Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

2.2.2. Форми державних медичних установ


Майно переважної більшості закладів охорони здоров'я перебувають у державній власності. Таким чином, ЛПУ є колективними підприємцями, які здійснюють свою діяльність шляхом використання державного майна на правах господарського володіння.
Державні органи, будучи засновниками медичних організацій, визначають умови їх господарювання, відповідні особливому статусу установ. Наприклад, визначається напрямок діяльності, перелік платних послуг, їх обсяг і ціни.
Виходячи з цього, розглянемо особливості різних форм державних медичних установ.
1. ЛПУ, в господарському володінні яких знаходиться майно федеральної власності. Їх засновниками виступають федеральні відомства (залізниця, атомна енергетика, оборона та ін.) Першочергові завдання цих установ пов'язані з наданням медичної допомоги та проведенням профілактичних заходів для контингенту відповідних відомств. Це можуть бути госпіталі, лікарні, амбулаторно-поліклінічні об'єднання, медсанчастини. Майно підприємств формується, в основному, за рахунок асигнувань федерального бюджету і внесків відомств-засновників.
Витрати на надання медичної допомоги для решти населення (що не входить в відомчий контингент), в основному, за рахунок коштів страхових фондів (обов'язкового і добровільного), а також за рахунок надання платних послуг.
2. Медичні установи, які використовують у своїй господарській діяльності майно, створене за рахунок коштів крайового (обласного), окружного бюджету. Статут цих ЛПУ затверджується департаментом відповідного органу влади. На регіональному рівні охорону здоров'я представлено великими медичними комплексами і спеціалізованими центрами. Створення крайового ланки медичних закладів випливає з необхідності організації багатоетапної системи охорони здоров'я (надання медичної допомоги, в основному для приїжджого населення). Крім того, ці організації беруть участь у реалізації комплексних установ охорони програм регіону.
3. Лікувально-профілактичні заклади, які використовують у своїй діяльності майно, сформоване за рахунок асигнувань місцевих (територіальних) органів самоврядування - міських, районних, селищних. Це лікарні, відділення, амбулаторії, поліклініки, центри здоров'я і т.
д. Засновниками ЛПУ є відповідні органи державної влади. Функції з координації діяльності ЛПУ, їх матеріально-технічного забезпечення, здійснюють департаменти місцевих органів самоврядування. Основне завдання установ полягає в наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню даної території (міста, району, села).
Новою формою організації охорони здоров'я є створення в рамках місцевих органів влади (адміністрації міста, району) територіальних медичних об'єднань (ТМО). Об'єднання представляють собою комплексні підсистеми управління профілактикою загальної та професійної захворюваності і, як правило, прихильності території мікрорайону. У структуру ТМО можуть входити стаціонар, амбулаторія, поліклінічне об'єднання, спеціалізоване об'єднання та ін
ЛПУ, будучи суб'єктом ринкових відносин, відповідно до чинного законодавства самостійно вибирає організаційно-правову форму підприємницької діяльності. Вибір визначається метою підвищення ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.2. Форми державних медичних установ "
 1. 2.2.1. Види медичних установ
  державних і муніципальних установ охорони здоров'я »всі лікувально-профілактичні установи поділяються на:-лікарняні установи, - клініки, диспансери, - амбулаторно-поліклінічні заклади, - медичні центри, - установи швидкої медичної допомоги , - заклади переливання крові, - установи охорони материнства і дитинства,
 2. Контрольні питання
  медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 3. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  медичні послуги, що надаються лікарнями, клініками та іншими медичними установами; освітні послуги, що надаються школами та іншими освітніми установами, а також послуги, що надаються студентами в порядку додаткового заробітку і
 4. Функція ціни на медичну послугу
  медичної послуги порядок її оцінки у вартісному вираженні виконує певні функції. Як і сама послуга, ціна на послугу складається з декількох частин. Але при цьому ціна повинна відповідати конкретним важливість справ і виконувати певні функції, серед яких можна виділити: а) відтворювальну; б) доведення фінансових коштів до медичних закладів; в) облікову;
 5. Оборотні кошти
  державне регулювання цін на ліки. Особливістю оборотних коштів є те, що вони, насамперед, мають натуральну, а потім вже грошову форму, що дає підставу для розрахунку показників матеріаломісткості і матеріаловіддачі в цілях встановлення рівня ефективності використання оборотних коштів медичного закладу Рішення завдання ефективності використання
 6. 24.1 Реформування в охороні здоров'я
  форми медичного забезпечення населення - добровільне медичне страхування та приватна медична практика. У відповідності з бюджетною класифікацією консолідованого бюджету на 1999 р. передбачено виділення на витрати охорони здоров'я і фізичну культуру 82280,5 млн. руб., Або близько 7% всіх витрат консолідованого бюджету. ** З них 1,7% - витрати федерального бюджету і 13 % -
 7. 24.4. Призначення і методи медичного страхування в Російській Федерації
  державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам РФ рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, наданої за рахунок коштів ОМС в обсязі і на умовах, відповідних програмам ОМС. Добровільне - розширює перелік обов'язкових програм додатковими медичними послугами, діючи на комерційних засадах. Нормативна база медичного
 8. 24.2. Бюджетні витрати на утримання установ охорони здоров'я
  медичного страхування існував наступний порядок планування видатків на охорону здоров'я, який частково застосовується і в даний час: 1) складання індивідуальних і загальних кошторисів медичних закладів; 2) складання зведених кошторисів витрат на охорона здоров'я до проекту територіального бюджету; 3) розробка розрахункових показників Міністерством фінансів республіки, обласним
 9. 6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я
  форми є: децентралізація управління; муніципалізація основної виробничої бази галузі; відкритість інформації про стан здоров'я населення; відмова від жорсткої регламентації діяльності медичних закладів; створення ринку медичних послуг; введення багатоканальності фінансування; фінансування основної маси лікувальних установ відповідно з обсягом і якістю здійснюваних
 10. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом
 11. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  державних і громадських об'єднань; - особисті кошти громадян; - доходи від цінних паперів. Зазначені види діяльності (у тому числі позареалізаційні доходи) відносяться до платної і відображаються на рахунках обліку підприємницької діяльності. Бухгалтерський облік витрат ведеться відповідно до вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації РФ. Бухгалтерський
 12. 8.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу продуктів харчування
  форми № 1. Кошторис витрат. Звіт про виконання кошторису витрат установ. Пояснювальна записка щодо заповнення форм річного звіту. Звіт про рух матеріальних цінностей форми № 6. Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах форми № 3-2. Розрахунок асигнувань по елементу бюджетної класифікації «Продукти харчування». Розрахунок витрат на спеціальне харчування працюючих під
 13. Оренбурзька область
  державного управління Оренбурзької області та місцевого самоврядування; - державні установи з управління дорожнім господарством Оренбурзької
 14. Література
  установах. М., 1978. 2. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1977. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І., Грищенко А.А. Аналіз
 15. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  державними, або урядовими, витратами розуміються витрати на утримання інституту держави, а також державні закупівлі товарів і послуг. Державні закупівлі товарів і послуг можуть бути самих різних видів: від будівництва за рахунок бюджету шкіл, медичних установ, доріг, об'єктів культури до закупівлі сільськогосподарської продукції, військової техніки, зразків унікальних
 16. Література
  установ. М., 1980. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація
 17. 30.5. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
  форми соціального страхування і перехід охорони здоров'я до змішаної системи фінансування - бюджетно-страхової. Відповідно з цією системою бюджетний джерело фінансування доповнюється позабюджетними. За рахунок бюджетних коштів забезпечується фінансування охорони здоров'я в частині непрацюючого населення (пенсіонери, безробітні, студенти, діти, домогосподарки та інші категорії), а позабюджетних
© 2014-2021  epi.cc.ua