Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

дарчими

цінні дарування, оформлення документально в нотаріальній конторі допомогою складання юридичного документа.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " дарчі "
 1. дарування
  дарчим.
 2. Резюме
  жавного вмешатель-ства в ринкову економіку. Однак державні органи влади не вживають свої рішення оналогах та витрати, грунтуючись на тому, що говорятекономісти з приводу того, якою має битьроль цих органів влади. Тільки сильно напрягаясвое уяву, ми можемо говорити, що все по-купки товарів і послуг, реально здійснювані го-68 Сударства, представляють
 3. Питання для самоперевірки
  дарчий бюджет? 2. Які види державного боргу Ви знаєте? 3. Як впливає бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини податкових надхо-джень
 4. А. Підношення. Відплатність і пропорційність
  дарчу мену, коли дар веде до отдар. Закони такий міни мають істотне значення і економічна наука їх повинна досліджувати. Головним з них є возмездность міни. Відплатних? принцип міни. Він припускає вигідність міни для кожного суб'єкта. Відплатність міни проявляється в пропорціях обмінюваних благ. Головним фактором пропорцій міни можуть бути уявлення суб'єктів про
 5. Введення
  дарчим власності. Перехід до ринку супроводжується глибокою економічною кризою, особливо гостро проявляється в сфері інвестування-вання. Тим часом інвестиції мають вирішальне значення в модернізації неефективного застарілого виробництва (фізичний знос основного капіталу, за офіційними даними, перевищив в Росії 40%), оновленні продукції. Тому проблема інвестицій - вузлова проблема
 6. Глава 34.
  Ного боргу, однак у дійсності вони відрізняються високою розтяжністю. Так само як банк, оцінюю-щий заяву про надання позики, порівнює борги індивіда з його доходом, так і ми судимо про тягаря державного боргу за його відношенню до національ-ному доходу. Зростання населення і технічний прогрес призводять до того, що сово-Купний дохід економіки США з часом
 7. обкладають податками
  дарчі органи влади оплачують пріоб-РЕТА ними товари і вироблені трансферт -ві платежі головним чином за рахунок оподатковування. (Останнє фінансується за рахунок позик.) Втабл. 4-2 наведені основні джерела державних доходів (надходжень). Понад 60% всехгосударственних доходів у Сполучених Штатахсобірается федеральним урядом і толькопрімерно 40% - урядами
 8. Вплив державних расходовна випуск продукції
  дарства-них закупівель впливатиме на положення кривої со- сукупного попиту, ми як і раніше будемо вико-ти дані, введені нами в гол. 25: предельнаясклонность до споживання (MPC) дорівнює 0,75, а уро-вень інвестицій I=250. Припустимо тепер, чтозакупкі товарів і послуг, що здійснюються правитель-ством, являють собою фіксовану величину ну G, а також що ця величина не залежить від
 9. Палаш та соціальні виплати
  дарчих допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і соціальних виплат носить назву чистих на-логів. Про Чисті податки - це сума, яку ча-стние сектор сплачує уряду послеучета величини всіх соціальних виплат, по-одержуваних від уряду. У 1986 р. чисті податки становили близько 20% ВНП. Федеральне
 10. Сконцентровані інтереси
  дарчі субсидії виробникам молока до-рого обходяться і платникам податків, і споживачам-12 Не випадково допомогу США бідним країнам часто включає поставкісухого молока. лям молока. Чому це триває? Тому чтомолочние фермери являють собою політичне життя-скі потужну, географічно сконцентрірованнуюгруппу, тоді як споживачі молока - ні. Кро-ме того, організація молочних
 11. Тобто на $ 15 млрд.
  дарчих - -:;. пок, ми проаналізуємо окремі етапи процесу, ~:> оий починається, коли уряд приймає ре-_Т-: ие про фінансування закупівель ($ 20 млрд). На цю-т суму зростають доходи (заробітки і прибутку). - неліченіе доходів, у свою чергу, веде до підвищення -:-ребітельскіх витрат на MPC х $ 20 млрд. Сле-;: зательно, зростають доходи робітників і власників
 12. Коли ФРС збирається змінити пропозицію грошей, вона повинна враховувати, у що в підсумку трансформується її рішення з урахуванням поведінки
  дарчих облігацій. Для збільшення пропозиції грошей Центральний банк дає своїм агентам вказівка на покупку обліга-цій у населення. Кошти, що виплачуються ФРС за придбані облігації, збільшують кількість грошей, що перебувають в обігу. Частина з них оста-ється у готівковій формі, а частина надходить на банківські вклади. При цьому кожний долар, який звертається у готівковій формі,
 13. Тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними
  жавного бюджету, відображає перевищення витрат держави над його доходами, уменьша-ет національні заощадження, а також запропонованого-ються позикових коштів, які можуть бути спрямовані на інвестування. Коли за рахунок де-фіціта бюджету відбувається витіснення з ринку позикових коштів ресурсів, що спрямовуються на ін-вестірованіе, це призводить до зниження темпів зростання продуктивності
 14. Інфляція.
  Дарчий бюджетний дефіцит зменшує темп, з яким економіка збільшує свій акціонер-ний капітал, то зростання сповільнюється і рівень жізнірастет повільніше Виробництво розваг РІС. 23-3. Економічне зростання при розширенні граніципроізводственних можливостей. Економічне зростання мож-ника, коли кордон PPF переміщається з положення AE в положення A'E '. Спочатку
 15. 62. У чому відмінність підходу до аналізу «монополії і конкуренції» Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон?
  Жавного регулювання. На відміну від неї Чемберлін виступає проти Держав-ного втручання в ринковий механізм. Він стверджує, що ринок страждає від монопольного становища профспілок (профспілкова монополія), що перешкоджають зниженню заробітної плати. А це позначається негативно на рівні зайнятості та ефективності виробництва. Література Агапова И.И. Історія економічних
 16. 5.1.4. Державний борг
  жавного управління перед економічними одиницями; інших секторів економіки усередині країни є внутрішнім боргом, а перед зарубіжними кредиторами - зовнішнім боргом. Державний борг виникає в результаті запозичення в грошовій формі, випуску боргових зобов'язань для оплати закупівель, прийняття на себе боргів інших економічних одиниць, «безгрошового» випуску боргових
 17. Якщо ФРС прагне запобігти несприятливі наслідки фінансово-бюджетної по- літики, вона вживає
  жавного регулювання для стабілізації сукупного попиту, а значить, про-виробництва та зайнятості. Забезпечення економічної стабільності - основна мета політики уряду США. Наприклад, Закон про зайнятість 1946 свідчить, що «Федеральний уряд проводить політику, спрямовану на ... і на ньому лежить відповідальність за ... забезпечення повної зайнятості та виробниц-ства ». По суті
© 2014-2022  epi.cc.ua