Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Навпаки, якщо процентна ставка нижче рівноважного рівня (г2), кількістю-ство грошей, яка бажає

Навпаки, якщо процентна ставка нижче рівноважного рівня (г2), кількістю-ство грошей, яке бажає мати на руках населення (М "2), перевищує пропозицію ФРС і надлишковий попит на гроші чинить тиск на відсоток-ву ставку у бік підвищення. Таким чином, ринкові сили попиту і про-позиції на ринку грошей «підштовхують» процентну ставку до рівноважного рівня, коли еконо-вів суб'єкти згодні тримати на руках саме ту кількість грошей, яке пропонує ФРС. 704 - Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Пропозиція грошей 2 ... веде до зростання попиту на гроші ...-Vi Рис. 32.4 РИНОК ГРОШЕЙ І НАХИЛ крива сукупного попиту Підвищення рівня цін з P, до P2 призводить до зсуву кривої попиту на гроші вправо (графік (а)). Збільшення попиту на гроші пріаодіт до зростанню процентної ставки з г, до г2. Так як процен-тна ставка є ціна запозичень, її підвищення означає зменшення обсягу попиту на товари і послуги з V1 до Y2. Зворотна залежність між рівнем цін і обсягом попиту обумовлює негативний нахил кривої сукупного попиту (див.
графік (б)). (а) Ринок грошей Процентна ставка 3 ... отже, одно-весна процентної ставка збільшується ... (б) Крива сукупного попиту 1. Підвищення рівня цін ... Рівень цін Об'єм, установ-ленний Федеральною резервною системою YS-* - Сукупний попит Обсяг грошової маси Обсяг випуску 4 ... що, в свою чергу, означає зниження попиту на товари і послуги великі суми грошей, що призводить до зсуву кривої попиту вправо. Однак обсяг пропозиції грошей не змінюється, отже, як реакція на додатковий попит процентна ставка повинна підвищитися від г, к рр. Зростання процентної ставки позначається не тільки на параметрах грошово-го ринку, а й на обсязі попиту на товари і послуги (графік (б) рис. 32.4). При більш високою процентною ставкою вартість запозичення і доходи від збережемо-ний зростають. Частина домашніх господарств відмовляються від планів одержання кредитів на придбання нових будинків, а ті, хто отримав позики, набувають менші за площею будинки, так що попит на інвестиції в житлове будівництво скор-щается. Зменшується і кількість фірм, які отримують кредити на будівництво нових виробництв і купівлю обладнання, що веде до зниження обсягів про-виробничих інвестицій.
Домашні господарства збільшують заощадження на бу-дущее, так що скорочуються і витрати на споживчі товари. З усіх цих причин при підвищенні рівня цін з P1 до P2, збільшенні попиту на гроші з ssa 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово- бюджетна політика Z1 до MD2 і зростанні процентної ставки з г, до г2 кількість товарів і "туг, на яке пред'являється попит, скорочується з V1 до Y2. 3 підсумку наш аналіз впливу на економіку ефекту процентної ставки - ікси дозволяє зробити наступні висновки:". . Підвищення рівня цін веде до збільшення попиту на гроші. 2. Збільшення попиту на гроші викликає зростання процентної ставки. 3. Зростання ставки відсотка зумовлює зменшення обсягу попиту на товари с.тугі. Остаточний результат нашого аналізу - твердження про обратнойзавісі-|: сти між рівнем цін і кількістю товарів і послуг, на яке пред'являє-- попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Навпаки, якщо процентна ставка нижче рівноважного рівня (г2), кількістю-ство грошей, яка бажає "
 1. Чим вище ціни, тим більше грошей потрібно для вчинення кожного правочину і тим більше коштів буде
  процентна ставка. Для економіки в довгостроковому періоді відповідь іншою і, мабуть, більш простий. У довгостроковому періоді загальний рівень цін відповідає значенню, при якому попит на гроші дорівнює їх пропозиції. Якщо рівень цін знаходиться вище рівня рівноваги, населенню необхідно більшу, порівняно з випускає-мим ФРС, кількість грошей. Для того щоб попит і пропозиція на гроші
 2. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  якщо він не зможе володіти стратегічними джерелами власного конкурентної переваги? (2). Якщо розглянути фірми, в яких головним джерелом стратегічної переваги вже є кваліфікація, освіта і знання (що консультують фірми, юридичні фірми, інвестиційні банки, бухгалтерські фірми), то вони зазвичай мають зовсім таких власників і зовсім не так діють, як
 3. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  якщо процентна ставка виявиться вище рівноважного рівня, обсяг пропозиції позикових коштів перевищить ве-личину попиту на них, в результаті чого надлишок фінансових ресурсів приве-дет до її зниження. Коли ж процентна ставка перебуває на рівні рівноважної-го стану, величина попиту на позикові кошти в точності відповідає величині їх пропозиції. Іншими словами, при рівноважної
 4. 6. Теорія Кейнса та її інтерпретація Дж. Хіксом
  навпаки, гранична ефективність падає і не відбувається компенсуючого збільшення мультиплікатора (крива fSсдвігается вліво), падіння доходу, а отже, і зайнятості, стає неминучим (рис. 2) . Рис.2 З точки зору Хікса, цей випадок - один з можливих, так само, як і інший - «класичний», який може бути описаний несколf ко іншою моделлю: S (Y, i)=I (l) (41 dL / dY> О,
 5. Грошова і фіскальна політика
  якщо ієни увеличи-вають в тій же пропорції, що і номінальна грошова маса, реаль-ні залишки, так само як і сукупний попит, не змінюються. підвищилася, і відповідно підвищилися номіналь-ная зарплата і ціни. Реальні залишки М / Р не скільки збільшилися, хоча менше, ніж номіналь-ная грошова маса, тому що ціни зросли. По-щення реальних залишків в точці E 'маючи на увазі-ет пониження
 6. Глосарій
  якщо її доходименее ніж в 3 рази перевершують рівень, що визначається Мі-ністерством сільського господарства як достатній для «нормального продовольчого забезпечення »сім'ї. Некоториесемьі, які не є бідними з позицій наведених-го визначення абсолютної бідності, можуть нести моральниеіздержкі від відносної бідності, викликаної тим, що іхдоходи значно нижче медіанного рівня.
 7. 2. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  навпаки, відбувається під впливом певних факторів при незмінності рівня цін на товари, тобто навіть якщо рівень цін зберігається на колишньому рівні, можна очікувати підвищення або зниження реального обсягу національного виробництва. Графічно (рис. 4) це відображається зсувом кривої сукупної пропозиції AS вправо і / або вниз до положення AS2 (при розширенні сукупного
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  якщо основні величини (головним чином, різниця між темпом інфляції і темпом зростання виробництва) не братимуть еквівалентні в будь-якій парі країн. Але оскільки основні величини майже ніколи не еквівалентні, світ з фіксованими біржовими курсами передбачає їх періодичне регулювання. При системі фіксованих біржових курсів ці курси мають тенденцію залишатися високими, оскільки країни
 9. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  якщо у людини є п'ятивідсоткове перевагу в деяких двох аспектах потенціалу породження доходу, то це не призводить до 10-відсоткового відмінності в заробітках. Цей процес швидше мультіплікатівен. Індивід, що перевершує середні рівні на 10% за двома породжує дохід характеристикам, заробляє вчетверо більше людини, що має за тими ж двома характеристикам лише п'ятивідсоткове
 10. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  процентної ставки (при незмінній грошовій базі). Розрізняють коротко-та довгострокову криву пропозиції грошей. Для агрегату Ml короткострокова крива пропозиції грошей є вертикальною лінією, так як грошовий мультиплікатор стабільний і не залежить від відсоткової ставки. Для інших агрегатів (М2, МЗ) вона представлена похилій лінією. Довгострокова крива пропозиції грошей відображає залежність
© 2014-2022  epi.cc.ua