Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

32.7 ефект витіснення На графіку (а) представлений ринок грошей. Коли государ-ство збільшує закупівлі товарів і послуг,

32.7 ефект витіснення На графіку (а) представлений ринок грошей. Коли государ-ство збільшує закупівлі товарів і послуг, підвищення доходів виробляй-телей веде до возрас-танию попиту на гроші з MD1 до MD2 і зростанню процентної ставки з г, до рр.. Графік (б) ілюструє вплив збільшення державних закупівель на сукупний попит. Первісне вплив збільшен-ня державних закупівель виражається в зсуві кривої сукупного попиту від ДО, до AD2. Однак внаслідок того, що процентна ставка є вартість запозичень, її збільшення призводить до зменшення обсягу попиту на товари і послуги, особливо на інвести-ційних товари. Витіснення інвести-цій частково компен-сірует вплив бюджетної експансії на сукупний попит. Зрештою, крива сукупного попиту зміщується тільки до AD3. 712 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Вузлик на пам'ять ВПЛИВ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ Досі в нашому обговоренні фінансово-бюджетної політики ми робили упор на те, як зміни обсягу дер-жавних закупівель та оподаткування впливають на обсяг попиту на товари і послуги.
Більшість еконо-мистов вважають, що короткострокові макроекономічні ефекти фінансово-бюджетної політики виявляються насамперед через сукупний попит. Однак фінансовим-во-бюджетна політика потенційно може впливів-вать і на обсяг пропозиції товарів і послуг. Один з Десяти принципів економіці свідчить, що людина реагує на стимули (гл. 1). Коли правитель-ство приймає рішення про зниження ставки податків, кіль-кість центів, що залишаються на руках у працівника з кожного заробленого їм долара, збільшується, так що його стимули до виробництва товарів і послуг підвищується-ються. В результаті, при кожному даному рівні цін обсяг пропонованих товарів і послуг зростає, що виражає-ся у зсуві кривої сукупної пропозиції вправо. Деякі економісти, так звані прихильники еко-номіки пропозиції, стверджують, що вплив скор-щення податків на сукупну пропозицію вельми зна-ве. Настільки велике, що зниження податкових ставок неодмінно призведе до збільшення податкових надходжень. Більшість економістів, проте, скеп-тично ставляться до таких ідей.
Аналогічно змінам в оподаткуванні збільшен-ня або скорочення державних витрат потенційно може впливати на сукупну пропозицію. Припустимо, наприклад, що уряд збільшує витрати на утримання інфраструктури, наприклад на будівництво доріг. Дороги використовуються приватним біз-несом для забезпечення поставок клієнтам; збільшення чис-ла доріг означає підвищення продуктивності приватного бізнесу. Отже, коли уряд приймає рішення про додаткове фінансування дорожньо-го будівництва, кількість товарів і послуг, пропо-Гаєм при кожному даному рівні цін збільшується і крива сукупної пропозиції зсувається вправо. Однак даний ефект щодо сукупного-позиції, мабуть, більш важливий у довгостроковому, ніж короткостроковому періоді, так як потрібен якийсь вре-мя на строітельствонових шляхів сполучення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32.7 ефект витіснення На графіку (а) представлений ринок грошей. Коли государ-ство збільшує закупівлі товарів і послуг, "
 1. Глосарій
  ефекту масштабу - теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція -
 2. Глосарій
  ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП на душу населення. GNfP per capita. Обсяг ВНП, який припадає на душу населення. Внутрішньогалузевої ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Intra-indus-try trade. Має місце в тих випадках, коли країна одночасно здійснює як імпорт, так і експорт товарів, ви-пускаємо однієї і тієї ж галуззю зростає ЕФЕКТ МАСШТАБУ. Increasingreturns to scale.
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  ефективністю капіталу. Інвестор приймає інвестиційне рішення, порівнюючи величину граничної ефективності капіталу (що є суб'єктивною оцінкою інвестора) зі ставкою відсотка. Якщо перша величина перевищує другу, то інвестор фінансуватиме інвестиційний проект незалежно від абсолютної величини ставки відсотка. Так, якщо оцінка граничної ефективності капіталу інвестором
 4. Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки.
  Ефектом Фішера, по: єни економіста Ірвінга Фішера (1867-1947), який першим досліджував? Зь розглянутих нами змінних. Ефект Фішера дає ключ до розуміння змін у часі номінальної: авки відсотка. На рис. 28.5 представлені зміни номінальної ставки про-тнта і темпи інфляції в економіці США починаючи з 1950 р. Графік дає нагляд-е уявлення про взаємозв'язок обох
 5. 30.5). І нарешті, порівняємо поточна й нова положення рівноваги. На графіку (а) показано вплив бюджетного дефіциту
  ефектом. На графіку (б) показано, що збільшення процентної ставки до значення г2 веде до зниження чистих іноземних інвести-цій. Таке зменшення чистих іноземних інвестицій - також наслідок знижено-662 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки (а) Ринок позикових коштів (б) Чисті іноземні інвестиції Реальна процентна ставка 3.
 6. Навпаки, якщо процентна ставка нижче рівноважного рівня (г2), кількістю-ство грошей, яка бажає
  ефекту процентної ставки - ікси дозволяє зробити наступні висновки: ".. Підвищення рівня цін веде до збільшення попиту на гроші. 2. Збільшення попиту на гроші викликає зростання процентної ставки. 3. Зростання ставки відсотка зумовлює зменшення обсягу попиту на товари с.тугі. Остаточний результат нашого аналізу - твердження про обратнойзавісі-|: сти між рівнем цін і кількістю
 7. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  ефект заміни (закуплено більше корисностей по відносно меншою ціною). Ступінь кількісної зміни попиту у відповідь на зміну цін характеризує еластичність (або нееластичність) попиту. Під еластичністю попиту розуміється ступінь зміни попиту ("чутливість" його обсягу) залежно від динаміки ціни. Мірою такої зміни служить коефіцієнт еластичності попиту Кс:
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  ефективною в сфері незліченної безлічі виробників ".1 В економічній літературі дається наступна класифікація видів монополій. 1. З урахуванням ступеня охоплення економіки виділяються такі види монополістичних організацій. У масштабі певної галузі - чиста монополія. У цьому випадку діє один продавець, доступ на ринок для можливих конкурентів закритий, продавець має повний
 9. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  ефек-тивність розподілу ресурсів в економіці Так, на-приклад, якщо прибуткові податки знижують саме ж-ланіе працювати, то податки, збільшені з метою ви-платити відсотки по боргу, приведуть до сокращеніювипуска продукції. Крім того, уряд, добуваючи необходімиеему суми шляхом збільшення податків, може Потовк-нуться з різного роду політичними ускладнення-ми (чому проблема бюджетного
 10. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  ефективності індустріального капіталізму головну роль грала економія, обумовлена масштабом виробництва, але якщо навіть є достатньо грошей, щоб найняти велику кількість інтелекту в одному місці, від цього не відбудеться велика економія. Можна використовувати невеликі осередки інтелекту, електронно пов'язані між собою, причому немає потреби, щоб хто-небудь був власником всіх цих
© 2014-2022  epi.cc.ua