Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Велика депресія


Найбільш відомим прикладом реакції грошовоїмаси на зміни грошового мультіплікатораявляется скорочення кількості грошей в обігу період з 1929 по 1933 р. За чотирирічний пери-од Великої депресії маса грошей в обращенііснізілась на 25%. За той же період маса грошей по-щення ефективності зросла на 19%.
Чому в цей період відбулося настільки резкоепаденіе величини грошового мультиплікатора? Наетом були дві причини. Обидві вони з'явилися результа-том процесу банківських банкрутств, що почалися в1930 р., що поновилися з новою силою в 1931 г, і, нарешті, що призвели в 1933 р. до закриття всіх бан-ков країни майже на тиждень під час правитель-дарських спроб привести банківську систему впорядок. Перші з банків, що розорилися потерпить-ли невдачу, оскільки вони надали позики, ко-
торие позичальники не могли повернути через депрессіі.Однако як тільки процес розорення почався, вкладники (і не тільки цих банків) , побоюючись, чтоони не зможуть отримати назад гроші, якщо банкобанкротітся, спробували вилучити якомога біль-ше готівки. Таким чином, збільшилась від-носіння готівки до депозитів, і по Мерет як вкладники вилучали свої гроші з депозит-них рахунків, розорялося все більше і більше банків.
Друга причина скорочення грошового МУЛЬТІПОСТ-лікатора полягала в тому, що самі банки у відповідь навозросшую ймовірність вилучення вкладниками денегрешілі збільшити розмір своїх резервів. Вполнелогічно, що, коли банк очікує масового снятіяденег з рахунків, він змушений мати достаточниерезерви, щоб бути в змозі задовольнити всееті вимоги. Тому банки збільшили фактіче-ський розмір своїх резервів, що також призвело ксокращенію грошового мультиплікатора.

Крах банківської системи США під час Вели-кою депресії здебільшого з'явився результатомбанкротства діяльності Fed як кредитора у по-останньої інстанції. Замість того щоб попитатьсяпомочь банкам, що зазнають труднощі з ви-платі коштів своїм вкладникам, Fed просто за-ла ці банки. Що ж слід було їй зробити вместоетого?
Кредитор в останній інстанції
Будь банківська система, що тримає резерви вобсязі, пропорційному сумі депозитів, можетпотерпеть крах через те, що банки не будуть іметьдостаточного кількості грошових коштів, чтобиудовлетворіть вимоги всіх своїх вкладників од-новременно. Таким чином, вже якщо вкладчікісчітают, що банкам загрожує банкрутство, то онідействітельно доведуть справу до повного банкрутства, кинувшись вилучати свої гроші з банківських рахун-тов17. Єдиний шлях запобігти крушеніебанковской системи - це запобігти началопроцесса банкрутства.
Банкрутства могли б бути запобігти, якби існувала впевненість у тому, що банки, нуж-дающиеся в грошах підвищеної еффектівностідля виплат своїм вкладникам, отримають їх. У еконо-Міці існує тільки один інститут, здатний «виробляти» гроші підвищеної еффектівностібез обмежень. Це центральний банк. Самі пас-Шіші (зобов'язання) Fed є грошима підвищеною ефективності, і тому, як ми віделіраньше, Fed, випускаючи в обіг все більше сво-
17 Це приклад самореаліеуемого пророцтва - передбачення, якеє точним , оскільки описує дії, використані в ка-честве основи для пророцтва.

Їх зобов'язань, ніколи не зможе стати банкрутом-том.
Що дійсно мала би зробити Fedна ранніх стадіях процесу банківських банкрутств, коли цей процес тільки ще зароджувався, - такето надати позики нужденним банкам. Ейследовало дати недвозначно зрозуміти вкладникам, що банкам не буде дозволено збанкрутіти з-занаплива вимог, викликаних панікою. Действуятакім чином, можна було б цю паніку запобігання-брехати.
Якби Fed з самого початку зайняла таку силь-ную позицію, банківські банкрутства ніколи бине мали місце в настільки величезних масштабах. Ветом випадку Fed діяла б як кредитор в по-останньої інстанції, надаючи позики фінансовим-вим інститутам в момент, коли всією фінансовойсістеме загрожувала паніка. І подібні действіяцентрального банку допомогли б запобігти еенаступленіе.
Цей урок Великої депресії був добре усвоенFed, керівники якої чітко усвідомили необхід-ність постійної готовності втрутитися в развітіесобитій при перших же ознаках загрози фінансовим-вої паніки, виконуючи роль кредитора в последнейінстанціі. Так, наприклад, в 70-х і 80-х роках биліслучаі, коли банки перебували в досить труд-ном положенні і були близькі до банкрутства, але насей разу керівники Fed відразу запевнили агентів фі-нансових ринків, що готові при необходімостіподдержать позичальників і надати їм кредіти.Подобние заходи страховки допомогли предотвратітьфінансовую паніку і ланцюгову реакцію банковскіхбанкротств, яка, як ми бачили, завершується со-припиненням грошової маси через зменшення ве-личини грошового мультиплікатора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Велика депресія "
 1. 4. Незахищеність
  депресії, що почалася в 1929 р. У мільйонів безробітних вона зустріла захоплений прийом. Ось чим є капіталізм для вас, кричали лідери робітників і фермерських груп тиску. Хоча причиною зла був не капіталізм, а, навпаки, спроби реформувати і поліпшити роботу ринкової економіки з допомогою интервенционизма. Крах з'явився необхідним наслідком спроб знизити ставку відсотка за допомогою
 2. Коментарі
  великим моральним інститутом виховання людства і зажадав від нього надихнутися великим ідеалом, який став би долучати все більш і більш численну частина нашого народу до всіх піднесеним благ цивілізації. Учасники Конгресу заснували Verein fur Socialpolitik (Союз соціальної політики) асоціацію з метою збору необхідних для нової політики наукових матеріалів. Оскільки в
 3. Система національних рахунків
  депресії 1929-1933 рр.. У зв'язку з цим вже на початку 1930 р. конгрес США прийняв постанову про необхідність розробки системи індикаторів (показників), які дозволили б оцінити стан американської економіки. Практично така система вже була створена. Після Другої світової війни більшість країн відповідно до рекомендацій Організації Об'єднаних Націй стали використовувати
 4. Класична модель
  депресії (Великого краху). Велика депресія тривала до 1933 р. Ця криза була не просто черговим економічною кризою. Він показав неспроможність положень і висновків класичної макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  великий, що поява його макроекономічної моделі, підходу до аналізу економічних процесів отримало назву «кейнсіанської революції». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі
 6. Економічний цикл
  депресії (не випадково криза 1929-1933 рр.. отримав назву Великої депресії), 2) підйом, або пожвавлення, яке триває від дна до піку. Рис. 4.2. Економічний цикл і його фази Існує й інший підхід, при якому в економічному циклі виділяють чотири фази (рис. 4.2, б), але не виділяють екстремальні точки, так як передбачається, що коли економіка досягає максимуму або
 7. Наслідки безробіття
  депресії, головною проблемою якої була величезна безробіття, писав, що тим самим він хотів «запобігти революції відчаю». Дійсно, військові перевороти і революції пов'язані, як правило, саме з високим рівнем соціальної та економічної нестабільності. Соціальними наслідками безробіття є також зростання рівня захворюваності та смертності в країні та рівня злочинності. К
 8. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  депресії 30-х рр.. XX в., Обгрунтував неможливість досягнення ОЕР без державного втручання в економіку. Він же довів, що рівновага між AD і AS є похідним від балансу інвестицій і заощаджень в економіці. Отже, по Д.М. Кейнсу? ОЕР дотримується при S=??I, (44.3) де S-загальні заощадження населення; I-загальні інвестиції в економіку. 3. Моделювання рівноваги. Як і
 9. Подумайте, як цей факт відбивається на зіставленні показників ВВП на душу населення США та Індії? ВИМІР ВАРТОСТІ
  депресії, відомий американський бейсболіст Бейб Рут заробив $ 80 тис. На ті часи ця сума здавалася фантастичною навіть для зірок бейсболу. До нас дійшла історія про одного інтерв'ю, під час якого на запитання репортера про допустимість подібного заробітку у спортсмена, коли навіть дохід президента США Герберта Гувера склав $ 75 тис., Б. Рут недбало кинув: «Цього року я грав
 10. Масове вилучення вкладів - проблема банків, що використовують систему ча-стичного резервування.
  Депресії початку 1930-х рр.. Після хвилі масових вилучень вкладів і закриття багатьох банків і населення і банкіри стали більш обережними. Населення «перевело» гроші з банківських рахунків в домашні шкатулки і під матраци. Банківські резерви і обсяги наданих позичок зменшилися, в результаті чого процес створення грошей різко сповільнилося. У той же час банкіри збільшили норму резервів,
© 2014-2022  epi.cc.ua