Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

фактори, в сукупності определяющіеденежную масу


Малюнок 27-1 узагальнює розглянутий нами механізм визначення Федеральної резервної сістемойколічества грошей в обігу. На вершині диаг-Рамі знаходяться гроші підвищеної ефективно-сті, пасив Fed. Вони поділяються на гроші наруки у населення і банківські резерви. Частина де-шей підвищеної ефективності - готівку день-га - входить в Ml (тобто до складу грошової маси) безпосередньо. Інша їх частина являє со-бій резерви банків, які генерують набагато

- »Грошова маса, M1»
РІС. 27-1. Визначення грошової маси. Грошова маса (Ml) складається з готівкових грошей і депозитів. Основою денежнойсістеми є гроші підвищеної ефективності, представ-ляющие собою зобов'язання Федеральної резервної сістеми.Деньгі підвищеної ефективності або виступають як налич-ні гроші на руках населення, або служать резервами банків-ської системи. Відношення суми резервів до суми депозітовбанков встановлюється на рівні меншому, ніж одиниця, в ре-док чого депозитна маса перевищує обсяг резервів в кілька разів. Грошовий мультиплікатор більше одиниці, з чегоследует, що сума грошей в обігу являє собою число, кратне сумі грошей підвищеної ефективності
більшу суму депозитів (у чому саме і состоітісточнік підвищеної ефективності цих грошей).
Зауважимо, що чим нижче норма обов'язкових резер-вов, тим значніше масштаби утворюється де-депозитними маси.
Далі, опускаючись вниз по діаграмі, ми бачимо, що готівкові гроші та депозити в сукупності об-роззують грошову масу. Ставлення Ml до деньгамповишенной ефективності являє собою де-ніжний мультиплікатор. З аналізу діаграммистановітся ясно, чому грошовий мультіплікатортем вище, чим нижче норма обов'язкових резервов.Із діаграми також легко зрозуміти, яким образомFed регулює кількість грошей в обігу. Етотконтроль здійснюється через операції на відкритому-тому ринку, що змінюють кількість грошей підвищеною ефективності (вершина діаграми), атакож через здатність Fed впливати на величину де-ніжного мультиплікатора, змінюючи норми орга-тільних резервів та облікової ставки.
РОЛЬ БАНКІВ. Крім того, рис 27-1 наочно де-монстрірует, що більшу частину грошової массисоставляют пасиви банків, а саме чекові депо-зити. У будь-якій країні з розвиненою банківською систе-мій більша частина грошової маси складається з дол-гових зобов'язань банків (IOYs, «I owe you», т.е «ядолжен вам». - Прим. Пер.). Таким чином, банкіспособни відігравати значну роль в определенііпараметров грошової маси. Всякий раз, коли бан-ки збільшують свої резерви, а грошова база оста-ється колишньою, кількість грошей в обращенііуменьшается16.

РОЛЬ НАСЕЛЕННЯ. Уподобання населення відно-сительно того, яку частину своїх грошових средствдержать у формі готівки, також впливають на де-ніжну масу. Якщо населення побажає держатьбольше, ніж раніше, готівки по відношенню кдепозітам, то обсяг грошової маси сократітсяіз-за звуження грошової бази, з якої банкімогут черпати кошти для резервування.
В результаті того, що описані вище норми-частка готівки в засобах населення і бан-ковские норми резервів - змінюються в часі, Fed не в змозі повністю контролювати всеізмененія грошової маси лише посредствомконтроля за грошима підвищеної ефективності . Що мають при цьому місце зміни денежногомультіплікатора означають, що на практиці поведе-ня банків і населення також впливає на обсяг де-ніжною маси. Проте Fed, зробивши необ-
16 Нагадаємо, що Fed встановлює лише мінімальну норму обязатель-них резервів, і банки мають право тримати надлишкові резерви сверхустановленной норми.
Ходимое коригування грошової бази у відповідь напроісшедшіе зміни величини денежногомультіплікатора, протягом місяця здатна віднов-новіть достатньою мірою контроль за кількісних-вом грошей в обігу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " фактори, в сукупності определяющіеденежную масу "
 1. 3. Ціни на товари вищих порядків
  фактори виробництва обумовлені цінами на споживчі товари. Оцінка вартості факторів виробництва здійснюється щодо цін на продукцію, з цієї оцінки вартості виникають ціни. З благ першого порядку на блага вищих порядків переносяться не оцінки цінності, а оцінки вартості. Ціни споживчих товарів стають причиною діяльності, що призводить до встановлення цін на
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  факторів: - Час. Як правило, будь-яка проблема вносить свої тимчасові обмеження. Залежно від того, наскільки великий запас часу на вирішення конкретної проблеми, робиться вибір на користь того чи іншого підходу. Зазвичай експертне консультування є найбільш швидким шляхом вирішення проблеми, якщо запрошений консультант володіє напрацьованими методиками вирішення подібних проблем.
 3. Способи фінансування дефіциту державного бюджету
  фактором збільшення сукупного попиту і, отже, обсягу виробництва. Збільшення пропозиції грошей обумовлює на грошовому ринку зниження ставки відсотка (здешевлення ціни кредиту), що стимулює інвестиції і забезпечує зростання сукупних витрат і сукупного випуску,> по-друге, дану міру можна здійснити швидко. Зростання грошової маси відбувається, коли ЦБ купує
 4. Генезис економічної науки
  фактора росту багатства країни. Вимагав огородження національного виробництва від іноземної конкуренції шляхом митних тарифів. Держава він розглядав як керівну силу економічного розвитку і висловлювався за його активне втручання в економічне життя країни з метою піднесення добробуту народу при збереженні кріпацтва. Вчення Вільяма Петті (1623-1687) є як
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  факторів виробництва, будьте земля, капітал або робоча сила. Витрати виробництва підвищуються, потім вони переносяться, на ціну продукції, що випускається. Що подорожчав товар оплачується покупцем. Якщо для нього цей товар є ресурсом для подальшого виробництва, то витрати підвищуються і у нього, що змушує підприємця компенсувати втрати підвищеної ціною. Виникає своєрідний
 6. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  фактори, що визначають попит і пропозицію, дещо інші. Пропозиція іноземної валюти формується імпортерами російських товарів і послуг, зарубіжними інвесторами, російськими експортерами. Попит на валюту формується російськими імпортерами та інвесторами, експортерами російських товарів і послуг. У результаті попит на долари за рублі є спадною функцією від обмінного курсу, а
 7. 1.Економіческіе погляди Ж.Б.Сея
  факторів виробництва та закону, який з легкої руки Дж.Кейнса отримав назву "закон Сея". Ж.Б.Сей (1767-1832) є представником французької економічної думки і прихильником економічних ідей А. Сміта. Як і Сміт, він був послідовним захисником принципів економічного лібералізму, вимагав "дешевої держави" і відомості економічних функцій останнього до мінімуму. Свої погляди
 8. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  факторів, які використовуються капита-листами для свого збагачення. 1 К »Маркс і Ф. Енгельс. Вибрані твори, т. I, стор 520 »2 Там же, стор» 538. 3 Там же, стор 526. 78 Як відомо, Радянський уряд після Великої Ок-Жовтневої соціалістичної революції послідувало цього з-ВЕТУ Енгельса, здійснивши конфіскацію великих житлових зда-ний. Великий інтерес
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  факторів. По-перше, від ступеня потреби в даному предметі і, по-друге, від рідкості даного предмета. Чим інтенсивності потреба в даному предметі, тим вище гранична корисність. Чим більш рідкісним є даний предмет, тим вище гранична його корисність. 118 Значить на питання, який ставить Рікардо Сею, ніж пояс-нить, що золото в 2000 разів дорожче заліза, Бем-Баверк
 10. Тема 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  факторами зростання грошової маси за рахунок мультиплікаційного ефекту є: - розмір мінімальної ставки резервів; - попит на нові кредити. Користуючись цими важелями, Центральний банк може впливати на грошову масу в країні, а через неї регулювати: - господарську активність агентів ринку; - макроекономічні пропорції; - інфляційні процеси; - інвестиції і т.
© 2014-2022  epi.cc.ua