Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Банківська паніка і роль кредіторав останній інстанції


Рівняння (2), яке ми наводимо тут вновьдля зручності аналізу, виділяє два основних джерелом ника можливих змін у грошовій масі:
Грошова грошовий гроші
=х підвищеної (2)
маса мультиплікатор ефективності
Перший з цих джерел - зміна массиденег підвищеної ефективності. Над цим пара-метром Fed має майже повний контроль і, такимчином, в стані попереджати або мінімі-зировать можливі його зміни.
Іншим джерелом ніком є динаміка грошового мультипліка-тора, яка в свою чергу знаходиться під влияни-ем норми резервів банків і питомої ваги коштів, що спрямовуються населенням на банківське депонується-вання При незмінній грошовій базі колічестводенег буде скорочуватися, якщо банки вирішать повели-чить розмір своїх резервів. Це ж буде відбува-дить і в тому випадку, якщо населення віддасть перевагу дер-жати більше грошей у готівковій формі, оскільки пе-міщення грошових коштів з депозитних счетовв готівку викличе недолік банківських резер-вов і зумовить багаторазове скорочення де-ніжною маси.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Банківська паніка і роль кредіторав останньої інстанції "
 1. Глава 27. Центральні банки і грошова система
  банківської та фінансової систем. У приватно-сти, він повинен попереджати виникнення фінансовій паніки, імовірність якої в фінан-вої системі з широким набором посредніческіхінстітутов вельми велика. При виконанні цієї за-дачі центральний банк грає роль кредитора в по-останньої інстанції. Про Кредитор в останній інстанції виділяється-ет кредити фінансовим інститутам і фір-мам у разі загрози
 2. Велика депресія
  банківських банкрутств, що почалися в1930 р., що поновилися з новою силою в 1931 г, і, нарешті, що призвели в 1933 р. до закриття всіх бан-ков країни майже на тиждень під час правитель-дарських спроб привести банківську систему впорядок. Перші з банків, що розорилися потерпить-ли невдачу, оскільки вони надали позики, ко-торие позичальники не могли повернути через депрессіі.Однако як тільки
 3. федеральна корпорація страхованіядепозітов (Federal Deposit InsuranceCorporation, FDIC)
  банковскіхбанкротств є те, що люди, передбачаючи банк-ротство, поспішають вилучати свої кошти. Але якщо те-пер їхні кошти гарантовані, то немає і прічіндля прагнення їх вилучити. Таким чином, сущест-вованіе FDIC - це той рідкісний випадок, коли самопо собі наявність страхування робить менш вероят-ної необхідність його використання. В результаті утворення FDIC і готовності Fedвиступать
 4. 17. Вторинні засоби обміну
  банківських рахунках, а ризик неплатоспроможності банку незначний. Тому процентні вимоги до банків і банкірським будинкам, які можна вилучити в короткий термін, є найбільш популярними вторинними засобами обміну. Не слід змішувати вторинні засоби обміну з заступниками грошей. Заступники грошей у процесі врегулювання платежів передаються сторонами одна одній подібно грошам.
 5. 5. Кредитна експансія
  банківської справи. Коли банкіри, чиї розписки на депозити до запитання сприймалися публікою в якості заступника грошей, почали позичати частина розміщених у них коштів, вони не думали ні про що інше, крім своєї справи. Вони вважали, що не буде великої шкоди від того, що вони не будуть тримати повний еквівалент виданих розписок у вигляді резервів готівки в своїх сейфах. Вони були впевнені,
 6. Коментарі
  банківській упаковці. [28] Велика Французька революція 17891794 рр.. буржуазно-демократична революція у Франції, яка завдала вирішального удару по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма політичними, соціальними та національними рухами XIX в. [29] Громадянська війна в США 18611865 рр.. між північними і південними штатами. Почалася з заколоту південних
 7. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  банківським кредитом. Банки "створюють" гроші для новаторів, і з цього починається перерозподіл потоку ресурсів, тобто суспільного капіталу. Таким чином, банки, на думку Шумпетера, є особливим феноменом розвитку, які, виступаючи від імені народного господарства, видають повноваження на здійснення нових виробничих комбінацій. Вони виступають як необхідні посередники між бажанням
 8. Глосарій
  банківські послуги і власні операції банків Банківський кредит - кредит, що надається власниками грошових коштів, переважно банками, у вигляді грошових позик Банкрутство - нездатність здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями, засвідчена судовою інстанцією Бідність - економічний стан частини суспільства, при якому певні верстви населення не мають мінімальних
 9. 7.3. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СУЧАСНІЙ кредитної системи країни. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  банківської діяль-ності ». Діяльність Центрального банку пов'язана з формировани-ем і реалізацією грошово-кредитної політики, що сприяє роз-витку і зміцнення банківської системи країни, а також стабільно-сті національної валюти. Роль Центрального банку в кредитній системі виявляється в ви-полнении ним таких функцій: 1. Центральний банк має монопольне право на випуск в об-рощення
 10. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  банківській системі це веде до періодичних криз. Однак на відміну від Маркса, що вважав, що при капіталізмі діє довгострокова тенденція посилення протиріч, яка проявляється в поглибленні циклічного падіння виробництва і знижує русі норми прибутку, Туган-Ба-11 і ЮВЕК вважав, грунтуючись на своїй теорії, що циклічні кризи долаються і немає тенденції
© 2014-2022  epi.cc.ua