Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Сконцентровані інтереси


Вільна міжнародна торгівля приносить найвигід-ди споживачам, про що свідчать їх покуп-ки імпортних машин, тканин і взуття . Але, з іншогобоку, вітчизняні виробники автомо-лей, тканин і взуття втрачають роботу і прибутку ітерпят збитки від імпорту. Як ми побачимо в гол. 37,
вигоди для суспільства в цілому від вільної торгів-лі, взагалі кажучи, переважують витрати.
У політичному плані, однак, тим, хто виступу-ет проти вільної торгівлі (їх називають протік-ціоністамі), часто вдається змусити Конгрессуменьшіть потік імпортних товарів. Іноді зако-нодателі вводять тарифи, які являють собою податки на імпортні товари. Підчас тисків Конгрес і виконавчі органи влади обо-рачівается тиском на уряди іноземних-них держав з метою введення квот, обмежуються чих обсяги їх експорту до Сполучених Штати.Напрімер, з 1981 по 1984 р. Японія ввела квотина число експортованих в Сполучені Штатимашін, існують також квоти на тканини і другіетовари.
Чому ж політика протекціонізму часто ока-ни опиняються успішною, навіть незважаючи на вигоди отсвободной торгівлі для споживачів та суспільства вцілому? Тому що витрати тих, хто несе потеріот вільної торгівлі, постають у висококонцент-рировать вигляді, тоді як вигоди для споживачам-лий - ні. Конкуренція з імпортними товарамінаносіт дуже сильний шкоди конкретним працівни-кам і фірмам. Працівник, який втрачає високооплачі-ваемую роботу в автомобільній промисловості, несе великі витрати. Вигоди для потребітелейявляются більш розмитими і, отже, менееочевіднимі.
Крім усього іншого, споживачі мо-гут купувати вітчизняні машини, і втрата від того, що людина не в змозі купити іноземних-ний автомобіль, не може йти ні в яке порівняй-ня з втратою гарного місця
Оскільки витрати, зумовлені імпортом, постають у концентрованому вигляді, ті, хто теря-ет, і більш помітні, і більше легко організовувані. До-статочно тільки чотирьох вищих керівників ав-автомобільним галузей і президента профспілки праців-ників автомобільної промисловості, свід-чить перед Конгресом, щоб дати яснопонять, які їхні втрати від імпорту І гораздотруднее для мільйонів потенційних покупателейімпортних машин зібратися разом і убедительнозасвидетельствовать, які могли б бути їх поті-ри, якби імпорт був скорочений.
Розглянемо з цих же позицій проблему підтри-жанія цін на молоко. Молочна промишленностьмала і так високопродуктивна, що вона не мо-же продавати стільки, скільки виробляє, по су-суспільством цінами. Тому держава покупаеті запасає молоко у великих колічествах12. Дер-дарчі субсидії виробникам молока до-рого обходяться і платникам податків, і споживачам-
12 Не випадково допомогу США бідним країнам часто включає поставкісухого молока.
Лям молока. Чому це триває? Тому чтомолочние фермери являють собою політичне життя-скі потужну, географічно сконцентрірованнуюгруппу, тоді як споживачі молока - ні. Кро-ме того, організація молочних фермерів вияв-жива, що їй легко чинити політичний содей-ствие тим, хто голосує за їх інтереси, тоді какшірокой громадськості було б украй труднооб'едініться, щоб забезпечити сприяння політи-кам, виступаючим проти субсидій на молоко.
Так-же просте звернення з проханням про добровольномсодействіі тих, хто жадає зниження цін на моло-ко, наштовхується на проблему існування «їжу-щих безкоштовно», так як кожен усвідомлює, що егоілі її малий внесок в цю справу сам по собі не будетреально значущим.
Той факт, що концентровані конкретниеінтереси виявляються політично більш впливових-ними, ніж розмиті спільні інтереси, допомагає по-няти багато державні рішення. Державним про-венное втручання в економіку не може розглядатися як просте коригування неефективності роботи ринків. Хоча теоретично несо-самостійності ринку і забезпечує виправдання дер-жавного втручання, але действітельниепрічіни і наслідки державної політікімогут мати мало спільного з подоланням недостат-ков ринку.
Ці міркування з приводу недосконалості про-процесу прийняття рішень державою в демокра-тичної суспільстві були б марні, якщо биможно було вказати на те, що існує лучшійспособ. Не існує досконалої процедурипрінятія суспільством рішень. Питання в тому, какаясістема є найкращою, а не досконалої точки зору відображення переваг людей. Каксказано, «демократія - це найгірша форма дер-жавного правління, крім всіх інших».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сконцентровані інтереси "
 1. Ключові терміни
  інтереси
 2. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  сконцентрувати свої зусилля на виробництві тих товарів, де його перевагу вище, і залишити менше обдарованій регіону виробництво тих виробів, де його перевагу менше. Парадокс, що полягає в тому, що вигідніше залишати більш сприятливі внутрішні умови виробництва невикористаними і купувати товари, які могли б бути на них зроблені, в регіонах, де умови їх
 3. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  сконцентрована на нечисленних родовищах, а також областю монополій обмеженого простору [Див с. 343344.]. Промонополістіческая партія неправа, коли описує картелі мовою економіки великомасштабного виробництва. Монополістична концентрація, кажуть вони, як правило, знижує середні витрати виробництва і тим самим збільшує кількість капіталу та праці, які можна
 4. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  сконцентровані, а також місцевих монополій обмеженого простору. Дійсно, в цих випадках монопольні ціни можуть бути призначені навіть за відсутності державної політики, прямо або побічно спрямованої на їх встановлення. Необхідно усвідомити, що суверенітет споживачів недосконалий і що існують межі дії демократичних процесів ринку. У деяких виняткових і
 5. 5. Кредитна експансія
  сконцентрувати уявні блага кредитної експансії на певних групах і відмовити в них всіх інших групах. Кредити, мовляв, не повинні йти на фондовий ринок і не повинні різко підвищувати ціни акцій. Вони повинні приносити користь справжньої виробничої діяльності обробних галузей, гірськдобування, справжньою торгівлі і насамперед сільському господарству. Інші прихильники якісного
 6. § 67. Причини виникнення і сутність глобальних проблем
  сконцентровано 40% населення. У містах зосереджена величезна кількість легкових автомобілів, яких сьогодні налічується більше 700 млн. За останні 30-40 років забруднення середовища вихлопними газами зросло втричі. У країнах колишнього СРСР у великих промислових центрах 60% викидів припадає на автомобільний транспорт. Внаслідок більш низької якості автомобілів у країнах СНД кожний з
 7. § 68. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем
  сконцентровано 40% населення планети і майже всі промислове виробництво, основний економічний потенціал людства. Якщо хтось і вціліє, то навряд чи зможе вижити в умовах радіації рівень якої буде в п'ять разів вище тієї дози, яку отримали жителі Хіросіми і Нагасакі. Застосування зброї масового ураження носить глобальний характер. Це означає, що воно не може бути
 8. 1. Дихотомії Т. Веблена
  сконцентрувавши BHHM.I ня на ринковій ціні, тоді як справжня економічна Наум, на думку Веблена, повинна займатися «генетичним ісследон.) 318 IIH-M способу життя»; її предметом є «вивчення поведінки че-н! шоку в його відношенні до матеріальних засобів існування, 141 кая наука по необхідності є дослідження живої історії Цйтсріальной цивілізації »13. Десять років,
 9. 20.2. Фінансове забезпечення розширеного відтворення
  сконцентрувати фінансові ресурси на найбільш важливих напрямках розвитку галузей господарства. Однак труднощі в капітальних вкладеннях в Російській Федерації визначаються істотним посиленням диспропорцій в інвестиційній сфері. Погіршення фінансового становища багатьох підприємств, різке скорочення бюджетного фінансування інвестицій, труднощі з отриманням довгострокових кредитів через
 10. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  цікавиться економічною
© 2014-2022  epi.cc.ua