестоматійний приклад. Припустимо, що суспільство потребує виробництві двох продуктів - масла і
 8. Альтернативна вартість
  ресурсів.
 9. Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  виробничих можливостей. Дія закону рідкості можна проілюструвати за допомогою кривої виробничих можливостей. Вона показує, який максимальний обсяг виробництва товару або послуги може бути отриманий при даному обсязі виробництва іншого товару (рис. 4.1). Рис. 4.1. Крива виробничих можливостей СП - засоби виробництва; ПП - предмети споживання. Крива
 10. 29. Поясніть істота «теорії, альтернативних витрат» Ф. Візер.
  виробничих факторів визначається опосередковано, вона залежить від цінності споживчих товарів. Цінність чинників, що у виробництві, носить похідний, «поставлений» характер. Отже, відповідно до теорії австрійської школи (найбільш повно представленої в роботах Фрідріха Визера), витрати - це не виробничі витрати, а форма компенсації в результаті відмови від іншого
 11. 4. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПРОПОЗИЦІЇ
  закон спадної віддачі (зростання витрат при збільшенні масштабу виробництва), в галузях, де вартість сировини грає невелику РОЛЬ, діє, згідно Маршаллу, закон зростаючої віддачі або зниження
 12. Вибір альтернатив використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
  виробничих можливостей суспільства (КПВ). КПВ характеризує безліч точок, що характеризують можливі альтернативи поєднання комбінацій виробництва гармат і масла при абсолютному (повну) використанні ресурсів. Якщо ресурси будуть використовуватися не повністю, то варіанти комбінацій розміщуватимуться всередині КПВ (точка С). Неможливі комбінації, що базуються на використанні не наявних
 13. Навпаки , з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  виробничим процесом фірми і її сукупними
 14. Контрольні питання і завдання
  виробничих можливостей? Про що говорить закон заміщення? Яке виробництво вважається ефективним? 6. На підставі наведених нижче даних: Альтернативні Варіант Автомати, Телевізори, витрати млн. шт. тис. шт. 1 млн. авто-1 тис. теле-матів візору А 0 28 В 24 березня З 18 червня D 10 вересня Е 12 0 а) відклавши на горизонтальній осі обсяги виробництва автоматів, а
© 2014-2022  epi.cc.ua