Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Що означає зростання доходів?


1
J Середній американець в 1870 р. жив у невеликому го-i роді і ніколи не чув про автомобілі, електричному світлі, нейлоні, замороженої піці і теле-баченні. Говорити, що середній дохід сьогодні біль ніж в 8 разів перевищує середній дохід в 1870 р., -1 це в кращому випадку робити занадто сміливе перед-I положення про масштаби зміни рівня життя. | У гол. 24 ми обговорювали багато труднощів, метушні-1 кається при порівнянні доходів, вимірюваних з по-міццю ВНП або ВВП, в різних країнах або водної країні за далеко віддалені один від одного періоди. Перед тим як використовувати ці показники наступних параграфах, давайте ще раз рассмот-рим три найбільш важливих обмеження.
- ВНП (або ВВП) недостатньо повно отражаетуровень життя домашніх господарств.
- Поява нових товарів і послуг затрудняетдолгосрочние порівняння.
- Споживання матеріальних благ і щастя мо-гут і не бути тісно пов'язаними між собою.
3 У ряді досліджень було визначено, у скільки сьогодні обходітсяпростое виживання в Сполучених Штатах. Прожити можна, маючи до-хід трохи менше 2000 дол на рік, якщо сидіти на суворій дієті з фасо-ли і молочного порошку. Додавши витрати на одяг і житло, ми одержимо суму витрат, необхідних для виживання, кілька що перевищує 2000 дол на рік.
ВНП і рівень життя
ВНП використовується в основному для вимірювання обсягів по-ма продукції, яка оплачується грошима.
З-трансформаційних змін в ВНП можуть неточно відображати ізмененіяв рівні життя домашніх господарств за трьома важ-ним причин По-перше, оскільки ВНП являетсяпоказателем економічної діяльності, він вклю-сподівається всі витрати, в тому числі витрати на поліціюі національну безпеку. Для определеніяуровня добробуту людей більше підходить по-казатель особистого споживання товарів і послуг, а неВНП. По-друге, величина вільного часу, ко-менту, котрим своєму розпорядженні більшість людей, за останніми роками значно зросла, і це зробило їх бо-Гаче, що, однак, не враховується звичайними показу-телямі доходів. По-третє, заходи з охорони навколиш-нього середовища вимагають витрат, які ніяк не від-ражаются в розрахунках ВНП4.
Ми не володіємо необхідними даними длятого, щоб побудувати таблиці, подібні табл. 35-1та 35-2, які описували б зміни в уровнежізні за останні 115 років. Але ми можемо прибли-зительно оцінити, як при розрахунку зростання ВНП учетпоправок, пов'язаних зі споживанням, дозвіллям і ме-рами з охорони навколишнього середовища, буде вліятьна дані зіставлень, наведені в табліцах.Во-перше, не збігаються показники зростання випускупродукції і зростання споживання . За останні 115лет державні витрати на оборону і другіецелі виросли в процентному вираженні від ВНП, Адол ВНП, що йде на споживання, ймовірно, упалаЕто означає, що зростання споживання на душу населення-ня в Сполучених Штатах в процентному висловлю-ванні відставав від зростання ВНП за цей період.

По-друге, ми повинні врахувати поправку на вимірюв-вати у величині вільного часу, який яв-ляется складовою частиною рівня життя. З 1870 г.время дозвілля, безсумнівно, збільшилася. Якщо в товремя робочий тиждень тривала понад 60 год, тотеперь вона становить менше 40 ч. Ясно, що времядосуга в Сполучених Штатах зросло не в 8 разів, як ВВП на душу населення (див. табл. 35-1).
І нарешті, ми не знаємо, наскільки ізменілсяуровень забруднення з 1870 р. Звичайно, яке-товніманіе запобіганню забруднення навколишнього-щей середовища приділялася і 100 років тому. Але тоді про-виробничі процеси були більш простими, авипуск продукції був менше, тому меньшеотходов викидалося в повітря і річки. Можнаприпустити, що рівень забруднення повисілсяболее ніж у 8 разів.
4 У гол. 24 ми говорили, що останні дві поправки приймаються в расчетВільямом Нордхауеом і Джеймсом Тобіна, коли вони корректіруютвелічіни ВНП, щоб визначити «чистий економічний добробуту ня».
Таким чином, всі три поправки - на потреб-ня, вільний час і забруднення - сократятвосьмікратное ставлення ВВП на душу населенняв США в 1985 р. порівняно з 1870 р. (див. табл.35- 1) до меншої величини - можливо, до пятіілі шести разів. Але все-таки це велике зростання рів-ня життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Що означає зростання доходів? "
 1. Глава35. Економічний і РОСТ
  що населення Австро-1 Доходи тут вимірюються за допомогою валового внутрішнього продукту (ВВП). Пригадайте з гл. 24, що ВВП є вартість сукупного випу-ска продукції, виробленого всередині національних кордонів, в отличиеот валового національного продукту (ВНП), який представляє собойвипуск продукції, виробленої за допомогою факторів виробництва, що належать громадянам цієї країни.
 2. 4. Облік витрат виробництва
  що витрати вище, ніж виручка, є результатом того, що для даних факторів виробництва є більш корисне застосування. Існують інші продукти, при покупці яких споживачі готові враховувати ціни цих факторів виробництва. Але споживачі не готові платити ці ціни, купуючи товари, виробництво яких неприбутково. Несприятливий вплив на облік витрат надає те
 3. 6. Монопольні ціни
  що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  що відмовляються від подальшого розвитку цього напрямку аргументації. Це алогічно, кажуть вони, пояснювати купівельну спроможність грошей, посилаючись на попит на гроші, а попит на гроші, посилаючись на купівельну спроможність. Однак це утруднення лише здається. Купівельна спроможність, яку ми пояснюємо, посилаючись на величину специфічного попиту, це не та ж сама купівельна
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки, прийнятими в
 6. 15. Міжрегіональні курси валют
  що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти бавовну в Ліверпуль і тим самим
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідною умовою економічного прогресу.
 8. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  що чинний людина дає оцінку проміжків часу, не просто грунтуючись на їх величині. Роблячи вибір щодо усунення майбутнього занепокоєння, він керується категоріями раніше чи пізніше. Для людини часом не однорідна субстанція, коли в розрахунок приймається тільки тривалість. По протягу воно не більше або менше. Близькість або віддаленість проміжків часу відносно
 9. 5. Вплив змін грошового відношення на первинний відсоток
  що за певних обставин ці зміни можуть і справді змінити ставку первинного відсотка. Але треба враховувати також і ряд інших факторів. По-перше, слід розуміти, що причиною примусових заощаджень не обов'язково є інфляція. У кожному випадку інфляції наявність відставання зростання ставок заробітної плати від зростання цін залежить від конкретних обставин. Тенденція
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  що зміни такої пропозиції можуть надавати непрямий вплив на її значення. Але зміни грошового відношення можуть впливати на валову ринкову ставку відсотка. Може мати місце коректування. Яка природа процесу, що є її причиною? У цьому параграфі нас цікавлять тільки інфляція і кредитна експансія. Для простоти ми припустимо, що всі додаткову кількість
© 2014-2022  epi.cc.ua