Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тобто на $ 15 млрд.

тобто на $ 15 млрд. Щоб виміряти сумарний ефект, який оказ-| -. - на сукупний попит збільшення державних - -:;. пок, ми проаналізуємо окремі етапи процесу, ~:> оий починається, коли уряд приймає ре-_Т-: ие про фінансування закупівель ($ 20 млрд). На цю-т суму зростають доходи (заробітки і прибутку). - неліченіе доходів, у свою чергу, веде до підвищення -:-ребітельскіх витрат на MPC х $ 20 млрд. Сле-;: зательно, зростають доходи робітників і власників лірм-виробників споживчих товарів. Друге зеліченіе доходів означає нове підвищення споживчих витрат на MPC х (MPC х $ 20 млрд). Ці "г обертання доходів внаслідок зворотного зв'язку про-л: лжаются і далі. Щоб знайти сумарний ефект урядових: фіналів щодо попиту на товари та послуги, ми :: -; закладати всі збільшення: зміна державних закупівель=$ 20 млрд" ервое зміна споживання=МРС х $ 20 млрд Загальна зміна попиту=(1 + MPC + MPC2 + + MPC3 + +.
..) х $ 20 млрд. Тут «...» означає нескінченне число доданків . Ми говоримо, що мультиплікатор державних за-купок дорівнює: Мультиплікатор=1 + MPC + MPC2 + MPC3 + ... Даний мультиплікатор дає нам значення попиту на товари та послуги, що породжується кожним доларом дер-жавних закупівель. Щоб спростити вираз, згадаємо з шкільно-го курсу математики, що ми маємо справу з нескінченною геометричною прогресією. Якщо її знаменник поло-мешканців і менше 1, тобто 0
При MPC=0 (весь знову отриманий дохід зберігається) і MPC=/ (весь знову отриманий доход споживається) висловлю-ня для мультиплікатора також формально вірно. (Бо в першому випадку зростання доходів внаслідок збільшен-ня державних закупівель не призводить до далекої-шему збільшення сукупного попиту , тому муль-тіплікатор=/, а в другому випадку зростання доходів, викликаний збільшенням державних закупівель, при-водить до нескінченного зростанню сукупного спро-са, тому мультиплікатор=зі. - Прим. перекл.) Наприклад, якщо MPC=3/4 . мультиплікатор державних закупівель дорівнює 1 / (1 - 3/4), тобто дорівнює сумі до-ється 4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тобто на $ 15 млрд."
 1. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  є всі підстави побоюватися, що всенародно обрані влади можуть приймати рішення, підривають суспільний добробут, якщо більшість виборців не зможе самообмежити свої наміри. Багато ставлять знак рівності між політичною демократією та ринковою економікою. Дійсно, більшість країн з ринковою економікою мають демократичні політичні інститути.
 2. ДЕРЖАВА
  є впевненість, що держава може за допомогою податків зібрати кошти, необхідні для обслуговування боргових зобов'язань, уряд не матиме проблем з фінансуванням і рефінансуванням свого непогашеного боргу. Витрати на обслуговування державного боргу можуть, однак, рости дуже швидко і привести до виснаження податкових ресурсів. На сьогоднішній день, наприклад,
 3. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  є те, що люди самі виробляють і заробляють, надаючи товари та послуги, за які споживачі готові платити. Податки та трансферна політика дестимулюють заробляння грошей і платником податків, і одержувачем трансферту. По мірі збільшення податків, необхідних для фінансування трансфертів, у платників податків пропадає всяке бажання виробляти і заробляти і, навпаки,
 4. Економічне зростання
  є економічне зростання, тобто перехід на новий рівень виробничих можливостей, рішення проблеми обмеженості ресурсів і альтернативних витрат. Таким чином, економічне зростання може бути представлений як зрушення (не обов'язково паралельний) кривої виробничих можливостей. На рис. 4.1, в економічне зростання зображений за допомогою моделі «AD - AS». Оскільки економічне зростання
 5. Тіньова економіка
  є й інша сторона справедливості - соціально-економічна рівність гуманістичного порядку. По-перше, воно має на увазі, що благополуччя членів суспільства не повинно залежати від їх стартових можливостей - від дісталися їм матеріальних чинників виробництва. По-друге, воно виходить з того, що в суспільстві є люди менш здібні, є убогі, сірие, хворі та принципи людяності,
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  є при характеристи-ке молодий історичної школи. Період 70-х рр.. являє собою інтерес і тому, що це був період великого підйому робочого руху. Зокре-ма потрібно відзначити величезне враження, яке вироблена-ла на робочий клас Паризька Комуна. Паризька Комм-на викликала дуже серйозну тривогу серед буржуазії і ряд спроб запобігти наростання робочого
 7. ". 6). Ми розібрали вплив податків на економічний добробут, дізналися, ::> податки призводять до безповоротних втрат:
  є податкова система повинна бути і лфектівной, і справедливою. Проте, як ми побачимо, проголосити цілі-ачітельно легше, ніж досягти їх. Огляд державних фінансів США -. акую частина національного доходу отримує уряд у вигляді податків? На: ис. 12.1 показані доходи уряду, включаючи податкові надходження на Федеральному, місцевому рівні та рівні штатів, як частка загального
 8. , а також значення чотирьох його складаючи-чих.
  є майже $ 19 441 в перерахунку на душу населення. Розмір інвестицій і державних закупівель, який припадає на середньостатистичного американця, со-ставили відповідно $ 4211 і $ 5309. Показник чистого експорту виявився зі знаком мінус - $ 373 на людину, що вказує на те, що американці купували більше іноземної продукції, ніж продавали за кордон. ВВП реальний і номінальний
 9. Таким чином, крива попиту зсувається вправо з положення D.
  Тобто, коли держава для покриття бюджетного дефіциту вдається до запозичень на ринку позикових коштів, інвестиційна активність приватних позичальників
 10. Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в
  є наше рівняння ня є тотожністю. Щоб переконатися в справедливості тотожності, розглянемо приклад. передпіллі-жим, що американська авіабудівна компанія Boeing продає кілька са-молетов японської авіакомпанії. Американська компанія передає японської само-лети і отримує від неї деяку суму грошей в ієнах. Зверніть увагу на те, що обидві події відбуваються одночасно. США
© 2014-2022  epi.cc.ua