Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

32.1. Характерні риси економічного становища ДРК


В історичному минулому ДРК була бельгійською колонією. Незабаром після завоювання незалежності в 1960 р. в країні в результаті військового перевороту був встановлений прозахідний військовий режим, що проіснував до 1997 р. Країна залишалася заповідним полем для ТНК, які десятиліттями розробляли її багатющі мінеральні ресурси. У ній зберігалася галузева структура економіки і сировинна спеціалізація в міжнародному поділі праці колоніального періоду.
У господарстві ДРК співіснують слабо пов'язані між собою традиційний і сучасний сектори. Традиційний сектор представлений дрібними підприємствами з виробництва сільськогосподарської продукції і найпростіших оброблених товарів. Він заснований на використанні відсталих (доіндустріальних) засобів праці і орієнтований на внутрішній ринок. Для підприємств цього сектора характерне просте або навіть звужене відтворення. Однак саме в традиційному секторі зайнята основна частина економічно активного населення ДРК.
Сучасний сектор включає підприємства національного та іноземного капіталу головним чином у видобувній промисловості. Він заснований на використанні індустріальних і часом цілком сучасних засобів праці і орієнтований переважно на зовнішні ринки. Така дуалістична структура господарства, яка є ознакою країн, що розвиваються, містить в собі одне з істотних протиріч соціально-економічного розвитку.

Характерна ознака найменш розвинутої країни - економічна відсталість. Подушного ВНП ДРК при розрахунку за поточними валютними курсами в 243 рази нижче відповідного показника колишньої метрополії - Бельгії. При розрахунку за ПКС валют розрив у розмірах подушного ВНП приблизно тридцятикратному.
Економічна відсталість ДРК має наслідком вкрай незадовільний стан її соціальної сфери. У країні в розрахунку на тисячу населення припадає всього 0,1 лікаря і 1,4 місця в стаціонарних медичних установах. Лише 26% сільського населення мають доступ до безпечної питної води, і всього 11% населення країни проживає в прийнятних санітарних умовах. Очікувана тривалість життя в країні, за даними на 1998 р., склала 49 років для чоловіків і 52 роки для жінок. 34% дітей у віці до п'яти років недоїдають. Неграмотні 53% жіночого та 29% чоловічого населення.
Як і переважна більшість держав, що розвиваються, ДРК займає периферійне і, відповідно, залежне становище у світовій економіці, що проявляється відразу по декількох напрямках.
По-перше, внаслідок вузької сировинної спеціалізації в міжнародному поділі праці доходи ДРК від зовнішньої торгівлі в визначальною мірою залежать від кон'юнктури, що складається на світових ринках сировинних товарів, а значить - від попиту на ці товари в їх основних споживачах - промислово розвинених державах.

По друге, валові внутрішні заощадження ДРК перебувають на вкрай низькому рівні (9-10% ВВП) і, отже, істотно відстають від потреб у внутрішніх капіталовкладеннях. Останні, відповідно, можуть забезпечуватися лише за умови залучення фінансових ресурсів ззовні. Про залежність ДРК від зовнішніх джерел фінансування можна судити з того, що за рахунок офіційної міжнародної допомоги забезпечується понад третини валових внутрішніх інвестицій. Наприклад, в 1992 р. офіційна міжнародна допомога стосовно валовим внутрішнім інвестиціям склала 47,6%, в 1997 р. аналогічний показник дорівнював 38,7%.
По-третє, про залежному становищі Демократичної Республіки Конго в світовій економіці свідчать розміри її боргового тягаря. Зовнішній борг ДРК в 1998 р. досяг 12,9 млрд. дол, що відповідає 196% ВНП країни і 2154% її товарного експорту. За класифікацією МВФ, ДРК входить до групи країн уражених борговою кризою, і перспективи її розвитку безпосередньо залежать від ставлення до неї кредиторів - розвинених держав Заходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32.1. Характерні риси економічного становища ДРК "
 1. 3. Апріорі і реальність
  характерні риси діяльності. Це виступає наслідком того факту, що діяльність є гілкою мислення. Теореми, отримані в результаті правильних праксиологических міркувань, не тільки абсолютно вірні і незаперечні, подібно істинним математичним теоремам. Крім того, вони з усією строгістю своєї аподиктической надійності та незаперечності відносяться до реальної діяльності,
 2. 3. Кінець интервенционизма
  характерним властивістю соціалістичного керівництва; воно все ще буде грунтуватися на економічному розрахунку. Тому у всіх відносинах воно буде дуже сильно відрізнятися від ситуації, яка склалася б, якби весь світ звернувся до соціалізму. Часто говорять, що половина світу не може продовжувати залишатися прихильником ринкової економіки, коли інша половина є соціалістичною.
 3. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  характерно для сформованої системи. Перехідна економіка в ряді колишніх соціалістичних країн представляє собою якусь суміш елементів (відносин, зв'язків, інститутів) централізованої і сучасної ринкової систем. Сюди іноді додаються елементи ринкової економіки вільної конкуренції і традиційної господарської системи. Слід розрізняти концепцію і реальний розвиток
 4. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  характерного для філософії вісімнадцятого століття тези про існування "природних законів", Сміт в якості природних характеристик людини у своїй роботі вводить два основних поняття: "почуття симпатії" і "внутрішній спостерігач" (совість). При цьому основою симпатії Сміт вважав здатність людини силою уяви ставити себе на місце інших людей і відчувати за них. Залишаючись на
 5. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  характерно свідомість робітниками своєї сутності. Маркс у названій статті писав, що «жодна з французьких і англійських робочих повстань не мало настільки теоретичного і свідомого характеру, як повстання Сілезії * ських ткачів. Насамперед, згадайте пісню ткачів, цей сміливий клич боротьби, 1где немає навіть згадки про вогнище, фабриці, окрузі, але де зате пролетаріат відразу ж з разючої
 6. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  характерних для неї? Корінним недоліком класичної школи було те, що вона підходила до економічних явищ метафізично. * К. Маркс. Капітал, т. III, 1955 р., стор 844, 91 Класики розглядали відкриті ними економічні закони, як вічні закони, аналогічні законам природи. До самої ж природі класики також підходили метафізично, розглядає-вая її як
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-лий ряд точок дотику, спільних моментів, характерних для історичної школи в цілому. Нагадаю про деякі риси, які характеризують істо-рическую школу в цілому. Історична школа являє собою своєрідну різновид вульгарної політичної економії. Пред-ставники цієї школи
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  характерно на словах часткове визнання марк-СИЗМ, а на ділі фальсифікація і перекручення його. Зазвичай цей метод застосовують ревізіоністи, праві соціал-демократи. Сутність цього методу дуже яскраво охарактеризована В. І. Ле-ніним у статті «Крах II Інтернаціоналу». Хоча в статті йшлося про струвізма, але те, що В. І. Ленін писав про струвізма, цілком і повністю застосовно до Зомбарту раннього
 9. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  характерна, що коли в 1924 р. святкувався сто-річний ювілей з дня народження Лассаля, то Бернштейн виступила-пив зі статтею, в якій порівнював Лассаля з Марксом. За-даючи питання, хто був більш правий, Маркс або Лассаль, Берн-штейн писав, що якщо взяти тривалий період і оперувати століттями, то правим виявився Маркс, а якщо взяти невеликий відрізок часу, то на найближчі десятиліття
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  характерно заперечення класової бо-16 * 243 б. У програмі лейбористської партії 1918 йдеться про те, що лейбористська партія звертається до розсудливим Муя ^ чинам і жінкам усіх класів. Сам термін «розсудливість-щие» * 11мел специфічний відтінок. Програма хотіла наголоси-ти, що вона звертається до представників усіх класів, які не стоять на революційних позиціях. Зазначу
© 2014-2022  epi.cc.ua