Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава35. Економічний і РОСТ


Реальний дохід на душу населення в СоедіненнихШтатах сьогодні більш ніж у 7 разів перевищує уро-вень 1870 р. у середньому ми стали багатшими, ніж билінаші дідусі та бабусі, а наші онуки будуть бо- Гаче, ніж ми. Дохід на душу населення зріс нетільки в Сполучених Штатах, але і у всіх промислово розвинених країнах.
У табл. 35-1 наведені темпи приросту реаль-них доходів на душу населення в 15 промишленноразвітих країнах для періоду після 1870 р.1 У таб-особі також показані доходи на душу населення вкаждом країні в 1985 р. порівняно з уровнем1870 р. У Японії, країні з найшвидшим економічне зростання, реальні доходи на душу населення-ня в 1985 р. були майже в 21 разів вище, ніж у 1870р. Навіть в Австралії, де доходи на душу населеніярослі найбільш повільно, вони більш ніж потроїлися.
Темпи приросту сукупних реальних доходовдля тих же 15 країн показані в табл. 35-2. Для 15стран, взятих разом, щорічний темп приросту со-сукупного реального ВВП був вище 2,8%, тоді какдоходи на душу населення зростали в середньому біль ніж на 1,7%. Внаслідок того що населення Австро-
1 Доходи тут вимірюються за допомогою валового внутрішнього продукту (ВВП). Пригадайте з гл. 24, що ВВП є вартість сукупного випу-ска продукції, виробленого всередині національних кордонів, в отличиеот валового національного продукту (ВНП), який представляє собойвипуск продукції, виробленої за допомогою факторів виробництва, що належать громадянам цієї країни.
ТАБЛИЦЯ 35-1. Реальний ВВП на душу населенняв 1985 р. та у 1870
ВВП на душу населення [Ставлення Щорічний 1985 г TCAUTI Країна 1870 1985 до 1870 приросту,% Австралія 2600 9469 3, 1 червня, п Бельгія 1822 9841 5,4 1,48 Канада 1201 10 826 9,0 1,93 Данія 1110 9253 8,3 1,86 Фінляндія 780 9591 12,3 2Д1 Франція 1216 10 258 8,4 1,87 Німеччина 1038 10 386 10,0 2,02 Італія 1079 6778 6,3 1,61 Японія 481 10026 20,8 2,68 Нідерланди 1610 8634 5,4 1,47 Норвегія 949 11731 12,4 2,21 Швеція 807 10379 12,9 2, 25 Швейцарія 1525 9543 6,3 1,61 Великобританія 1888 7992 4,2 1Д6 Сполучені Штати; 1502 12 119 8,1 1,83 Примітка.
Доходи вимірюються в доларах 1980 г.Істочнік Angus Maddison, «Phases of Capitalist Development,» inR.CO. Matthews (ei) Economic Growth and Resources, vol. 2, Macmillan, 1980; останні дані взяті з International Vinantional Statistics, November 1986.
ТАБЛИЦЯ 35-2. Реальний ВВП в 1985 р. і в 1870 р.
ВВП, млрд. дол Ставлення Щорічний 19RS I-_ ". . "Країна 1870 1985 до 1870 теліхпріроста,% Австралія 4,3 148Д 34,5 3,13 Бельгія 9,1 96,8 10,6 2,08 Канада 4,5 275,9 61,3 3,64 Данія 1,9 47,3 24,9 2,84 - Фінляндія 1,4 47,1 33,6 3,10 Франція 46,8 559,6 12,0 2,18 Німеччина 40,7 634,0 15,6 2,42 Італія 28,5 389,2 13,7 2,30 Японія 16,5 1211,7 73,4 3,81 Нідерланди 5,8 125,0 21,5 2,71 Норвегія 1,6 48 , 8 30,5 3,02 Швеція 3,3 86,6 26,3 2,88 Швейцарія 4,1 60,8 14,8 2,37 Великобританія 59,0 452,5 7,7 1,79 Сполучені Штати 59 , 9 3019,0 50,4 3,47 Примітка. Доходи вимірюються в доларах 1980 г.Істочнік Angus Maddison, «Phases of Capitalist Development,» inR.CO. Matthews (ed.) Economic Growth and Resources, vol. 2, Macmillan, 1980, останні дані взяті з International Pinantional Statistics, November 1986.
Ща, Канади та Сполучених Штатів швидко повели-Чіва в порівнянні з іншими промислово раз-крученими країнами, показники перерахованих странрезко виділяються в статистичних рядах в табл. 35-2. У Канаді і в Японії реальний ВВП в 1985 р. билболее ніж в 60 разів вище його рівня в 1870 р. Цеозначає, що сукупне виробництво в кожній ізетіх країн за цей період зросло в 60 разів.
Таблиця 35-2 нагадує нам про важливе виведення, зробленому в гол. 24: невеликі відмінності в темпахпріроста за тривалі періоди, накопичуючись, вили-вають у величезні відмінності в рівнях ВВП. У Япо-нії з 1870 по 1985 р. темпи зростання становили 3,81% на рік. У Данії за той же період темпи зростання биліравни 2,84% на рік - тільки на 1% 2 менше. Але вЯпоніі ВВП в 1985 р. був в 75 разів вище його вирівнявши 1870 г, тоді як у Данії ВВП в 1985 р.
був тольков 25 разів вище його рівня 115 років тому. Суспільство, яке дбає про добробут майбутніх поколінь ний, має уважно стежити навіть за невеликі-ми змінами в його темпах економічного зростання.
У цьому розділі ми будемо обговорювати чотири питання, що виникають в ході вивчення даних про економі-зації зростанні, показаних в табл. 35-1 і 35-2:
2 Більш точно - на 1 процентний пункт, так як вимірюється різниця впоказателях, вже виражених у відсотках. (Прим. науч. Ред.)

- Скільки часу триває економіч-ський зростання?
- Що означає зростання доходів для щастя і рів-ня життя людей?
- Які фактори викликали економічне зростання, показаний у цих таблицях?
- Як політика держави може ізменітьтемпи економічного зростання країни? І дол-жно чи держава намагатися впливати натемпи зростання?
Як ми побачимо надалі, вивчення економіч-ського зростання фокусує увагу на пропозицію на те, як воно змінюється. Зміни в випу-ську продукції за десятиліття або більше тривалі-вальний період являють собою скоріше зраді-ня потенційного ВНП, тобто обчисленого для си-туації зайнятості, ніж короткострокові зміни вдоходе, викликані економічним циклом.
Тут ми приділимо основну увагу Сполучений-ним Штатам і трохи обговоримо досвід інших промислово розвинених країн. У гол. 39 ми рассмотрімуровні доходів і недавній досвід економічногозростання країн, що розвиваються, де проживає великачастина населення Земної кулі і де сама большаядоля бідних у всьому світі. Доходи на душу населення-ня в багатьох з цих країн ще й сьогодні остают-ся значно нижчими, ніж рівні доходовпромишленно розвинених країн в 1870 р., наведено-ні в табл. 35-1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава35. Економічний і РОСТ "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  економічного розрахунку. Проте облік витрат і обчислення економічної значущості ділових проектів не просто математична проблема, яку може задовільно вирішити кожен, хто знайомий з елементарними правилами арифметики. Основне питання визначення грошових еквівалентів статей, які слід включити в розрахунок. Помилкою було б вважати, як це роблять багато економістів, що ці
 2. 6. Монопольні ціни
  економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом
 3. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  економічної науки не входить ні виправдання, ні осуд. Вона просто повинна дослідити наслідки всіх способів людської діяльності. Вона не бере участі в спектаклях, де захисники і противники монопольних цін прагнуть відстояти свої міркування. Обидві сторони цих жарких дебатів використовують помилкові аргументи. Антимонопольна партія неправа, коли приписує будь-якої монополії можливість
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими економічними
 5. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  економічним благом і люди не присвоїли йому мінову цінність до того, як на нього почав пред'являтися попит як на засіб обміну. Але купівельна спроможність, яка дісталася від найближчого минулого, видозмінюється сьогоднішнім попитом і пропозицією на гроші. Людська діяльність завжди готується до майбутнього, нехай іноді воно являє собою майбутнє наступної години. Той, хто купує,
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  економічної політики, підлеглим органом казначейства. З точки зору каталлактики найбільш важливі проблеми емісії інструментів, що не мають покриття, одиничним банком або банками, що діють узгоджено, клієнтура яких охоплює всіх індивідів, полягають не в обмеженнях, що накладаються на обсяги емісії. Ми будемо обговорювати їх в розділі ХХ, присвяченій взаємозв'язкам кількості грошей
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  економічного прогресу. Поглиблення поділу праці і безперервне накопичення капіталу, в 100 разів збільшили продуктивність праці, можна було забезпечити тільки в світі постійного падіння цін. Інфляція створює процвітання і багатство; дефляція злидні і економічний занепад [Критичний аналіз див.: Herzfeld von M. Die Geschichte als Funktion der Geldbewegung / / Archiv f?? Ь?? R
 8. 19. Золотий стандарт
  економічно найбільш передові країни прийняли золотий стандарт, їх приклад наслідували всі інші. Після великих інфляційних потрясінь першої світової війни більшість країн поспішили повернутися або до золотого стандарту, або до золотовалютного стандарту. Золотий стандарт став світовим стандартом епохи капіталізму, що збільшує добробут, свободу і демократію як політичну, так і
 9. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  економічна наука зобов'язана Вільяму Стенлі Джевонсу, а її ретельною розробкою Євгену фон Бем-Баверк. Бем-Баверк першим правильно поставив проблему, першим розкрив помилки, що містяться в продуктивних теоріях відсотка, першим підкреслив роль періоду виробництва. Але і йому не вдалося повністю уникнути пасток теорії відсотка. Його доказ загальності тимчасового переваги є
 10. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  економічній системі, про час, коли відбудуться ці зміни, а також про те, хто першим випробує їх вплив, вони все одно не могли б заздалегідь знати, чи зміниться і в якій мірі попит на гроші для залишків готівки, а також в якій часовій послідовності і в якій мірі зміняться ціни на товари. Цінова премія може нейтралізувати вплив змін в грошовому відношенні на
© 2014-2022  epi.cc.ua