Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

24.4. ВИТРАТИ МОНОПОЛІСТИЧНОЇКОНКУРЕНЦІЄЮ

З попередньої теми відомо, що економічна ефективність вимагає потрійного рівності? ціни, граничних витрат і середніх витрат. І воно себе проявляє таким чином:
1) рівність ціни і граничних витрат необхідно для досягнення ефективного використання ресурсів;
2) рівність ціни з мінімальними середніми валовими витратами припускає високу виробничу ефективність.
Остання рівність означає, що споживачі отримають найбільший обсяг продукції за найнижчою ціною, яку будуть допускати існуючі витрати.
При монополістичної конкуренції не досягаються ні ефективне використання ресурсів, ні виробнича ефективність.
Галузі з монополістичною конкуренцією часто переповнені фірмами, які діють, не досягаючи оптимальної потужності. В умовах монополістичної конкуренції допускаються незайняті ресурси, або недовантажені виробничі потужності. Типовими прикладами служать багато видів дрібних підприємств роздрібної торгівлі. Тому в довгостроковому періоді в умовах рівноваги ціна перевищує як середні валові витрати (Р> АТС), так і граничні витрати (Р> МС), вказуючи, таким чином, на те, що додаткові одиниці цього товару суспільство оцінює вище, ніж альтернативні продукти, які з використанням тих же ресурсів можна було б виробити.
Отже, високі ціни в умовах монополістичної конкуренції обумовлені наявністю надлишкових (або незавантажених) виробничих потужностей, а точніше, витратами монополістичної конкуренції. Зрозуміло, що вся цінова навантаження лягає на плечі споживачів. Звідси простий висновок: чим вище рівень монополізації економіки, тим вище рівень цін, а разом з цим важче повсякденне життя.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 24.4. ВИТРАТИ монополістичноїконкуренцією "
 1. Терміни та поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 2. Основні поняття
  - Внутрішньогалузева торгівля - Ефект економії від масштабу виробництва, або ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід
 3. Тема 5 Конкуренція і монополія
  Конкуренція: сутність і функції. Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації.
 4. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію,
 5. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят- ся надати споживачам необхідну інформацію про товар і стимулювати конку-Ренцо. Основні поняття Монополістична конкуренція Питання 1. Опишіть три характеристичних властивості мо-нополістичного конкуренції. У чому монополі-стическими конкуренція подібна монополії? У чому вона подібна досконалої
 6. Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції
  Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції дорівнює нулг Навпаки, монопольно-конкурентна фірма завжди прагне роздобути еш »одного покупця. Так як ціна перевищує граничні витрати, дополніте.тг-ная одиниця продукції, продавана за встановленою ціною, означає болипуж прибуток. Як зауважив один дослідник, на ринках
 7. Ціна і обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції
  Як визначається ціна й обсяг виробництва фірми в умовах монополістичної конкуренції? У короткостроковому періоді фірми вибиратимуть ціну й обсяг випуску, максимізує прибуток або мінімізують збитки, виходячи з уже відомого нам принципу рівності граничного доходу та граничних витрат. На рис. 12.6 зображені криві ціни (попиту), граничного доходу, граничних і середніх змінних
 8. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм - ниж »цього рівня. У цьому випадку говорять, що в умовах монополістичної конкурента фірми мають надлишкову потужність. Іншими словами, монопольно-конкурентна »фірма, на відміну від фірми в умовах досконалої конкуренції, могла б увеличи-вать обсяг виробництва і знизити середні
 9. Порівняння монополістіческойі досконалої конкуренції
  Як досконала, так і монополістична конку-Ренцо передбачає велику кількість продавців, кожен з яких справедливо допускає, що егодействія не будуть помічені іншими. Конкурентниефірми приймають загальноринковим ціну як дан-ную, тоді як монополістичний конкурент толь-ко вважає в якості даної ціну, назначеннуюего конкурентами. У силу того що в умовах моно-полістіческой конкуренції
 10. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і середніми сукупними витратами, максималь-ве значення прибутку дорівнює нулю в тому випадку, коли дві криві стосуються дртт одного, але не перетинаються. Підводячи підсумок, відзначимо, що довгострокове рівновагу на ринку монополіст! - Чеський конкуренції характеризується двома основними
 11. ЛІТЕРАТУРА
  Долан Е.Дх., Ліндсея Д.Є. Ринок: мікроекономічному модель. Гл.7, 8,9. С-Пб.: 1992. Лівшиць А.В. Введення в ринкову економіку. Лекції 1,2. М.: 1991. Лівіщ А.В. Економічна реформа в Росії та її ціна. М.: 1994. Макконнелл К.Р., Бр "С.Л. Економікс. Т.2.Гл.25-28, 34. М.: 1992. Робінсон Дх. Економічна теорія недосконалої конку-ренцні.Пер. З анг.1.М. : 1986. Стародубровская І. Від монополії до
 12. Основні терміни і поняття
  Конкуренція, методи конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 13. Монополістична конкуренція
  . Монополістична конкуренція - це така ринкова структура, яка задовольняє таким умовам: 1. На ринку присутня дуже велика, але обмежена кількість суб'єктів. 2. Бар'єри входу-виходу відсутні. 3. Товар однорідний, але диференційований. 4. Інформація закрита. Відмінною рисою монополістичної конкуренції є те, що весь ринок розбитий на окремі частини
 14. Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок.
  Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок. Всякий раз, коли нова фірма аналізує доцільність вступле-ня на ринок, вона оцінює виключно рівень потенційного прибутку. Однак її входження на ринок супроводжується зовнішніми ефектами: - Зовнішній ефект збільшення різноманітності продукції. Оскільки у зв'язку з появою на ринку
 15. У цій главі ми досліджуємо ринки, які мають деякі риси і здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура
  У цій главі ми досліджуємо ринки, які мають деякі риси і здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура називається Монополіс-тичної конкуренцією і характеризується такими властивостями: Монополістична конкуренція - ринкова структура, в якій безліч фірм поставляють подібну, але не ідентичну продук-цію. 374 Частина 5. Поведінка фірми і
 16. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  У сучасних умовах будь-який реальний ринок практично в тій чи іншій мірі монополізований - це і не зовсім конкурентний ринок, і не чисто монополістичний ринок, це - ринок недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції
 17. Тести
  1. Досконала конкуренція передбачає, що: а) жоден продавець не може вплинути на ціну; б) покупці і продавці мають повну інформацію про ринок; в) одному покупцеві протистоїть безліч продавців; г) має місце вільний вхід на ринок. 2. В якій з ринкових моделей ціна для продавця задана: а) чиста монополія, б) олігополія; в) досконала конкуренція; г)
 18. "зв'язків з телеглядачами , так, що з-"чекатимуть від нас конкретних - |.
  " зв'язків з телеглядачами, так, що з-"чекатимуть від нас конкретних - |. щей». Телеканал повинен мати з :: ственное обличчя: «коли ви смотрітеДБ '. ви знаєте, що дивіться АВС'. Реф :: ми повинні наблизити телеканал до: новной його аудиторії - молодим: рожанам та сім'ям з дітьми. ДЖЕРЕЛО:« The New York Times * September 20, 1996, p. Dl. Висновок Монополістична конкуренція - це
© 2014-2022  epi.cc.ua