Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Дефекти регулювання


Велика частина публічних дискусій про деятельностіPDA, CPSC, OSHA і NHTSA зводиться до крітікепрінятих ними явно нераціональних рішень. Ноне вся провина лягає на ці агентства; час від вре-мени діяльність Конгресу посилює нераціо-нальность деяких з цих рішень.
Поправка / щлені вимагає від FDA запрещеніяіспользованія будь-яких харчових інгредієнтів, ви-викликають рак у людей або тварин. Після ек-сперіментов, що показали, що пацюки, споживаного-
13 Це питання обговорюється в гл. 4 в Crandall, Gruenspecht, Keeler andLave (див. виноску 1).
Рілі сахарин у величезних кількостях, захворіли ра-ком, у FDA не було іншого вибору, окрім як за-претить в 1977 р. застосування сахарину. Це забороняє-щення викликало ряд енергійних заперечень. Неко-торие стверджували, що більша кількість людей помер-ло б внаслідок зрослого ризику серцевих при-ступи, пов'язаних з надмірною вагою (в результа-ті споживання цукру замість сахарину), ніж билоби врятовано від раку. Політичний протест з сто-ку тих, хто користується сахарином (включаючи про-изводителей і споживачів дієтичної газують-ванной води), був настільки сильний, що Конгресссделал для сахарину спеціальний виняток. Та-ким чином, сахарин все ще застосовується, чи не-дивлячись на те, що він викликає рак у щурів Точнотак ж, коли було виявлено, що червоний кра-ситель # 2, який використовується для окрашіваніяв червоний колір харчових продуктів, викликає рак, FDA була змушена заборонити його прімененіе.Однако існували альтернативні красітелі.Проізводітелі і споживачі сосисок («хотдогз») не сильно постраждали від цієї заборони, і оноосталось в силі.
Багато критичні виступи направленипротів регулюючих агентств як таких. Крити-ки FDA посилаються на те, що FDA занадто ужусердствовала в усуненні з ринку шкідливих лекар-жавних препаратов14. Ми майже на 100% можембить впевнені в тому, що будь-яке нове ліки, яка має сертифікат, є безпечним і дей-тиментом, але ми також можемо бути впевнені в тому, що ряду хороших ліків не вдалося пройти тестиFDA. Крім того, критики стверджують, що FDA, вимагаючи дуже тривалих термінів перевірки, лішаетпотребітелей тієї допомоги, яку вони могли биполучіть, застосовуючи ці ліки протягом поменьшей міру 3-4 років зайвої отсрочкі15. Нако-нец, оскільки тестування в FDA коштує дорого, проведення дослідження ліків проти хвороб, до яких схильне невелике число людей, билоневигодним. Дійсно, деякі ліки, що широко застосовуються за кордоном, в СоедіненнихШтатах відсутні, оскільки ринок їх слішкоммал для виправдання дорогих процедур про-верки, необхідних FDA.
На все це FDA відповідає, що Конгрес дав їй вказівку вилучати з ринкаопасние для здоров'я лікарські препарати, ане балансувати витрати і вигоди.
OSHA, можливо, було найбільш спірним регу-лірующім агентством США16. Незабаром після свого
14 Для загального обговорення см: Henry G. Grabowski and John M. Vernon, The Regulation of Pharmaceuticals, American Enterprise Institute, Washington, 1983.
15 В останні кілька років FDA прискорила свої процедури перевірки.
16 Для загального обговорення діяльності OSHA см. W. Kip Viscusi, Risk byChoice, Harvard University Press, Cambridge, 1983.
Установи OSHA переглянуло понад 4000 добровільних нормативів (стандартів), які в тоілі інший час були прийняті групами галузей, і ввело їх у ранг державних норм. Багато ізетіх нормативів були абсурдними, і деякі зних були скасовані під вогнем критики, але OSHAпродолжало концентрувати свою деятельностьглавним чином на ризиках, пов'язаних з порушенням-ем правил техніки безпеки. Так як працівни-кам набагато важче усвідомити міру ризику для здоровяя, ніж зрозуміти ймовірні причини несчастнихслучаев, багато критики вважали, що деятельностьOSHA повинна бути зосереджена на ризиках дляздоровья.
OSHA в основному розробляє техніческіенорматіви, що стосуються організації робочого ме-ста, хоча зміни в поведінці працівників биліби часто набагато більш дієвими з точкизрения зниження ступеня ризику. Наприклад, OSHAустанавлівает максимальні рівні шуму для всехфабрік так, щоб запобігти шкідливому від дії шуму на слух. Ці нормативи, виполненіекоторих вимагає витрат приватного сектора в раз-мірі приблизно 20 млрд. дол, не приймають вовніманіе величезну різницю в цих витратах се-ред галузей. Так, витрати по захисту від вредноговоздействія шуму в розрахунку на одного работнікаварьіруются від 20 000 дол до більш ніж 200 000долл. OSHA серйозно не розглядав требованіеям тому, щоб роботодавці забезпечували своїх пра-цівників навушниками типу тих, що носять рабочіеаеропортов, та впровадження в практику питомих нор-мотив зниження слуху, незважаючи на те, що в ре-док цього підходу могли б бути полученивигоди в розмірі приблизно однієї десятої від вели-чини витрат. OSHA стверджувало, що робітники небудут носити навушники і, отже, заводидолжни бути спроектовані заново. Критики жеутверждалі, що OSHA в цілому повинно робити біль-ший упор на підготовку і навчання робітників і спиратися на питомі нормативи.

Незважаючи на те що діяльність OSHA сосредо-точена на забезпеченні безпеки, багато дослі-нання виявили, що вона не призводить до сніженіюнесчастних випадків на виробництві, в той час какпредпріятія голосно скаржаться на установленниеOSHA нормативи. Частково такий стан об'єк-ясняется виконавчим бюджетом OSHA щорічних OSHA здійснює перевірку прімерно70 000 робочих місць. Це означає, що средняяфірма має менше одного шансу з 200 піддав-нуться перевірці в якому-небудь році. Оскільки середовищ-ний штраф за виявлене порушення составляетвсего приблизно 57 дол, не дивно, що близько
Вікно 13-1. Приватне регулювання ризику
Пароплав «Султана» відчалив від мемфисского дока ран-ним вранці 27 квітня 1865; гребні колеса рівномірного але оберталися, несучи пароплав по водах Міссісіпі, клубичерного диму валили з його двох труб . На борту пароха-так перебували 2400 солдатів Союзу (Північних ШтатовАмерікі), обмінених на полонених солдатів конфедер-ції (Південних Штатів Америки). Слабкі, змарнілі отI багатомісячного перебування в таборі для військовополонених I вих, солдати забилися в усі щілини пароплава «Султана», розрахованого на перевезення тільки 400 пасажирів.> Раптово пролунав сильний вибух, по опенька [рівний вибуху тисячі фунтів динаміту Or вибуху віз-! нік неконтрольований пожежа. Щонайменше 1200 | солдат Союзу згоріли або потонули. Виявилося, що ВЗО-! рвався паровий котел пароплава
І через 100 років після винаходу парової техноло-гии котли продовжували вибухати, порушуючи нормальнийрежім роботи шахт, паровозів, локомотивів і фабрик іунося щорічно сотні людських життів.
Повідомлення про трагічну подію на пароплаві «Сул-тана» спонукали Джеремі Аллена і трьох його друзів до со-будівлі Хартфордского служби нагляду за роботою кіт-лов і страхової компанії, існуючої та понине.Оні пропонували застрахувати будь перевірений іміну безпеку котел. Вони поставили на карту свої соб-дарські гроші. Протягом кількох десятиліть ідея приватному нагляд за безпекою роботи котлів при-жілась. Відсоток вибухів парових котлів знизився.
Примітка, Уривок взятий з: Earl Ubell, «The Privatizing ofRegulation», Newsweek, Nov, 23, 1981, p. 35.

Третини всіх перевірок виявляють наявність серьезнихнарушеній17.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефекти регулювання "
 1. Глава 13. Регулірованіеекономічес-койдеятельності
  Під терміном «регульована галузь» зазвичай під-хто розумів підприємства сфери комунального об-слуговування, такі, як електричні та телефонниекомпаніі. Ці та інші галузі, в яких державні агентства встановлюють ціни і зачастуюопределяют, хто що може продавати, є об'єктами економічного регулювання. Хоча діяч-ність більшості галузей не регулюється піді-бним
 2. 1. Дефекти ринку, політикани регулювання
  Політики, а не економісти, вирішують, які з ре-що регулюють агентств створювати і чим вони должнизаніматься. Економічний аналіз надає впливав-ня на рішення з регулювання та дерегулірова-нию, але тільки у спосіб. «Существуетпоговорка, що економісти ллють кулі, коториміюрісти стріляють один в одного» 3. Юристи, виступу ющіе в ролі законодавців або працюють в органах регулювання, можуть
 3. МОНОПОЛЬНА ВЛАДА
  . Як ми бачили в гл. 10, використання монопольної влади веде до ограни-ню випуску в міру того, як продавці наращи-вають свої прибутки шляхом підвищення цін вище іхконкурентного рівня. Рішення проблеми монополій в більшості секторів економіки связиваетсяс антитрестовских заходами. Там, де економія отмасштаба обумовлює необхідність істота-вання монополії (і, отже, її
 4. 4. Інформація та предотвращеніеущерба
  Тепер давайте розглянемо іншу групу про-грам по соціальному регулюванню. Другий тип 12 Див Thomas R Tietenberg, «Uncommon Sense: The Program to ReformPollution Control Policy», in Leonard W. Weiss and Michael W. Klass (eds.), Regulatory Reform: What Actually Happened, Little, Brown, Boston , 1986. Глава 13: Регулювання економічної діяльності 243 дефектів ринку,
 5. Інформація, нормативи і патерналізм
  Спочатку важливо зрозуміти, що наявність ризику саме по собі ще не свідчить про существованіядефектов ринку або підставою для державно-ного втручання. Добре поінформовані лю-ди з цілого ряду причин часто ризикують своімздоровьем і допускають можливість несчастнихслучаев. Поїздки на автомобілі на далекі відстані-ня більш небезпечні, ніж польоти на літаку, але, віз-можна, більш дешеві і
 6. Реформа регулювання
  Лише деякі спостерігачі сумніваються в тому, що важливі дефекти ринку виникають в силу несо-удосконалюють інформації, але ще менше тих, ктополагает, що діючі програми по регулиро-ванию дають хороші результати. Які ж здесьімеются альтернативи? У деяких областях раз-ництва і впровадженням у практику нормативів за-ються приватні агентства, Underwriters Laborato-ries здійснюють перевірку
 7. Резюме
  1. Три основних дефекту ринку дають економіческоеоправданіе державного регулювання: моно-Пільна влада, зовнішні фактори і несовершеннаяінформація. 2. Економічне регулювання в Сполучених Шта-тах, що включає контроль у сфері цін, вхожденіяна ринок і якості послуг в окремих галузях , все-рьез почалося з моменту створення Комісії з між-штатної торгівлі в 1887 р. Воно
 8. Глава 14. Государствоп проблемамонополій
  9 січня 1982 на першій сторінці «Нью-Йорктайме» з'явилося повідомлення: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ ВИІГРИВАЮТТЕЛЕФОННИЙ ПРОЦЕС, ПРИПИНЯЮТЬ ДЕЛОПЮТІВ Ай Бі Ем; РОЗДІЛЕННЯ AT & T, В КОРНЕІЗМЕНЯЮЩЕЕ ОБЛИК ОТРАСЛІСегодня завершився антитрестовский судовий про-цес, який вело Міністерство юстиції протівАмеріканской телефонного та телеграфної компанії (AT & T), її згодою відмовитися від 22 компаній
 9. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 10. 1. Засоби і цілі
  Результат, до якого прагне діяльність, називається її метою, наміром, задумом. В повсякденній мові людина використовує ці слова також для того, щоб позначити проміжні цілі, наміри чи задуми; це стани, які людина хоче досягти тільки тому, що вважає: пройшовши через них, він досягне своєї кінцевої мети, наміри чи задуму. Строго кажучи, метою, наміром або
© 2014-2022  epi.cc.ua