Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

32). Ефект доходу (income effect) - зміна об'ємів споживання як результат зміни

32). Ефект доходу (income effect) - зміна об'ємів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переходити на більш високу або більш низьку криву безразл-чия (гл. 21). Ефект заміщення (substitution effect) - зраді-ня обсягів споживання як результат вимірюв-вати цін, що змушує споживача переме-щаться по даній кривій байдужості в точку з новим значенням граничної норми заміщення-ня (гл. 21). Ефект мультиплікатора (multiplier effect) - до-бавочний зрушення кривої сукупного попиту, віз-ника у випадках, коли експансіоністська бюджетна політика призводить до збільшення доходів суб'єктів економіки, а слідчий-но, і зростанню споживчих витрат (гл. 32). Ефект Фішера (Fisher effect) - зміна номінальної ставки відсотка залежно від темпів інфляції в співвідношенні «один до од-ному» (гл. 28). Ефективна заробітна плата (efficiency wages) - перевищує рівноважний рівень заробітна плата, стимулююча працівників до більш про-дуктивності праці (гл.
26). Ефективність (efficiency) - використання об-суспільством обмежених ресурсів, спрямоване на максимізацію загального надлишку, приходило-го усіма членами суспільства (гл. 1,7). Ефективний масштаб (efficient scale) - обсяг виробництва, при якому досягаються міні-формальні середні сукупні витрати (гл. 13). З Ceteris paribus - вираз, яке в перекладі з латинської означає «за інших рівних умо-вах» і використовується для нагадування про те, що всі змінні, за винятком тих, ко-торие в даний момент аналізуються, прини-маються за константи (гол . 4). ? # ППТЕР9 H. Грегорі Менку Принципи економікс Існує безліч підручників з економіки. Але той, який ви тримаєте в руках, - унікальний. Чому? По-перше, це новітній підручник. Тут макро-і мікроеко-номічного процеси не розділені, як у колишніх роботах, а узгоджені один з одним, випливають один з іншого - як у житті.
А це означає, що він практичніше і корисніше, ніж попередні підручники. По-друге, він дивовижно лаконічний. За словами самого автора: «Все підручники з економічної теорії вчать, що ресурси дефіцитні, але мало хто з авторів товстих о'оліантов пом-ніт про те, що один з найбільш трудновосполняемих - вре-мя студента. Я намагався слідувати ринковим принципам, уникаючи непотрібних відомостей і зайвих деталей, які б відволікали студентів від ключових проблем ». По-третє, кожен, хто ознайомиться з цією книгою, зрозуміє, що економіка - це не тільки дуже корисна, але ще і нескінченно цікава наука. 197198, С.-Петербург, а / я 619; e-mail: postbook @ piter-press.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32). Ефект доходу (income effect) - зміна об'ємів споживання як результат зміни "
 1. Глосарій
  ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП на душу населення. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення. Внутрішньогалузевої ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Intra-indus-try trade. Має місце в тих випадках, коли країна одночасно здійснює як імпорт, так і експорт товарів, ви-пускаємо однієї і тієї ж галуззю зростає ЕФЕКТ МАСШТАБУ. Increasingreturns to scale.
 2. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  ефекти) (externality) - вплив дій однієї людини на благосост-стояння іншого (гл. 1). Еластичність (elasticity) - показник, відображаю-щий зміна в обсягах попиту та пропозиції при зміні однієї з його детермінант (гл. 5). Еластичність пропозиції за ціною (price elasticity of supply) - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Рас-зчитується
 3. 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики
  ефект від зниження податків може виразитися в деякому зниженні продуктивності праці. Ще менше единст-; ва в оцінках впливу податків на поведінку представників різних,] професій і дохідних групп9. Дуже неоднозначними виявилися і оцінки впливу системи страхування від безробіття на пропозицію праці. Згідно економіці пропозиції, збільшення розмірів допомог і часу їх виплати
 4. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  ефект великої кількості вад у вирішенні подібних другорядних питань може бути таким, що не дозволить знайти правильного вирішення головної проблеми. У будь-якому випадку ясно, що будь-які невдачі у врегулюванні дрібних проблем призводять до розбазарювання рідкісних факторів виробництва і, як наслідок, шкодять вирішенню основного завдання максимального задоволення споживачів. Важливо зрозуміти, в чому
 5. 6. Монопольні ціни
  ефект може бути досягнутий, якщо залишати частину запасу невикористаним. Хоча прибуток несумісна з ідеальною конструкцією рівномірно функціонуючої економіки, це не відноситься до монопольними цінами і специфічно монопольним доходам. 5. Якщо власником готівкового кількості товару m є не одна людина, фірма, корпорація або інститут, а кілька власників, які бажають співпрацювати
 6. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  ефекту обох часткових попитів. Величина тій частині попиту на засіб обміну, яка пред'являється за рахунок його служби як засіб обміну, залежить від його мінової цінності. Цей факт створює труднощі, які багато економістів вважають до такої міри нерозв'язними, що відмовляються від подальшого розвитку цього напрямку аргументації. Це алогічно, кажуть вони, пояснювати
 7. 9. Гроші і капітал; заощадження та інвестиції
  ефектом, що породжується одним з двох, що залишилися процесів. Але найголовніше в тому, що капітальні блага, що виникають в результаті додаткової економії, не знищуються відповідними грошовими змінами змінами в попиті і пропозиції грошей (у широкому сенсі). Всякий раз, коли індивід направляє гроші в заощадження замість того, щоб витратити їх на споживання, процес заощадження
 8. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  ефект не виникало протягом останніх 80 років в Європі, а сила, з якою він проявився в Сполучених Штатах після Закону про Федеральну резервну систему 1913 [ 63], була надзвичайно перебільшена. Кредитний голод як відмінна риса кризи викликається не стисненням, а утриманням від подальшої кредитної експансії. Він завдає шкоди всім підприємствам не тільки тим, які приречені в будь-якому
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  ефекти дуже скоро приборкали б експансіоністські тенденції. Прихильники теорій диспропорциональности посилаються на деякі явища в галузі сільського господарства як на підтвердження їхніх заяв, що стосуються недостатньої передбачливості, притаманною приватному бізнесу. Однак недозволено демонструвати характерні властивості системи вільного конкурентного підприємництва, що діє
 10. 3. Заробітна плата
  ефекту визначається величиною ставок заробітної плати і цін матеріальних ресурсів. Встановлення ставок заробітної плати як і цін матеріальних чинників виробництва може здійснюватися тільки на ринку. Неринкових ставок заробітної плати не існує, як не існує неринкових цін. Оскільки існують ставки заробітної плати, остільки до праці ставляться як до будь-якого матеріального фактору
© 2014-2022  epi.cc.ua