Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

обкладають податками


Державні органи влади оплачують пріоб-РЕТА ними товари і вироблені трансферт-ві платежі головним чином за рахунок оподатковування . (Останнє фінансується за рахунок позик.) Втабл. 4-2 наведені основні джерела державних доходів (надходжень). Понад 60% всехгосударственних доходів у Сполучених Штатахсобірается федеральним урядом і толькопрімерно 40% - урядами штатів і місць-ними органами влади. Однак федеральне прави-будівництві передає великі суми правітельствамштатов і місцевим органам влади, залишаючи себетолько 54% загальної суми надходжень.
Найбільша частина сумарних і федеральних по-даткових надходжень забезпечується за рахунок лічнихподоходних податків; слідом за цим йдуть отчісленіяв фонд соціального забезпечення. Податки на доходикорпорацій в 1984 р. становили менше 8% общейсумми державних доходів, проте налоговаяреформа 1986 р., ймовірно, збільшить частку налоговна корпорації до більш ніж 10% сукупного дер-жавного доходу Місцеві уряду і уряди штатів спираються великою мірою наобщіе податки на продажу (найчастіше з ісключеніемнекоторих категорій товарів типу їжі та одягу) і податки на дохід від власності. В цілому общаясумма податків становить близько 30% ВНП; це озна-чає, що держава в особі федерального прави-тва, урядів штатів і місцевих органоввласті вилучає майже третина сукупного доходу (ВНП) у вигляді податків. Мікроекономічна теоріягосударственного оподаткування і витрат дер-жави вивчається більш докладно в гол.
21 і 2Z
ВИТРАТИ, ПОДАТКИ І ДЕФІЦИТ. У 1929 р. рас-ходи федерального уряду становили 3% ВНП; в 1985 р. їх величина дорівнювала майже 25% ВНП. За той же період витрати урядів шта-тов і місцевих органів влади збільшилися з менее9% ВНП до майже 13% ВНП.
У всьому світі державні витрати рослібистрее, ніж ВНП. На рис 4-1 показані суммарниегосударственние витрати у відсотках до ВНП для
ТАБЛИЦЯ 4-2. Джерела державних доходів вСоедіненних Штатах в 1984 р. (у% до чистої суммегосударственних надходжень)
Правітельстваштатов іфедеральное місцеві ОбщаяІсточнік уряд уряду сума
Податки на доходи на власність
Особистий прибутковий податок 27Д 5,7 32,9 Соціальне страхування 23Д 3,7 26,9 Податку на прибуток корпорацій 6Д 1,7 7,9 Податку на власність - 8,7 8,7 Податки на товари Акцизний податок і податки на продажу зд 13Д 16,4 Мита (тарифи) 1,0 - 1,0 Інші (включаючи неподаткові надходження) 1,3 4,9 6Д Загальна сума 62,1 37,9 100,0 Субсидії федерального уряду пра - вітельством штатів і місцевим органам влади-8Д +8 Д Джерело: Survey of Current business, August 1985.
Сполучених Штатів та інших провідних країн з раз-кручений ринковою економікою (тобто інших країн-членів Організації економічного сотруднічестваі розвитку, або ОЕСР) починаючи з 1964 р.2 збільшен-ня державних витрат у США проісходілозначітельно повільніше, ніж в інших країнах, особ-ливо в останні роки, але явний необратімийрост в цій сфері мав місце у всіх країнах ОЕСР.
В останні кілька років збільшення державних витрат у Сполучених Штатах супроводжується різким наростанням бюджетного Дефі-цита федерального уряду (витрати мінусналогі), виміряного у вигляді частки від ВНП, як етопоказано на рис 4 - 2. (Малюнок 4-2 показує пре-височини доходів над витратами, яке зі знаком
2 ОЕСР - це група з 24 промислово розвинених країн свобідною ми-ра, штаб-квартира якої знаходиться в Парижі. Великими представи -телямі (перерахованими в порядку зменшення розміру ВНП) являють-ся: Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада та Австралія.
60

РІС. 4-1. Сума государственнихрасходов у% до ВНП в 1964-1983 рр..

мінус дорівнює величині дефіциту.) І немає достаточ-них підстав для значного скорочення раз-мера дефіциту в найближчому майбутньому.
Зображені на рис 4-1 і 4-2 тенденції ви-викликають кілька запитань. Чому зросли державні витрати? Чи є це зростання орга-тельно негативним фактом? Чи збережеться він? Бу-дет чи стримуватися зростання дефіциту? Ми обсудіметі питання в п. 3, де розглянемо, як державні органи приймають рішення, породжують-щие ці тенденції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " оподатковують "
 1. 1. Характер грошового обліку
  обкладається податком домашню прислугу, буде наказувати вважати одного слугу рівним двом служницям, ніхто не буде бачити в цьому положенні іншого сенсу, крім визначення величини сплачуваного податку. Точно так само якщо закон про податок на спадщину наказує оцінювати акції по котируваннях фондового ринку на день смерті спадкодавця, то перед нами просто методика визначення величини податку.
 2. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  оподатковуються, на менш продуктивні, але не оподатковувані види діяльності (наприклад, працюючи вдома на самого себе). Результатом стають втрати і економічна неефективність. По-друге, високі податкові ставки скорочують як масштаби, так і ефективність капіталовкладень. Вони відлякують іноземних інвесторів, а внутрішніх примушують шукати інвестиційні проекти за
 3. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  оподатковувані, види діяльності. Дехто вважає за краще піти з офіційної економіки і зайнятися бартером або іншими неефективними формами економічної діяльності. Знижується стимул до заробляння грошей і в одержувача трансферту, оскільки його розмір зменшується із зростанням доходів. Таким чином, ні платники податків, ні одержувачі трансфертів у цій ситуації не будуть
 4. БІЛЛЬ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
  оподатковувати або обмежувати квотами імпорт або експорт. Йдеться про міжнародний аспект права на вільну торгівлю, про який говорилося в пункті 2 Для затвердження статей федерального бюджету, що стосуються державних витрат, необхідне схвалення трьох чвертей членів обох палат парламенту. Для затвердження видатків адміністрації провінції необхідне схвалення,
 5. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  оподатковуваних податками доходів для заощаджень. Покоління «бе-бі-буму» систематично використовує позики на придбання будинків, щоб підвищити своє поточне споживання - а це має різко знизити їх ресурси в пенсійний період, оскільки до моменту виходу на пенсію вони в кінцевому рахунку витратять на будинки всі свої капітали (80). Нинішні представники цього покоління зберігають лише третину того, що потрібно
 6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  оподатковувати те, чого немає. Ніщо не повинно бути важливіше для старих людей, ніж економічне благополуччя молодих. Таким чином, ми зустрілися з фінансовим «ворогом» - це не хто інший, як старі «ми», у суспільному та приватному
 7. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  обкладаються податками як доходи, багато форми споживання, такі, як охорона здоров'я, не обкладаються податками, а для інших форм споживання, таких, як житла, надаються великі податкові пільги (49). Законодавці люблять говорити про зміну системи з метою винагороди заощаджень та інвестицій. Зниження податків часто виправдовується як мотивація заощаджень, але насправді рідко має
 8. Витрати інфляції
  оподатковується, навіть незважаючи на те що частина номінальної ставки відсотка відповідно з ефектом Фішера (про який мова піде пізніше) просто компенсує інфляцію. Так, якщо людина дає кредит, наприклад 100 дол, і хоче отримати 5% річних (5 дол), то, очікуючи інфляцію на рівні 10%, він повинен призначити номінальну ставку відсотка, рівну 15%, щоб отримати наприкінці року 115 дол,
 9. Податкова система та її принципи
  оподатковується); в) податкові ставки (відсоток, за яким розраховується сума податку). Величина, з якою виплачується податок, називається базою оподаткування. Щоб розрахувати суму податку (T), слід величину оподатковуваної бази (BT) помножити на податкову ставку (t): Т=BT? t. Принципи оподаткування були сформульовані ще Адамом Смітом у його великому творі
 10. Види податків
  оподатковується за ставкою 20%, а понад 50 тис. дол - за ставкою 50% . Якщо людина отримує 60 тис. дол доходу, то він виплачує суму податку, рівну 15 тис. дол (50? 0,2 + 10? 0,5 =10 + 5=15), тобто 10 тис. дол . із суми в 50 тис. дол і 5 тис. дол з суми, що перевищує 50 тис. дол, тобто з 10 тис. дол Середня ставка податку буде дорівнювати 15/60=0,25, або 25 %, а гранична
© 2014-2022  epi.cc.ua