Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Максимізація прибутку монополістом


Щоб показати, за якою ціною і якому обсязі випуску граничний дохід монополіста буде максимально наближений до граничних витрат і отримувана прибуток виявиться найбільшою, звернемося до числового прикладу. Уявімо собі, що фірма є єдиним виробником даної продукції на ринку, і зведемо дані про її витратах і доходах в табл. 12.1.
Таблиця 12.1.
Динаміка витрат і доходів фірми Х в умовах монополії


Ми припустили, що 1 тис. од. своєї продукції монополіст може продати за ціною 500 руб. Надалі при розширенні збуту на 1 тис. од. він змушений щоразу знижувати її ціну на 2 руб., тому граничний дохід скорочується на 4 руб. при кожному розширенні обсягу продажів. Фірма буде максимізувати прибуток, виробляючи 14 тис. од. продукції. Саме при такому обсязі випуску її граничний дохід найбільшою мірою наближений до граничних витрат.
Якщо вона справить 15 тис. од., То ця додаткова 1 тис. од. більше додасть до витрат, ніж до доходу, і тим самим зменшить прибуток.
На конкурентному ринку, коли ціна і граничний дохід фірми збігаються, було б вироблено 15 тис. од. продукції, причому ціна цієї продукції була б нижчою, ніж в умовах монополії:


Графічно процес вибору фірмою-монополістом ціни та обсягу виробництва показаний на рис. 12.2.
Рис. 12.2. Визначення ціни і обсягу виробництва фірмою-монополістом:
D - попит; MR - граничний дохід; МС - граничні витрати
Оскільки в нашому прикладі виробництво можливо лише в цілих одиницях продукції, а точка А на графіку лежить між 14 і 15 тис. од., буде вироблено 14 тис. од. продукції. Чи не вироблена монополістом 15-я тисячі (а вона була б випущена в умовах конкуренції) означає втрату для споживачів, так як частина з них відмовилися від покупки через високу ціну, встановленої виробником - монополістом.

Будь-яка фірма, попит на продукцію якої не є абсолютно еластичним, буде стикатися з ситуацією, коли граничний прибуток менше ціни. Тому ціна й обсяг виробництва, що приносять їй максимальний прибуток, будуть відповідно вище і нижче, ніж в умовах досконалої конкуренції. У цьому сенсі на ринках недосконалої конкуренції (монополія, олігополія, монополістична конкуренція) кожна фірма володіє певною монопольною владою, яка найбільш сильна при чистій монополії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " максимізація прибутку монополістом "
 1. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  максимізації прибутків не на одиницю продукції, а всього прибутку. Зростання ж цін не безмежний, він обмежений ціновою еластичністю попиту на продукцію даного підприємства (фірми). Звідси монопольна влада є величиною, зворотної еластичний-ності попиту на продукцію фірми (-). E 0), то фірма володіє монопольною владою. Чим вищий цей показник, тим більше монопольна влада. Підрахувати
 2. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  максимізація прибутку досягається в точці рівності граничного грошового продукту (MRP) і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу) - MRC, тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал діє правило MRP=MRC. Попит на капітал на ринку чинників - це попит фірм на фізичний капітал, що дозволяє фірмам реалізовувати свої інвестиційні проекти, а за формою пред'явлення -
 3. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  максимізації прибутку доцільно діяти інакше: при випуску нового "диференційованого" товару спочатку призначити дуже високу ціну, обслуговув найбільш заможну частину покупців (ринок з низькою еластичністю попиту за ціною, так званий "сильний ринок"), потім знизити ціну, залучаючи менш заможних покупців і діяти так до тих пір, поки не будуть охоплені ринки з
 4. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  максимізації прибутку: МС=VR (21.1) де МС - граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 3. Цінова дискримінація та її види. Розширюючи обсяг продажів з метою збільшення прибутку, монополія змушена знижувати ціни. У результаті частина покупців, раніше платити за товар більш високу ціну, знижує витрати. Щоб не втратити гроші цієї групи покупців, монополія застосовує цінову
 5. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, так як в короткому періоді монополістичний конкурент поводиться як монополіст, а в
 6. Як приклад можна привести міст, рух по котогхшг не відрізняється особливою інтенсивністю.
  Максимізацію прибутку конкурент-ної фірмою, ми зображували ціну ринку горизонтальної прямої (гл. 14). Конку-еентная фірма може продати за цією ціною стільки продукції, скільки вона поже-322 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринж гавкає. Справді, так як продукція фірми конкурує з множествомсовер-шенних замінників (якими є товари інших фірм), крива
 7. На відміну від цього, коли монополія збільшує виробництво на одиницю, вона змушена знизити ціну на кожну одиницю
  прибутку Як монополія максимізує прибуток? Згадаймо, що один з Десяти принци-пов економіці свідчить: раціональний людина мислить в категоріях предельногс аналізу (гл. 1). Дане твердження вірно як стосовно до конкурентно! фірмі, так і до монополії. Нижче ми застосуємо логіку граничного аналізу до стоїть перед монополістом проблемі визначення обсягу випуску. На рис. 15.4 зображені
 8. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
  максимізації прибутку: при обсягів по-"лава 15. Монополія 325 Ціна Монопольна ціна Рис. 15.4 Максимізація прибутку Монополія Монополія максими-зірует прибуток, зупиняючись на обсязі випуску (у точці А), при якому граничний дохід дорівнює пре-діловою витратам. Потім вона використовує криву попиту для знаходження ціни (в точці S), яка дозволить покупате-
 9. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  максимізації економічного бла-госостоянія. Глава 15. Монополія з; Безповоротна втрата Ми починаємо аналіз з вивчення поведінки монополії, як якщо б вона управля-лась великодушним плановиком, який зацікавлений не тільки в прибутку зладельцев фірми, а й у вигоді її споживачів і прагне до максимізації ебщего надлишку, рівного сумі надлишку виробника (прибутку) і
 10. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок отрицатель - ного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС Ціна Максимізує прибуток обсяг випуску Обсяг випуску P=ATC Глава 17. Монополістична конкуренція 377 - Як і на конкурентному ринку, ціна дорівнює середнім сукупним витратам, так як
© 2014-2022  epi.cc.ua