Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Числовий приклад


Очевидно, що співвідношення попиту і пропозиції не робить впливу на вели-чину індивідуальної вартості, так як ні оцінка суб'єктом відносної потреби-тельской цінності товару, ні величина витрат його власних факторів виробництва не залежать від цього співвідношення. Виняток становлять лише престижні блага, цінність яких визначається не тільки їх споживчими якостями, а й абсолютної ред-кісткою (див. нижче главу «Парадокс вартості»).
Числовий приклад, який ілюструє процес формування вартості в умовах «первісного бартеру», наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Приклад формування вартостей
Показник Позначення Суб'єкт обмінного процесу Риболов Землероб Мисливець Ресурси суб'єкта Рсуб 100 лососів 50 заходів зерна 10 оленів МНТ Рмнт 30 заходів зер-на,
5 оленів 60 Лосо-сей,
5 оленів 40 Лосо-сей,
20 мір зерна Ставлення цінностей (ПЦi: ПЦj) ПЦл: ПЦЗ: ПЦО 0:1:2 1:0:8 1:4:0 Ставлення цінностей чужого товару та МНТ ПЦл / СПЦмнт - 1/100 1/120 ПЦЗ / СПЦмнт 1 / 40 - 1/30 ПЦО / СПЦмнт 1/20 2/25 - Вартість 1 лосося спотр, л - 0,5 заходи 1/12 оленя Вартість 1 заходів зерна спотр, з 2,5 лосося - 1/3 оленя Вартість 1 оленя спотр , про 5 лососів 4 заходи -
У таблиці прийнято, що тривалості виробничих циклів, протягом кото-яких створені зазначені обсяги Рсуб, рівні для всіх суб'єктів. Значення для суб'єкта по-споживчої цінності його власного товару прийнято рівним нулю. Обсяг виробництв-ва кожного товару дорівнює обсягу його потреби. Всі ці припущення не обов'язкові і при-няти для простоти і визначеності.
З таблиці випливає, що ресурси (товарний продукт) риболова складають 100 ло-сосей. Для компенсації витрат його чинників виробництва потрібно 30 заходів зерна (nз) і 5 оленів (nо), причому споживчі цінності заходи зерна ПЦЗ і оленя ПЦО співвідносяться як 1:2. Відносна цінність однієї міри зерна становить:
(8)
Формула (8) показує, що за умови знання суб'єктом відносин цінностей всіх товарів, що складають його МНТ ПЦi / ПЦj , ніяких формально-математичних пре-пятствій для визначення величини пцч.т не існує.
Визначення величини відносної цінності блага грунтується на єдиному до-пущених - знанні суб'єктом відносин споживчих цінностей усіх благ у складі його МНТ ПЦi / ПЦj (або пцi / пцj), причому в чисельному вигляді (тобто, у вигляді числа, а не «по-рядкові», як це має місце при ранжуванні).
Наскільки обгрунтовано прийняття цього допущення? Насамперед слід зауважити, що, якщо ми визнаємо наявність категорії «важливість потреби» в реальному житті і катего-ному апараті проблеми вартості, то з цього логічно бездоганно випливає факт ранжирування (тобто, порядкового порівняння) споживчих вартостей, корисностей і цінностей. Тобто, той факт, що суб'єкт, щонайменше, ранжує цінності, можна вважати строго доведеним.
Для доказу того, що суб'єкт визначає чисельні значення відносин по-споживчих цінностей ПЦi / ПЦj, можна звернутися до авторитету економічної науки - вона сповнена підтвердженнями цього факту. Скрізь, де передбачається раціональне поведе-ня споживача, наприклад, при аналізі попиту за допомогою кривих байдужості, в рамках «закону рівних граничних корисностей на долар» (слідуючи цьому закону, суб'єкт максі-Мізір корисність набору благ) і т. п., явно або неявно визнається зазначений факт. Можна констатувати, що сучасна економічна теорія значною мірою бази-руется на визнанні того, що суб'єкт дійсно визначає відносини цінностей благ ПЦi / ПЦj, причому в чисельному вигляді. Звичайно, ця теза повинна розглядатися в якості не прямого, а лише непрямого докази. Тому остаточний висновок можна сформулювати так: в рамках пропонованої концепції, не ввівши жодного додаткового до-пущених - додаткового до тих допущенням, які вже містяться в сучасній економічній теорії, - ми отримали новий спосіб вимірювання цінності блага.
Вартість однієї міри зерна для рибалки (якщо розглядати його як по-споживача зерна):
спотр, з=Рсуб - ПЦЗ=100 - 1/40=2,5 лосося.
Аналогічним чином в табл. 1 розраховані всі інші вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Числовий приклад "
 1. , а також значення чотирьох його складаючи-чих.
  , А також значення чотирьох його складаючи-чих. ВСЬОГО, S МЛРД НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, S До ПІДСУМОК /, У% ВВП 7576 Споживання 5152 Інвестиції 1116 Державні закупівлі 1407 Чистий експорт -99 28 589 1944 1 4211 5309 -373 100 68 15 19 -1 Джерело: US Department
 2. Максимізація прибутку монополістом
  Щоб показати, за якою ціною і якому обсязі випуску граничний дохід монополіста буде максимально наближений до граничних витрат і отримується прибуток виявиться найбільшою, звернемося до числового прикладу. Уявімо собі, що фірма є єдиним виробником даної продукції на ринку, і зведемо дані про її витратах і доходах в табл. 12.1. Таблиця 12.1. Динаміка витрат і доходів
 3. Основне правило попиту на фактори
  Зрозуміло, для довгострокового періоду фірма дол-жна вирішити, яка кількість капіталу вона будетпріменять. І вона приймає це рішення абсо-лютно тим же способом, який вона іспользовалапрі виборі рівня зайнятості, а саме: путемсравненія граничної прибутковості капіталу з з-Держко від використання однієї дополнітельнойедініци капіталу Гранична прибутковість капіталаравна граничному продукту
 4. Числовий приклад
  Приклад формування доходів представлений в табл. 4 (чисельні значення всіх показників умовні). Таблиця 4 Формування доходів, грн. / Од. товару Фактор виробництва Вартість / ціна витрат фактора виробництва прибавоч-ная вар-тість вар-тість власника договір-ная
 5. Числовий приклад
  Приклад формування доходів при дійсному рівноправ'ї факторів виро -ництва наведено в табл. 5. Таблиця 5 Формування доходів при рівноправність факторів виробництва, грн. / Од. товару Фактор виробництва Вартість / ціна витрат фактора виробництва Додаткова вартість
 6. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
 7. Глава 12
  Незабаром після того, як я з несподіваним для себе успіхом закінчив операцію з липневим бавовною, мені поштою прийшло прохання про зустріч. Лист підписав Персі Томас. Природно, я тут же відповів, що буду щасливий бачити його у себе в будь-який зручний йому час. Наступного дня він з'явився. Я здавна ставився до нього з захопленням. Його ім'я знав кожен, кого цікавили вирощування або торгівля
 8. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 9. Біржові індекси
  Для оцінки руху біржових курсів на всіх біржах розраховується індекс курсу акцій. Як правило, в країні домінує один, максимум два індексу курсів акцій, точно так само, як виділяється одна домінуюча фондова біржа. Індекс курсової ціни кожної акції (облігації) визначається як добуток її курсу на число акцій цього типу, що котируються на біржі, поділене на номінал акції. Надалі
 10. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Фінансова криза - глибоке розлад фінансової системи країни, яке супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило,
© 2014-2022  epi.cc.ua