Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Дефекти ринку


У ринковій економіці ціни виступають в качествецентрального розподільного механізму. Цениопределяют вибір альтернативних благ споживачам-лями і пропорції розподілу ресурсів між різними галузями. З боку попиту конку-рентні ціни відображають оцінку споживачами до виконавчої одиниці блага. З боку виробниц-ства конкурентні ціни відображають граничні з-тримки виробництва додаткової одиниці бла-га для виробників і для суспільства в цілому Уумовах рівноваги на конкурентних ринках рав-новесная ціна, що зрівнює обсяг попиту з обсягів по-мом пропозиції, зрівнює також предельнуюценность блага з граничними витратами його про-виробництва та реалізації.
Як було показано в гл. 10, досконала конкуренція призводить до оптимально-му розподілу ресурсів в силу того, що на каж-будинок ринку відбувається зрівнювання витрат і ви-рік ia основі граничних характеристик.
Але, як обговорювалося в гол. 4, існує визна-'ленная можливість того, що, хоча ціни і уравно-вешівают («очищають») ринок, вони не отражаютустанавліваемой споживачами граничної цінно-сті додаткової одиниці продукції або пре-ділових витрат її виробництва для суспільства, Якщо це так, то в роботі ринку відбуваються збої, що призводять до неефективного розподілу ре-сурсів.
Економічні аргументи на користь регулюються-вання, як правило, включають один або неяк-до наведених нижче джерел дефектів ринку, що обговорювалися нами в гол. 4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефекти ринку "
 1. Глава 13. Регулірованіеекономічес-койдеятельності
  дефектів ринку, представлені в гол. 4.Но рішення про регулювання - це політіческіерешенія, і державне регулювання маємісце у великих масштабах і там, де отсутствуюточевідние промахи ринку. Особи, непосредственнозанимающиеся регулюванням, є також по-літичними діячами, і механізм регулірованіяможет працювати слабо навіть у тих випадках, коли державно-го втручання
 2. 1. Дефекти ринку, політикани регулювання
  Політики, а не економісти, вирішують, які з ре-що регулюють агентств створювати і чим вони должнизаніматься. Економічний аналіз надає впливав-ня на рішення з регулювання та дерегулірова-нию, але тільки у спосіб. «Существуетпоговорка, що економісти ллють кулі, коториміюрісти стріляють один в одного» 3. Юристи, виступу ющіе в ролі законодавців або працюють в органах регулювання, можуть
 3. МОНОПОЛЬНА ВЛАДА
  дефектів ринку? Щоб відповісти на ці загальні питання, нам необ- димо розглянути як самі регулюють агентстваСША, так і їх практичну
 4. 4. Інформація та предотвращеніеущерба
  дефектів ринку, що формує економіческіеоснови соціального регулювання, має местотогда, коли домашні господарства або фірми не мо-гут повною мірою судити про властивості продуктів, ко-торие вони купують, або про робочих умовах , в ко-торих вони діють. Наявна по цих пи-тань інформація далеко не повна, оскільки еесбор вимагає певних витрат. Але це означає, що про відносно
 5. Інформація, нормативи і патерналізм
  дефектів ринку або підставою для державно-ного втручання. Добре поінформовані лю-ди з цілого ряду причин часто ризикують своімздоровьем і допускають можливість несчастнихслучаев. Поїздки на автомобілі на далекі відстані-ня більш небезпечні, ніж польоти на літаку, але, віз-можна, більш дешеві і цікаві. Іспользованіеострого ножа замість тупого збільшує ризик порі-за, але полегшує
 6. Реформа регулювання
  дефекти ринку виникають в силу несо-удосконалюють інформації, але ще менше тих, ктополагает, що діючі програми з регулиро-ванию дають хороші результати. Які ж здесьімеются альтернативи? У деяких областях раз-ництва і впровадженням у практику нормативів за-ються приватні агентства, Underwriters Laborato-ries здійснюють перевірку електричного облад-нання, Sotheby засвідчують
 7. Резюме
  дефекту ринку дають економіческоеоправданіе державного регулювання: моно-Пільна влада, зовнішні фактори і несовершеннаяінформація. 2. Економічне регулювання в Сполучених Шта-тах, що включає контроль у сфері цін, вхожденіяна ринок і якості послуг в окремих галузях, все-рьез почалося з моменту створення Комісії з між-штатної торгівлі в 1887 р. Воно поширилося
 8. Глава 14. Государствоп проблемамонополій
  дефекти ринку, при-чиною яких є влада монополій, т. е.способность окремого продавця або групи про-давцами обмежувати обсяг випуску і підвищувати це-ни вище їх конкурентного рівня. Ми починаємо Собщ обговорення проблеми монопольної влади показуємо, чому антитрестове законодав-ство покликане доповнювати роботу ринкових сил, тоді як економічне регулювання покликане 1
 9. 13. Комерційна пропаганда
  дефекти. Сумно, що деякі намагаються скористатися таким станом своїх співгромадян, пропонуючи їм патентовані ліки. Ці зілля не зроблять строків молодими, а некрасивих дівчат МиЛаШкА. І дії ринку не було б нанесено ніякої шкоди, якщо влада могли б не допустити транслювання реклами, істинність якої не доведена методами експериментальних природничих наук. Однак
 10. 2. Початковий відсоток
  дефект статичної системи, описуваної Шумпетером. Недостатньо припустити, що капітальне обладнання цієї системи було накопичено в минулому, що його готівкові розміри визначаються попереднім накопиченням, а, отже, без змін підтримуються на цьому рівні. У даній ідеальній системі необхідно також визначити роль дії сил, що забезпечують це підтримка. Замість ролі
© 2014-2022  epi.cc.ua