Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

14.3. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і Фондорентабельность

Основні джерела резервів збільшення випуску продукції і підвищення рівня фондовіддачі активної частини ОПФ. Методика їх підрахунку.
На закінчення аналізу підраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі. Ними можуть бути введення в дію невстановленого обладнання, заміна і модернізація його, скорочення цілоденних і внутрізмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використання, впровадження заходів НТП. Невикористані резерви збільшення випуску продукції і підвищення фондовіддачі наведено в табл. 14.2. При визначенні поточних і перспективних резервів замість планового рівня факторних показників враховується можливий їх рівень.
Наприклад, резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначаються множенням додаткового його кількості на фактичну величину середньорічного виробітку або на фактичну величину всіх чинників, які формують її рівень:


Скорочення цілоденних простоїв обладнання за рахунок конкретних оргтехмероприятий призводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу кількість одиниць обладнання та фактичну середньоденну вироблення одиниці:


Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст останнього помножити на можливу кількість днів роботи всього парку устаткування і на фактичну змінне вироблення (СВ):


За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції.
Для визначення величини цього резерву варто можливий приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень середньогодинної вироблення устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком (СМД) (твір можливої кількості обладнання, можливої кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання та можливого коефіцієнта змінності):


Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останньої за рахунок його модернізації, більш інтенсивного використання, впровадження заходів НТП і т.д . Потім виявлений резерв підвищення середньогодинної вироблення потрібно помножити на можливу кількість годин роботи обладнання Тд (твір можливої кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

Резерви зростання фондовіддачі - це збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості основних виробничих фондів.


Де Р ФО - резерв зростання фондовіддачі; ФОР, ФОф, - відповідно можливий і фактичний рівень фондовіддачі; Р ВП - резерв збільшення виробництва продукції; ОПФд додаткова сума основних виробничих фондів, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції; Р ОПФ - резерв скорочення середніх залишків основних виробничих фондів за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних.

Резерви зростання Фондорентабельность визначають множенням виявленого резерву зростання фондовіддачі на фактичний рівень рентабельності продукції:


На закінчення розробляють заходи щодо освоєння виявлених резервів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і Фондорентабельность "
 1. 14.1. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів (ОПФ)
  резервні та здані в оренду. Приватні показники застосовуються для характеристики використання окремих видів машин, устаткування, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції в натуральному виразі на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м2 виробничої площі і т.д. У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх
 2. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  випуск продукції в розрахунку на один карбованець вартості основних фондів і розраховується як відношення річного обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів: {foto127} де Q - обсяг виробленої продукції в грошовому вимірі;? ОФ - середньорічна вартість основних фондів. Показник фондомісткості характеризує рівень витрат основних виробничих фондів на один рубль
 3. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  продукції до середньорічної вартості ОПФ, а фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі. Показник фондовіддачі слід обчислити за ряд років для зіставлення в динаміці. На рівень фондовіддачі впливає не тільки сума виробленої продукції, яка залежить від ефективності використання потужності підприємства, робочого часу, ритмічності роботи, а й від структури ОПФ. Під структурою ОПФ
 4. 18.6. Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції
  резервів збільшення випуску і реалізації продукції. Вивчивши динаміку і виконання плану по реалізації продукції та виконання договорів поставки, необхідно встановити чинники зміни її обсягу (рис. 18.2). Схема факторної системи обсягу реалізації продукції {foto541} Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції. Якщо виручка для підприємства визначається за відвантаженням товарної
 5. 8.3. Методика визначення та обгрунтування величини резервів
  резервів. Для того щоб величина виявлених резервів була реальною, підрахунок резервів повинен бути по можливості точним і обгрунтованим. Методика підрахунку резервів залежить від характеру резервів (інтенсивні або екстенсивні), способів їх виявлення (явні чи приховані) і способів визначення їх величини (формальний підхід або неформальний). При формальному підході величина резервів визначається без
 6. 19.7. Визначення резервів зниження собівартості продукції
  резервів зниження собівартості продукції. Порядок підрахунку резервів скорочення виробничих і комерційних витрат, збільшення випуску продукції та суми додаткових витрат на їх освоєння. Основними джерелами резервів зниження собівартості промислової продукції (Р С) є: 1) збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності
 7. 8.5 Показники використання основних фондів
  збільшення часу роботи машин і устаткування (підвищення коефіцієнта змінно-сти); - поліпшення використання виробничої потужності підприємства; - збільшення частки активної частини основних виробничих фондів; - рівня кваліфікації кадрів, рівня цін на реалізовану продукцію і ін {foto30} Обсяг випуску продукції на підприємстві залежить від середньорічної вартості основних фондів і
 8. 6.3.1. Моделі економічного зростання Р. Солоу
  збільшенню граничного продукту К і L, тобто Q=Tf (K, L). Таким чином, приріст випуску продукції пропорційно залежить від приросту технологій, приросту основного капіталу і приросту вкладеної праці. Якщо частки праці і капіталу у випуску продукції вимірюються на основі продуктивності праці, капіталовооруженності на одного працюючого і фондовіддачі, то внесок технічного прогресу
 9. 18.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  резервів збільшення випуску і реалізації продукції; розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів. {Foto512} Джерелами інформації для аналізу виробництва та реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1-п (річна) "Звіт по продукції", ф. № 1-п (квартальна) "Квартальна звітність промислового підприємства (об'єднання) про
 10. Модель Харрода-Домара
  збільшення відношення капіталу до праці і відносини випуску продукції до витрат праці. Це вказує на те, що коефіцієнт «капітал -випуск »залишається постійним. При використанні даної моделі дається ряд дуже важливих припущень: повна задіяність всіх факторів, рівність попиту і пропозиції та їх пріростних величин. Розглянемо модель Харрода-Домара на прикладі спрощеної і одноваріантного
 11. 20.8 . Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
  резервів зростання прибутку і рентабельності. Методика їх підрахунку. Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. (рис. 20.2). Блок-схема джерел резервів збільшення
© 2014-2022  epi.cc.ua