Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Диференціальна рента I

Диференціальна рента I підрозділяється на дві різно-видности: - ренту за родючістю;
- ренту за місцем розташування.
Розглянемо їх механізми. Для дослідження диференціальної ренти за родючістю представимо три види ділянок; землі, що відрізняються за родючістю:
I - кращі землі;
II - середні;
III - гірші.
Різна родючість земель забезпечує різну продуктивність праці працюючих на них працівників. В результаті, при однакових затратах капіталу врожайність, наприклад пшениці, з земельних ділянок різного родючості виявиться неоднаковою:
на 1 - 12 ц з га;
на II-10 ц з га;
на III - 8 ц з га.
Особливістю земельного фактора є те, що на ринку землі практично єдиною підставою ринкової конкуренції, що визначає величину земельної ренти, є попит. Пропозиція ж землі та інших природних ресурсів відрізняється низькою еластичністю або зовсім невідповідно. Отже, крива пропозиції являє собою вертикальну лінію (рис. 7.10).
На графіку це виглядає наступним чином:
З графіка очевидно, що при незмінності фактора пропозиції вимірюв-няющая, динамічним фактором є попит на землю (Dj, D2, D3), який трансформується в залежності від якості та ціни землі, а також попиту на сільськогосподарську продукцію.

На споживчий попит додатково впливає ціна сільськогосподарської продукції, формування якої відображає галузеву специфіку.
У нашому прикладі при однакових затратах капітал ла - по 100 тис. руб. і рівної прибутку на капітал - 20 тис. руб. загальна ціна виробництва продукції на кожному з, ділянок виявиться однаковою, рівною 120 тис. руб.
Разом з тим, оскільки врожайність на різних ділянках неоднакова, індивідуальна ціна виробництва 1 ц пшениці на різних ділянках також виявиться різною:
на I ділянці - 120:12=10 тис. руб.;
на II ділянці - 120: 10=12 тис. руб.;
на III ділянці - 120:8=15 тис. руб.
Однак механізм конкуренції призводить до корегування, вирівнюванню продажних цін.
Відповідно до особливостей сільськогосподарського виробництва, пов'язаного з обмеженістю земель, неможливістю їх бажаного збільшення, має місце орієнтація на ціни гірших ділянок, у нашому прикладі це 15 тис. руб.
В результаті виручка від реалізації сільськогосподарської продукції складе:
на I ділянці - 15x12=180 тис. руб.;
На II ділянці - 15 х 10=150 тис. руб.;
на III ділянці - 15x8=120 тис. руб.
"Надлишок" індивідуальної ціни виробництва порівняно з громадською представляє диференціальну ренту.
Він становить:
на I ділянці 60 тис. руб. (180 - 120);
на II ділянці - 30 тис. руб. (180 - 120);
на III ділянці "надлишку" немає. Підприємець компенсує витрати і отримує рівну з іншими підприємцями прибуток.
Рента за місцем розташування має ті ж механізми, що і рента за родючістю. За інших рівних умов орендарі будуть платити більшу ціну за землі, які стратегічно більш вигідно розташовані, з одного боку, до ресурсів, з іншого - до споживачів.
Різні поєднання чинників родючості і місця розташування в конкурують-них умовах можуть забезпечити різні модифікації рентного доходу ". У разі односпрямованість сукупний дохід може значно зрости, при їх суперечливою спрямованості можливі різні варіації величини рентного доходу, переданого землекористувачем землевласнику.
Отже, очевидно, що диференціальна рента I має природні межі, що обмежують підприємницьку активність. У цих умовах зусилля підприємців можуть бути спрямовані на штучні фактори росту продуктивності сільськогосподарського виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Диференціальна рента I"
 1. Терміни і поняття
  рента на землю Земельна рента Абсолютна рента Диференціальна рента I і II Крива пропозиції землі Крива попиту на землю Якість землі (за родючістю і місцем розташування) Ціна землі Капіталізована рента Орендна
 2. Рентні відносини
  диференціальна рента і диференційна рента
 3. Висновки
  диференціальну ренту I і П. Диференціальна рента I - це різниця між суспільною ціною, що відбиває підвищені виробничі витрати на гірших земельних ділянках і витратами на кращих і середніх за якістю (за родючістю і місцем розташування) землях. Диференціальна рента II утворюється в результаті підвищення економічної родючості землі (внесення добрив та ін.) землекористувачем і
 4. Запитання для самоперевірки
  диференціальної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис . дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за родючістю.
 5. Запитання для самоперевірки
  диференціальної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за родючістю.
 6. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  диференціальної ренті (діфренте) знаходить вираз монополія на землю як об'єкт господарювання (поки виробник обробляє землю, на неї ніхто не може нічого робити). Якщо діфрента виникає в результаті діяльності на кращих і середніх за родючістю і місцем розташування ділянках, то її прийнято називати диф-рентою I, а якщо вона виникає внаслідок додаткових вкладень у землю, поліпшення
 7. Диференціальна рента II
  диференціальної ренти I, припускає додаткові додаткові вкладення капіталу в земельні ділянки. За рахунок додаткових капіталовкладень, впровадження нової техніки, використання сучасних технологій і т. д. підвищується продуктивність сільськогосподарського виробництва. Як наслідок знижуються індивідуальні витрати праці і ціни виробленої продукції. Одержуваний при цьому додатковий
 8. ГЛАВА 22. ФІРМА І РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. ОРЕНДА. ЦІНА ЗЕМЛІ
  диференціальних рент легше отримати: 1 або 2? У чому їх відмінності? 3. Монополія приватної власності на землю? це благо чи зло? З якою рентою вона пов'язана: з диференціальної або абсолютної? 4. Як визначається ціна землі? При визначенні ціни що важливіше: земельна рента або ставка відсотка? Чому все-таки потрібно враховувати ставку відсотка, коли купуєш земельну ділянку? Згадайте: як
 9. 22.2. ВИДИ земельної ренти
  диференціальна (1 і 2), абсолютна і монопольна. А. Диференціальна земельна рента 1 і 2. Обмеженість землі веде до виникнення монополії на землю як на об'єкт господарства. Це означає, що кожна ділянка як об'єкт господарства монополізований певним власником, який не допустить додатки до цієї землі чужого капіталу. Монополія господарства на землі обумовлює своєрідне
 10. Терміни і поняття
  рента Гірська рента Навколишнє природне
 11. Диференціальна рента
  диференціальної ренти I не приносять. У цій ренті знаходить свій вияв більш висока продуктивність кращих і середніх земельних ділянок при вкладенні рівновеликих капіталів і праці порівняно з продуктивністю гірших земельних ділянок, які є базою для формування ринкових цін на сільськогосподарську продукцію. Отже, вилучення диференціальної ренти I, що розглядається як
 12. Висновки
  диференціальну ренту I і П. Диференціальна рента I - це різниця між суспільною ціною, що відбиває підвищені виробничі витрати на гірших земельних ділянках і витратами на кращих і середніх за якістю (за родючістю і місцем розташування) землях. Диференціальна рента II утворюється в результаті підвищення економічної родючості землі (внесення добрив тощо) землекористувачем і
 13. Класична теорія земельної ренти
  диференціальна рента, т. е. дохід, перевищує середню прибуток внаслідок щодо кращих умов застосування капіталу (насамперед додаткові доходи, одержувані власниками щодо кращих земель), б) землі, що не володіють такими перевагами (гірші з використовуваних), ренти не дають. Рікардо припускав обмеженість водневих земель (земель кращої якості), але не земель взагалі
 14. Класична теорія земельної ренти
  диференціальна рента, тобто доход, пре Виша середню прибуток внаслідок щодо кращих вус ловий додатки капіталу (насамперед додаткові доходи, одержувані власниками щодо кращих земель), б) землі, що не володіють такими перевагами (найгірші з ис пользуемих), ренти не дають. Рікардо припускав обмеженість плодороднихземель (земель кращої якості), але не
 15. 3. Види рент
  диференціальної. Вона виходить з кращих і середніх земель і за своєю величиною диференційована залежно від родючості
© 2014-2022  epi.cc.ua