Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

28.3. Економіка Великобританії


Особливості розвитку після Першої світової війни
В Англії так само, як і в США, в період Першої світової війни спостерігалося інтенсивний розвиток етатистських тенденцій і їх ослаблення в 1919 - 1929рр. Англія як країна-переможниця в деякій мірі компенсувала значні втрати, понесені в ході війни. Водночас, технічний застій в промисловості, пасивний зовнішньоторговельний баланс, відчутні втрати англійського торгового флоту і багато інших чинників визначили тривалий період млявого розвитку народного господарства країни аж до початку світової кризи. До того ж позиції англійського капіталу на світових ринках були ослаблені в результаті експансіоністської політики США більше того, Англія виявилося їх боржником (4 млрд. дол.)
На тлі настільки похмурою загальної картини в порівнянні з періодом проспериті в США в Англії проте відбувалося розвиток найбільш передових галузей промисловості (хімічної, автомобільної, електротехнічної, авіаційної та ін.) Стагнацією ж були охоплені старі галузі - суднобудування, металургія, вугледобувна і текстильна. В основному недолік капіталів, таких необхідних для модернізації цих галузей, був викликаний перетіканням їх за кордон у пошуках більш високих прибутків. Саме брак інвестицій не давала можливості англійської промисловості перейти до нових форм виробництва (масового, поточному), знижувати витрати, а отже, і робив товари більш конкурентоспроможними, як це відбувалося в США. Усвідомлюючи марність погоні за лідером в цьому напрямку, Англія дуже розумно зробила наголос на виробництво високоякісних, що не масових, а дорогих товарів, орієнтованих на заможних покупців, що дозволило її виробникам зберегти за собою досить прибуткову нішу на зовнішньому і внутрішньому ринках.
Витіснення Англії з зовнішніх ринків товарів масового попиту сприяло посилення протекціоністських тенденцій у світовій торгівлі, тоді як уряд країни продовжувало дотримуватися в цілому принципу фритредерства. Крім того, країна поступово поступалася товарні ринки через виразною переорієнтації англійського уряду на збереження лідерства Англії в банківській сфері.
Так, в 1925 р. уряд провів ревальвацію англійської валюти за рахунок введення золотого стандарту фунта стерлінга. Хоча цей захід і сприяло зростанню курсу фунта, але дорожание англійських товарів зачепило інтереси промисловців-експортерів.
Велика депресія в Англії
Кризові явища в економіці Англії були відзначені на початку 1930 р., тобто трохи пізніше, ніж у ряді інших країн. У первинний період в правлячих колах країни не було єдності у ставленні антикризової програми. Лейборістсткое уряд, прагнучи виконати передвиборчі обіцянки, схильне було збільшувати бюджетні витрати для полегшення становища широких верств населення, малозабезпечених і безробітних, в основному за рахунок посилення податкового пресу на імущих. Подібна політика зустріла серйозний опір з боку останніх і змусила Дж. Макдональда серпні 1931 р. сформувати новий кабінет з консервативним більшістю. Поворот в антикризовій політиці отримав обгрунтування в доповіді королівської Комісії з національної економії під головуванням фінансиста Дж. Мея. Керуючись ліберальними принципами, нове англійське уряд на перших порах спробувало посилити непряме втручання, прагнучи зберегти насамперед стійкість фінансової системи країни за рахунок забезпечення бюджетної рівноваги. При одночасному збільшенні прямих і непрямих податків відбулося різке скорочення бюджетних витрат за соціальними статтями, заробітній платі державним службовцям, асигнувань на громадські роботи, допомозі з безробіття.
Крім того, уряду консерваторів вдалося отримати великий зовнішній займ (80 млн. фунтів стерлінгів) з метою відновлення платіжного балансу.
Антикризові заходи
Важливим заходом стало скасування у вересні 1931 золотого паритету національної валюти, внаслідок чого відбулася девальвація фунта. За Великобританією змушені були піти країни, що входили в так званий стерлінговий блок (25 держав-країни Скандинавії, Голландія, Португалія, Аргентина, Бразилія та інші, включаючи британські колонії і домініони), які встановлювали курс своїх валют на основі курсу англійського фунта.
Крім цього, країни блоку передавали свої валютні резерви Англії до загального фонду блоку, що забезпечило країні чималі вигоди від даної операції. Члени блоку, орієнтуючись на стерлінг, були змушені закуповувати англійські товари і одночасно постачати для Англії переважно сировинні та продовольчі товари.
У відносинах з країнами-конкурентами, зберігали деякий час золотий паритет національних валют (США, Франція, Німеччина, Італія тощо), Англія отримала перевагу за рахунок підвищення цінової конкурентоспроможності своїх товарів, що сприяло в свою чергу посилення політики протекціонізму в цих країнах. У силу останньої обставини і Великобританія нарешті відмовилася від принципу фритредерства, перейшовши до політики жорсткого протекціонізму.
У комплексі з іншими антикризовими заходами вже до кінця 1933 р. Англія вдалося досягти стабілізуючого ефекту. Як бачимо, це відбувалося в основному за рахунок використання наявних у Великобританії переваг у відносинах з іншими країнами, за рахунок попереджувальних кроків на зовнішньому ринку і досить жорсткого внутрішнього економічного курсу, що відрізняло її антикризову політику від «Нового курсу» Рузвельта. Слід зазначити, що вже в 1934 р. жорстка бюджетна політики економії починає дещо пом'якшуватися, про що свідчить зростання заробітної плати, відновлення урізаних посібників з безробіття, зниження розміру прибуткового податку та інші заходи, що сприяли пом'якшення соціальних протиріч.
Розпочатий в 1934р. підйом підкріплювався істотними державними асигнуваннями на розвиток галузей, пов'язаних з виробництвом озброєння (автомобілебудування, авіаційна, радіопромисловість та ін.) Поряд з цим заходи уряду з оздоровлення фінансової системи, жорстка політика протекціонізму сприяли притоку інвестицій в ряд старих галузей економіки (суднобудування, металургія), що втім істотно не змінило що були внутрішньогосподарські диспропорції, а вугільна і текстильна галузі промисловості продовжували стагнувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28.3. Економіка Великобританії "
 1. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  економіки - характеризується незначним, в межах декількох відсотків, зростанням цін протягом року і пов'язаний з коливанням кон'юнктури, активністю підприємців на ринку, що прагнуть максимізувати свій прибуток. Цей рівень інфляції не несе загрози ринкової економіки і при необхідності може бути легко ліквідований за допомогою урядових заходів. 2. Інфляція в межах двох-трьох
 2. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Економіки. Змішана економіка - економіка країни, в якій поєднуються риси ринкової та централізованої економічної систем. {Foto50} Головними цілями уряду в цей період виступали за-безпечення повної зайнятості, скорочення нерівності заробітної плати та загальне підвищення добробуту людей. У плані економічної кон'юнктури були розроблені антициклічні методи фіскально-го і
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів державно-го регулювання економічних
 4. 3. Уникати девальвації валюти як заходи підвищення конкурентоспроможності
  економіки. Сильна, зростаюча економіка, зазначає він, може одним ривком різко підняти свою конкурентоспроможність: зміни цін і ставок заробітної плати є сигналом для коригування курсу. Для старої, негнучкою економіки вони є приводом до запровадження протекціонізму. Політика слабкої валюти не допомогла підняти конкурентоспроможність економіки Великобританії, яка на різних етапах, в
 5. Формування господарства капіталістичних країн в 1914-1990 рр..
  Економіки; 1919-1923 рр.. - Період повоєнного кризового стану господарства; 1924-1928 рр.. - Період стабілізації; 1929-1933 рр.. - Період світової економічної кризи; 1934-1939 - період передвоєнної економічної кон'юнктури. Друге десятиліття ХХ в. відзначено найбільшим за всю передувала історію чоло-вечества військовим катаклізмом - Першою світовою війною. Для підтвердження цього
 6. 29.2. Динаміка і форми розвитку провідних країн
  економіки країн Заходу характеризується її бурхливим зростанням в 50 - 60-і роки. Середньорічні темпи зростання економіки Німеччини та Італії зросли в чотири рази, Франції - більш ніж удвічі, а Великобританії - майже вдвічі. Динамічному розвитку країн Заходу сприяв не тільки план Маршалла, а й розширення внутрішнього ринку, зростання міжнародної торгівлі, ера дешевої нафти з країн Перської затоки,
 7. 14. Volkswirtschaft
  економіка не поважає державних кордонів. Її поле дії весь світ. Термін Volkswirtschaft * довгий час використовувався німецькими поборниками всесильного уряду. Значно пізніше англійці і французи заговорили про British economy ** і l '?? Й?? Conomie fran?? З?? Aise *** як відмінних від економік інших країн. Але ні англійська, ні французька мови не виробили терміна, еквівалентного терміну
 8. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  економіки, то межа випуску в обіг інструментів, що не мають покриття, той же самий, що і межа, встановленої для збільшення кількості грошей. Банк, який є в ізольованій країні або в усьому світі єдиним інститутом, який емітує інструменти, що не мають покриття, і клієнтура якого включає в себе всіх індивідів і всі фірми, у своїй діяльності зобов'язаний дотримуватися двох
 9. 17. Вторинні засоби обміну
  економіці існує значна різниця між товарність грошей і реалізованих товарів. Однак зберігається різниця й між представниками останньої групи. Деяким з них легше без затримок знайти покупця, готового заплатити максимальну ціну, відповідну станом ринку. Іншим це зробити важче. Першокласні облігації більш ліквідні, ніж будинок на центральній вулиці міста, а
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  економіці і тільки в тій мірі, в якій підвищується рівень життя широких мас [Див с. 277283.]. Таким чином, капіталізм це система, яка спонукає найбільш кмітливі і рухливі уми до максимального прояву своїх здібностей з метою підвищення добробуту неповороткого і повільного більшості. В області історичного досвіду вимірювання неможливі. Оскільки гроші не
© 2014-2022  epi.cc.ua