Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Античний спосіб виробництва

. На відміну від східної соціально-економічної структури антична форма мала приватну власність. Антична форма власності виступала в двуедином вигляді - і приватної, і общинної. Клімат та інші природні умови дозволяли в землеробстві обходитися без надобщінних іригаційного будівництва.
На противагу сільській східній громаді антична виступала переважно як міська, як місто-держава (поліс). Широко використовувалася рабська праця. Античний власник існував як складова частина міста-держави, а не сам по собі, самостійно. У ремісничому виробництві основною одиницею організації була майстерня, т.
е. ремесло було відокремлено від сільського господарства. Продукція античного ремесла завдяки високій якості здобула верх над ремісничої продукцією Сходу і витіснила східні вироби зі середземноморських ринків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Античний спосіб виробництва "
 1. 6. Пряме втручання держави в споживання
  античне чи сучасне, не уникло регламентування думок, поглядів і думок своїх підданих. Якщо хтось скасовує свободу людини визначати своє споживання, то він забирає всі свободи. Наївні захисники державного втручання в споживання обманюють самі себе, коли ігнорують те, що вони презирливо називають філософськими аспектами проблеми. Вони мимоволі підтримують
 2. 2. Класифікація економічних систем
  антична (залізний вік) - 12-13 століть у світі і 11 - 12 століть у Росії; раннефеодальная - відповідно 7 і 7 століть; прединдустріаль-ная - 4,5 і 2, 5 століть; індустріальна - 2,3 і 1,5 століть; постіндустріальна - 1,3 і 1,4. Зміну цивілізацій можна представити графічно (рис. 3.3). Ця теорія дозволяє нам по-новому поглянути на процеси, що відбуваються сьогодні в світ, е в цілому і в Росії
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  античних рабовладель-ців Аристотелем, який вважав, що людина є гро-ве тварина. Навпаки, Мізес підкреслює примат індиві-дуалістичних мотивів. У чому сенс такого крайнього індивідуалізму? Його зміст зводиться до того, щоб закреслити найбільш ак-льну і гострі проблеми політичної економії, зняти за-дачу аналізу соціальних законів і класових протиріч. С
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  античних народів торгівля досягла великих масштабів, наприклад, у греків і римлян. Візьмемо третій приклад. Як Бюхер трактує капиталистиче-ську промисловість? Він став автором особливої класифікації капіталістичної промисловості. На цій класифікації Бюхера зупинявся В. І. Ленін у своїй роботі «Розвиток капіталізму в Росії». За Бюхера існувало п'ять основ-них форм
 5. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  античному світі важливу роль відігравав торговельний і лихварський капітал, то'целью торговельної діяльності було необмежену накопичення багатства, постійне збільшення капіталу. Класики політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо ототожнювали капітал з накопиченим працею, запасом (машин, інструментів, сировини, одягу, їжі, грошей і т. п.). Правда, А. Сміт до капіталу відносив лише ту частину запасів,
 6. 3. Економіка в релігійному світосприйнятті
  античної. Натуральні селянські господарства були ще домінуючим укладом, але грошовий обіг і комерційна торгівля вже міцно увійшли в життя, особливо в містах. Частка продукції, що надходила в ринковий оборот, повільно, але неухильно росла. Звичайно, ринкові відносини, включаючи ціноутворення, що не були конкурентними - вони регламентувалися почасти державою, але головним чином
 7. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  античних мислителів вважають Аристотеля. Саме з нього починається традиція пошуку джерела багатства. У своїх знаменитих трактатах «Політика» і «Етика» Аристотель вперше в історії людства досліджує процеси і явища абстрактно, тобто з метою виявлення в них загальних закономірностей. Саме Аристотель вважається засновником формальної логіки, що відкрив своєрідну форму умовиводи
 8. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  здібностей і існуючого стану наукового знання. Наукова система лише полустанок на нескінченному шляху пошуку знань. Вона неминуче вражена недостатністю, притаманною будь-яким людським зусиллям. Але визнання цих фактів не означає відсталості сучасної економічної науки. Просто економічна наука живе утворення. А життя має на увазі і недосконалість, і зміни. Закиди в уявної
 9. 9. Про ідеальному типі
  спосіб розуміння; навпаки, спосіб розуміння вимагає конструювання відповідних ідеальних типів. При конструюванні ідеальних типів використовуються ідеї і поняття, вироблені неісторичними галузями знання. Зрозуміло, будь-яке історичне знання обумовлено даними, отриманими іншими науками, залежить від них і не повинно суперечити їм. Але історична наука має свій предмет і свій
 10. 11. Обмеженість праксиологических понять
  здатному усунути своє занепокоєння раз і назавжди одним махом. Чинне істота є незадоволеним і тому не є всемогутнім. Якщо воно було б задоволеним, то не діяла б, а якщо воно було б всемогутнім, то давно усунуло б свою незадоволеність. Всемогутня істота ніхто не змусить вибирати між різними станами занепокоєння; йому немає потреби погоджуватися
© 2014-2022  epi.cc.ua