Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

МОНОПОЛЬНА ВЛАДА

. Як ми бачили в гл. 10, використання монопольної влади веде до ограни-ню випуску в міру того, як продавці наращи-вають свої прибутки шляхом підвищення цін вище іхконкурентного рівня. Рішення проблеми монополій в більшості секторів економіки связиваетсяс антитрестовских заходами. Там, де економія отмасштаба обумовлює необхідність істота-вання монополії (і, отже, її «природний-ність»), потрібно економічного регулювання ілігосударственная власність. Ці відповідні мерина проблему монопольної влади знаходяться в цент-рі уваги в гол. 14.
Глава 13: Регулювання економічної діяльності 233
ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ. Деякі види діяльно-сті у сфері виробництва чи споживання обуслов-люють прямі витрати або вигоди для потреби-телей або фірм, які не є безпосередні-ми учасниками цих видів діяльності.
Навіть ко-ли ми їздимо на наших нових невеликих і еконо-мічної машинах, ми забруднюємо повітря, которимдишат все. Якби ми їздили на великих, або бо-леї старих, або ж більш гучних машинах, то по-Бічна ефекти наших дій носили б болеесерьезний характер. Коли в житловому масиві відкритому-ється новий супермаркет, власники розташований-них по сусідству будинків виявляють, що вони жи-вуть на більш жвавих вулицях. Зовнішні факторисоздают економічні основи для регулірованіяуровня забруднення, обмежень на іспользованіеземлі, контролю за теле-і радіомовленням і дляінших програм.
НЕДОСКОНАЛА ІНФОРМАЦІЯ. Одним з до-пущених моделі досконалої конкуренції являє-ся те, що покупці і продавці володіють всемінеобходімимі знаннями для дій відпо-відно зі своїми власними інтересами. До Сожу-лению, дане припущення часто виявляється невер-ним.
Покупці можуть не мати ніякого перед-уявлення про ризики, пов'язані з определенниміпродуктамі, а продавці слабо зацікавлені втому, щоб інформувати їх про ці ризики. Про-давцами робочої сили можуть нічого не знати про ризики, пов'язані з роботою, особливо про такі, коториеімеют віддалені небезпечні для здоров'я послід-наслідком. Їх роботодавці можуть бути інформірованипо цього приводу нітрохи не краще.
| Чи справді всі регулюючі агентства со-здавались для вирішення однієї або декількох з етіхпроблем? Будучи створеними, чи роблять вони упор всвоей діяльності на усунення дефектів ринку? Щоб відповісти на ці загальні питання, нам необ-хідно розглянути як самі регулюють агентстваСША, так і їх практичну діяльність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МОНОПОЛЬНА ВЛАДА "
 1. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  монопольної влади. Державні діячі і професори намагаються перевершити один одного, описуючи пороки монополії. Наша епоха називається епохою монополістичного капіталізму. Головним аргументом, висунутим сьогодні на користь соціалізму, є посилання на монополію. Дійсно, слід визнати, що поява монопольних цін (а не монополія як така без монопольних цін) створює
 2. 5. Квазіринок
  монопольну владу одного органу. Суть соціалізму в повному виключенні ринку і каталлактіческой конкуренції. Соціалістична система це система без ринку і ринкових цін на фактори виробництва і без конкуренції. Вона означає необмежену централізацію і зосередження керівництва всіма справами в руках одного органу. У складанні єдиного плану, направляючого всю економічну діяльність,
 3. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  монопольно високих цін на свою продукцію і монопольно низьких цін на куповану ними продукцію (наприклад, сировину та ін.) Монопольна ціна - це особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище або нижче конкурентної в цілях отримання монопольного доходу у формі монопольної надприбутки. Ця форма доходу є економічна реалізація панування монополістів на ринку, свого роду
 4. 3. Антимонопольне регулювання
  монопольної фірми. Монополія зберігає певний запас міцності, що гальмує занадто часті і глибокі позитивні модифікації в діяльності монополій, породжується тенденція до бюрократизації та Jf-неефективності (коли фактичні витрати при будь-якому обсязі виробництва вище середніх сукупних витрат). У силу того що на монополістичному ринку Р> МС (як правило), має місце
 5. Висновки
  монопольних цін (особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище конкурентної ціни з метою одержання монопольного надприбутку). 8. Монопольна влада на ринку - величина, зворотна еластичності попиту на продукцію фірми (-). Відомі два показника, що характеризують ринкову владу: індекс Лернера (високі прибутки - ознака монополізму) і індекс Хервіндаля - Хіршмана (питома
 6. Ми маємо справу з формою цінової дискримінації, так як звичайний покуг: ті ль платить за перший куплену одиницю товару більше, ніж за
  монопольною владою над ринками: - - зустрічаються досить рідко. Небагато з товарів є дійсно у: -: - локальними. Більшість мають замінники, які якщо і не повністю їм мулі-тично, то дуже близькі. Компанія Nestle може трохи підняти ціну на моро; - ве, але якщо її маркетологи «перестараються», обсяг продажів різко знизиться. Зрештою, монопольна влада над ринком вельми
 7. Верк що багато фірм володіють деякою монопольною владою.
  монопольною владою. Однак не мен: справедливо, що їх монопольна влада обмежена. Ми не зробимо боли ^ помилки, вважаючи, що ринки, на яких функціонують такі фірми, являк :: конкурентними, навіть якщо це і не зовсім так. Висновки Монополія - єдиний постачальник на рин-ке. Монополії виникають у тих випадках, коли фірмі вдається опанувати джерелом ключового ресурсу, роздобути у
 8. Підприємницький дохід
  монопольну ринкову владу. В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу нормального прибутку та економічного прибутку (див. 3.3). До першої відносять як би гарантований дохід підприємця, свого роду його заробітну плату; до другої - плату за ризик, інновації, монопольну владу. Зрозуміло, що величина підприємницького доходу коливається перш
 9. Максимізація прибутку монополістом
  монопольною владою, яка найбільш сильна при чистій
 10. Монополія і еластичність попиту
  монопольної влади граничний дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є похилій, що дозволяє фірмі, що володіє монопольною владою, отримувати додаткову прибуток. Еластичність попиту на продукцію (навіть у випадку, якщо на ринку присутній тільки один продавець цієї продукції) впливає на ціну, встановлену монополістом. Маючи інформацію про еластичність попиту Ер, а також
© 2014-2022  epi.cc.ua