Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У цьому випадку $ 20 млрд державних за-купок породжують $ 80 млрд попиту на товари і послуги.

У цьому випадку $ 20 млрд державних за-купок породжують $ 80 млрд попиту на товари і послуги. ; Проса вправо з AD1 до AD2 рівно на $ 20 млрд. Але коли споживачі реагують: -: а цей зсув, збільшуючи свої витрати, крива сукупного попиту переміщує-ся ще далі, до AD3. Ефект мультиплікатора, що виникає внаслідок реакції споживчих оасходов на підвищення рівня попиту, може бути посилений реакцією з боку інвестицій. Наприклад, McD'onell-Douglas могла би у відповідь на підвищений попит на літаки прийняти рішення про покупку більшої кількості обладнання або будівництво ще одного заводу. У такому випадку підвищення попиту з боку уряду сприяє зростанню потреби в інвестиційних товарах. Така позитивна зворотній зв'язок між попитом та інвестиціями іноді нази-ється інвестиційним акселератором. Глава 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика 711 (а) Ринок грошей Пропозиція грошей Процентна ставка 2.
... А зростання витрат - до підвищення попиту на гроші ... 3. ... Внаслідок чого змінюється равновеснвя процентна Обсяг грошової маси Об'єм, установ-ленний Федеральною резервною системою ставка ... (Б) Крива сукупного попиту 4. ... Що, в свою чергу, частково компенсує спочатку підвищення сукупного попиту Рівень цін 1. Збільшення державних закупівель веде до підвищення сукупного попиті ... Про Обсяг випуску ються, що стимулює збільшення споживчих витрат (ефект Мультипла-катор). У той же час зростання доходів означає підвищення попиту на гроші і, відповідно, процентних ставок. Високі процентні ставки здорожують Заїм-ствования, що веде до зниження інвестиційних витрат (ефект витіснення ня). Залежно від співвідношення ефекту мультиплікатора і ефекту витес-нання зміщення сукупного попиту може бути більшим або меншим, ніж викликало його зміна в оподаткуванні.
Ще одна важлива детермінанта величини зсуву сукупного попиту, що викликається зміною оподаткування, - уявлення домашніх господарств про стійкість змін в оподаткуванні. Припустимо, що уряд оголошує про скороченні податків на домашні господарства на $ 1000. Приймаючи рішення про використання цих $ 1000, домашні господарства повинні задатися питанням: як довго вони можуть рас-зчитувати на додатковий дохід? Якщо домашні господарства очікують долгосроч-ного скорочення податків, вони оцінюють додатковий дохід як істотну надбавку до своїх фінансових ресурсів і, отже, значно збільшать витра-ти. У цьому випадку скорочення податків робить істотний вплив на сово-Купний попит. Навпаки, якщо домашніехозяйства оцінюють зміни в налогооб-Рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У цьому випадку $ 20 млрд державних за-купок породжують $ 80 млрд попиту на товари і послуги. "
 1. Тобто на $ 15 млрд.
  цього муль-тіплікатор=/, а в другому випадку зростання доходів, викликаний збільшенням державних закупівель, при-водить до нескінченного зростанню сукупного спро-са, тому мультиплікатор=зі. - Прим. перекл.) Наприклад, якщо MPC=3/4. мультиплікатор державних закупівель дорівнює 1 / (1 - 3/4), тобто дорівнює сумі до-ється
 2. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  цього в ньому не могло бути надлишку грошей. Проте в обігу, крім повноцінних грошей, з XVII в. знаходяться паперово-кредитні гроші, підпорядковані закону обігу паперових грошей. Суть цього специфічного закону полягає в тому, що кількість грошей у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообігу. Кожен паперовий долар
 3. § 3. СТАБІЛЬНІСТЬ І НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ
  цього переставали купувати вздорожавших товари; зайву частину грошових доходів населення звертало в скарб; в результаті зменшувалися розміри поточного попиту, а це призводило до перевищення пропозиції товарів порівняно з попитом. При такому співвідношенні товарів і грошей ціни знижувалися до колишнього рівня. Зовсім інші процеси в галузі грошового обігу настали після скасування
 4. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  цьому досить чітко виділяються два етапи. В епоху класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних західних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Про це свідчить той
 5. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  цього більшість держав в один і той же час і експортує, і імпортує капітал. Капітал вивозять корпорації, окремі підприємці, власники значних грошових сум і держава, нерідко ставить поряд з економічними і політичні (в тому числі і військово-стратегічні) цілі. При цьому використовуються дві основні форми експорту капіталу - підприємницька та позичкова (рис.
 6. ДЕРЖАВА
  цьому буде відбуватися перерозподіл, оскільки не всі ті, кому доводиться платити підвищені податки, отримають доходи від державних облігацій. Більшість економістів, проте, вважають, що позичання грошей урядом для покриття бюджетного дефіциту штовхає вгору ставку відсотка, а це, в свою чергу, призводить до падіння приватних інвестицій. Держава може компенсувати
 7. Тіньова економіка
  цій державі необхідно: - забезпечити сприятливі для бізнесу зміни правохозяй-жавних умов (пов'язані з податковою, приватизаційної, зовнішньоекономічною та іншими видами політики), надавши цим діям попереджуючий стосовно назрілого посилення каральних заходів характер; - формувати нове ставлення до вітчизняним підприємцям, в тому числі проживають за кордоном,
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
  цього ідеологи історичної школи особливо вихваляли безперервність історичного процесу. Вони проповідували вульгарний і пло-ський еволюціонізм, розглядали тільки одну форму раз-розвитку - еволюційну, відкидаючи можливість і необхід-ність революційних стрибків При цьому еволюційний метод використовувався для вихваляння вчорашнього дня. Зокрема для економістів історичної школи
 9. Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
  цьому протягом перших трьох років реформ пропозицію валюти на ринку у вирішальній мірі коректувалося інтервенціями Банку Росії, а не перерозподілом рублевого попиту. В умовах динамічного зростання цін, розвитку інфляційних очікувань і, як наслідок, процесу доларизації економіки попит на валюту чинив постійний тиск на ринок. Іншими словами, схема регулювання курсу в 1993-1994 рр..
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "надолуження" - особлива стратегія щодо здійснення актив-ної політики індустріалізації та модернізації примітивної еконо-міки, що виявляється в темпах розвитку настільки
© 2014-2022  epi.cc.ua