Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

Дати найважливіших подій історії світової економіки


Первісна епоха
4-5 млн. років тому-IV тис. до н.е. Первіснообщинний лад
4-5 млн. ліг назад - П тис. до н.е. Кам'яний вік
II тис. до н.е. - I тис. до н.е. Бронзовий вік
З I тис. до н.е. Залізний вік
XL тис. років - X тис. до н.е. Привласнює господарство
X тис. років - V тис. до н.е. Виробляє господарство
Неолітична революція
V-IV тис. до н.е. Розпад первіснообщинного ладу
Стародавній світ
(кінець IV тис. до н.е. - V ст. Н.е.)
Давньосхідні держави
кін. IV тис. до н.е. - Кін. II тис. до
н.е. Епоха ранньої Древности
кін. II тис. н.е. - Кін. I тис. до н.е. Епоха розквіту Древности
перв. підлогу. I тис. н.е. Епоха пізньої Древности
IV тис. до н.е. - III тис. до н.е. Поява перших держав, перший
цивілізацій (Шумер, Аккад, Вавилон,
Єгипет, Індія, Китай)
II тис. до н.е. Удосконалення знарядь праці
кін. II тис. до н.е. Вторгнення на території цих держав
народів моря; активний рух племен
кін. II - кін. I тис. до н.е. Складання світових держав
перв. підлогу. I тис. н.е. Процес соціального розшарування у племен
і народів периферії древніх держав
III - V ст. Велике переселення народів
Античні держави
Древня Греція
3000 - 1100 it. до ке Крітомікенскій період
1100 - 800 рр.. до н.е. Темні століття
800 - 500 рр.. до н.е. Період архаїки
500 - 336 рр.. до н.е. Класичний період
336 - 30 рр.. до н.е. Епоха еллінізму
Античний Рим
753 - 510 рр.. до н.е. Царський період
510 - 31 рр.. до н.е. Період Республіки
31 р. до н.е. - 476 н.е. Період Імперії
Середньовіччя
(V - XVII ст.)
Кін. V - X ст. Ранній феодалізм
V - VII ст. Розселення німецьких племен на території Римської імперії; виникнення Франкського, Вестготского, Лангобардского та інших ранньофеодальних держав
VI в. Поява в цих державах приватної
власності на землю - аллода
VI - VIII ст. Розселення слов'ян на Балканському напів-
острові, Середньому Подунав'ї і Східно-Європейській рівнині
VIII в. Формування в державах Західної
Європи умовної приватної власності на землю - бенефиция
IX в. Формування в Західній Європі великої приватної власності на землю - феоду (лена)
VI - IX ст. Затвердження двох форм залежності селян від феодалів: поземельної й особистої, а також трьох форм їх експлуатації: відробіткової ренти, натуральної, грошової
882 р. Об'єднання Новгородської та Київській земель в Давньоруська держава - Київська Русь
X - XII ст. Процес феодалізації (обояривание) земель у східних слов'ян, поява приватної власності на землю - вотчини
XI - XV ст. Розквіт феодалізму
XII - XIII ст. Комунальні революції в Західній Європі
XII - XIV ст. Монголо-татарське ярмо на Русі
XIV в. Розквіт цехового ладу ремісничого виробництва в Західній Європі
XIV в. Розквіт Ганзейського союзу
1358 Селянська війна у Франції (Жакерія)
1381 Селянська війна під проводом Уота Тайлера в Англії
1439 Введення постійного податку - великий королівської тальи у Франції
кін. XV - сер. XVII вв. Розкладання феодалізму і зародження капіталізму (первісне нагромадження)
XV в. Комутація ренти в Англії і Франції
XV - XVII ст. Великі географічні відкриття
1492 Колумб відкрив Америку
1498 Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії довкола Африки
1519 - 1521 Магеллан здійснив кругосвітню подорож
70-і рр.. XV в. - XVI в.
Освіта Російської централізованої держави
1497 «Судебник» Івана III ввів Юріїв день (початок закріпачення селян на Русі)
1522 Виникнення під Франції системи державного боргу
XVI в. «Революція цін» у Західній Європі
1550 «Судебник» Івана IV - збільшення плати за літнє, посилення кріпацтва селян на Русі
1581 Введення заповідних років
XVI в. Зростання помісного землеволодіння на Русі
1566 - 1609 Нідерландська буржуазна революція
1609 Створення Амстердамського банку. Встановлення загально французьких відкупу податків
поч. XVII в. - Перш. підлогу. XVII в. Перетворення Голландії в «зразкову капіталістичну країну XVII в.»
Новий час
(друга пол. XVII - остання третина XIX ст.)
1642 -1649 Англійська буржуазна революція
1649 Остаточне оформлення кріпосного права в Росії «Соборним Укладенням»
1694 Створення Англійського банку
XVII в. Формування всеросійського ринку
XVII - 60-і рр.. XVIII в. Період мануфактурного капіталізму
XVII в. Створення мануфактур в Росії на кріпосній праці
1651 Ухвалення Навігаційного акту в Англії
кін. XVII - перш. четв. XVIII в. Економічні перетворення Петра I
30 - 40-і рр.. XVIII - перш. чета. XIX в. Промисловий переворот в Англії
1753 Скасування внутрішніх мит та місцевих зборів у Росії. Знищена внутрішня межа між Росією і Україною
1754 Створення державних Купецького і Дворянського банків в Росії
1755 Маніфест Катерини II про свободу промислового підприємництва
1775 - 1783 Війна північноамериканських колоній Англії за незалежність
1789 - 1794 Велика Французька буржуазна революція
XIX в. Формування індустріальної цивілізації
1800 Створення Французького банку
1801 Прийнятий іменний указ про купівлю-продаж землі в Росії
1803 Указ про вільних хліборобів в Росії
1800 - 60 - 70-і рр.. ХIХ в. Промисловий переворот у Франції
перв. підлогу. XIX в. Встановлення промислової і торгової гегемонії Англії в світі
перв. підлогу. XIX в. Промисловий переворот в США
1806 Введення континентальної блокади
1807 Скасування кріпосного права в Німеччині
1837 - 1841 Реформа П.Д. Кисельова про державних селян в Росії
1839 - 1843 Грошово-кредитна реформа Е.Ф. Канкрина в Росії
30-40-ті - 80-і рр.. Промисловий переворот в Росії
1848 Буржуазна революція в Німеччині
1850 Закон, що знищував дрібні повинності селян в Німеччині. Більш важливі підлягали викупу за високою ціною (в Пруссії, Баварії, Вюртемберзі)
1860 Створення державного банку в Росії
1861 Скасування кріпосного права в Росії
1861 - 1865 Громадянська війна в США
1862 Скасування в США рабства. Прийняття в США закону про гомстедах
1864 Створення в Росії першого приватного (комерційного) банку
1868 Революція Мейдзі в Японії
кін. 60-х - 70-і рр.. Перший підйом залізничного будівництва в Росії
поcле, третина ХГХ в. Друга науково-технічна революція. Перехід найбільших країн до монополістичної стадії капіталізму
1870 - 1890 Промисловий переворот в Японії
1871 Проголошення Німецької імперії
1872 Освіта перше монополії « Стандарт ойл »в США
порву, чверть XIX в. Втрата Англією промислової монополії. Вихід США на перше місце в світі по промисловому виробництву
1880 Освіта перші монополії з виробництва та продажу паперу в Японії
1882 Створення першого монополістичного об'єднання в Росії «Союз рейкових фабрикантів »
1883 Податкова реформа Н.
Х. Бунге Росії
1895 - 1897 Грошова реформа С.Ю. Вітте в Росії
90-і рр.. XIX в. Другий період підйому залізничного будівництва в Росії
кін. XIX - поч. XX ст. Завершення територіального поділу світу
Новітній час (XX ст.)
1902 Створення в Росії перших синдикатів «Продамет» і «Трубопродажа»
поч. XX в. - 1913 Епоха прогресизму в США
1905-1907 Перша буржуазно-демократична революція в Росії
1906-1910 Аграрна реформа П. А. Столипіна
1914-1918 Перша світова війна
1917, лютий Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії
1917, жовтень Жовтнева соціалістична революція в Росії
1917, жовтень - літо 1918 Період революційних перетворень в Росії
1918-1920 Період Громадянської війни та іноземної інтервенції в Росії
1920 Прийняття плану ГОЕЛРО в Росії
1921-1927 Відновлювальний період. НЕП. Початковий етап індустріалізації в СРСР
1922-1924 Грошова реформа в СРСР
1924-1929 Дія плану Дауеса з надання допомоги Німеччини
1928 -1932 Перший п'ятирічний план розвитку народного господарства в СРСР
1929 План Юнга з надання допомоги Німеччини
1929-1933 Світова економічна криза. «Велика депресія»
1933-1936 «Новий курс» Ф. Рузвельта
1933-1939 Заходи фашистської диктатури по виходу Німеччини з кризи
1933-1937 Другий п'ятирічний план розвитку народного господарства в СРСР
1936 Створення у Франції Народного Фронту, що здійснив ряд заходів щодо виходу країни з кризи
1938-1942 Третій п'ятирічний план розвитку народного господарства в СРСР
1939-1945 Друга світова війна
1941-1945 Велика Вітчизняна війна
1944 Формування світової системи соціалізму
1945 - кін. 80-х Третя науково-технічна революція
1945 - сер. 60-х Перший етап НТР. Посилення методів державного регулювання економіки в капіталістичних країнах
сер. 60-х кін. 80-х Другий етап НТР
1945 Початок процесу деколонізації (незалежність Індонезії і В'єтнаму)
1946-1950 Четвертий п'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства в СРСР
1948 - 1952 План Маршалла
1949 Освіта Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ)
1951 - 1952 Організація Європейського об'єднання вугілля і сталі
1951 - 1970 Здійснення в СРСР п'ятої, шостої, сьомої та восьмої п'ятирічок
1954 Введення в дію в СРСР перший у світі атомної електростанції
1957 Запуск в СРСР першого в світі штучного супутника Землі
1959 В СРСР побудований перший в світі атомний криголам «Ленін»
1957 Освіта Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС)
1960 Прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про надання незалежності колоніальним країнам
1960 Рік Африки
1961 Перший в історії політ у космос Ю.О. Гагаріна
1967 Введення в дію в СРСР найбільшого в світі газопроводу Середня Азія - Центр
1971 - 1985 Здійснення в СРСР дев'ятої, десятої та одинадцятої п'ятирічок. Зниження темпів економічного розвитку.
1974 - 1975 Світова економічна криза
1985 - 1991 Період перебудови в СРСР
1991 Розпад СРСР. Підписання Б.Н. Єльциним, Л.М. Кравчуком і С.С. Шушкевичем у Біловезькій Пущі угоди, за якою Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування.
1991 Розпад світової системи соціалізму. Об'єднання Західної і Східної Німеччини
1999 (з 1 січня) Введення єдиної валюти в 11 (з 15)
країнах Європейського Союзу
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Дати найважливіших подій історії світової економіки "
 1. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  найважливіших документів марксизму. Друга робота - це рецензія Енгельса на книгу Маркса «До критики політичної економії». Рецензія Енгельса має методологічне значення. Вона дуже важлива для розуміння методу Маркса, в ній дана класси-чна формулювання тези про єдність логічного та историче-ського методу. Енгельс писав, що з чого починається історія, з того ж дол-дружин початися
 2. 14.2. Глобальне відторгнення, або пікнік на узбіччі транс'евразійской магістралі.
  Найважливіших проблем. Вона тим більше дивна, що Росія вже абсолютно явно не представляє собою ніякої загрози для розвинених країн. Численні спроби відтворити її образ як «імперії зла», що вживаються в самих різних цілях, носили в цілому локальний характер і не могли привести до помітного результату, якби не спиралися на міцний фундамент глибоких, неусвідомлюваних і при цьому широко
 3. Чи залишаться CШA лідером
  найважливіших чинників зростання продуктивності праці в сучасних умовах. В ряду узагальнюючих робіт з усього кола проблем, які заслуговують на увагу саме з зазначених вище позицій, знаходиться пропонована читачеві монографія Дж Грейсона і К.О 'Делл "Американський менеджмент на порозі XXI століття". Знайомлячись з цією роботою, читач зможе скласти собі уявлення як про накопичений в США досвіді, так
 4. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
    найважливіших конкретних внутрішніх і зовнішніх загроз, на ліквідацію вже нанесених збитків, на організацію оперативного управління (моніторингу) економічною безпекою, на вибудовування інституційної інфраструктури. - Деякі проблеми народного господарства в аспекті економічної безпеки. Події останніх років поставили Росію в складне становище. Втрачені традиційні сфери впливу, а
 5. Керуюча підсистема
    найважливіших аспектів системи інноваційного управління. Маркетинг виступає напрямом управлінської діяльності, що складається з вивчення, аналізу, планування, здійснення і контролю за виконанням програм з вивчення споживчого попиту і створення оперативного управління виробництвом для реалізації продукції, максимально задовольняє вимогам як споживачів, так і
 6. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
    найважливіших політичних рішень, що впливають на становище основної маси населення. Знання, вміння, фізичні та духовні здібності людини, вживані і споживані в ході виробничого процесу в загальному вигляді, виступають багатством кожної конкретної людини. Причому капіталом вони були не завжди, а отримали можливість перетворитися на нього на певному етапі розвитку цивілізації. У
 7. 20.2. Особливості соціально-економічного розвитку Франції
    найважливіших видів сировини - вугілля, залізної руди, міді, бавовни. 3) Утрата французькими товарами конкурентоспроможності, зокрема, в результаті подорожчання сировини. 4) Відсутність достатніх капіталовкладень на технічне оснащення фізично і морально застарілої виробничої бази. Накопичені величезні фінансові ресурси для отримання надприбутків спрямовувалися не у вітчизняну економіку, а
 8. 9. Про ідеальному типі
    подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний експеримент у своїй лабораторії, є звітом
 9. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
    найважливіших гегемонічних зв'язків сім'ї і держави, і точно так само це стосувалося гегемонічних зв'язків старого часу, рабства і кріпацтва, зниклих у світі західної цивілізації. Але ніяке фізичне насильство і примус не зможе змусити людину проти його волі залишатися в положенні опікуваного гегемонічних порядком. Насильство або загроза насильства просто створюють такий стан справ,
 10. 6. Монопольні ціни
    подій у Німеччині не підвищувалися витрати виробництва. Якби німці могли відмовитися від експорту промислових товарів і виробляти тільки для внутрішнього ринку, то мита могли б захистити німецькі заводи від усилившейся конкуренції іноземних підприємств. Вони були б в змозі продавати свою продукцію за вищими цінами. Те, що наймані робітники виграли від досягнень законодавства і
© 2014-2022  epi.cc.ua