Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

Рівні навчання економічних знань


Чим раціональніше організовано навчання, тим глибше йде процес пізнання економіки. У міру історичного розвитку суспільства посилюється необхідність більш повного вивчення економіки, підвищується рівень її освоєння. У той же час всі рівні вивчення економіки відносні. Школи дають диференційовані рівні пізнання основ економіки.
Економічна ерудованість --- + ---
обізнаність? освіченість? компетентність --- + ---
фахівця? економіста? дослідника
Навчання економіці відбувається пропедевтичного: одні й ті ж явища люди вивчають багаторазово, все більш конкретно, змістовно, повно в міру перетворення в особистість. Чим краще людина знає економіку, тим ефективніше він діє в ній. Постійно зростає рівень пізнання людьми економічних процесів, хоча він відстає від потреб практики. Вже давно усвідомлена необхідність якісного підвищення осмислення економіки усіма громадянами. Особливо це важливо для еліти суспільства, перш за все, для тих, хто готується стати лідерами колективів, підприємств, країни: підприємців, дослідників, конструкторів, технологів і т.п., організаторів, керівників, менеджерів. Це особливо важливо зараз зважаючи динамізму економічного ладу суспільства.
а
б
А? витрати праці на пізнання практики
б? складність економічної практики
Багато людей залишаються на рівні економічного світовідчуття, тобто знають практику на рівні емпіричної поінформованості.
Інші досягають рівня освіченості? міропредставленія, яке дає більш-менш адекватне бачення практики. Наукове ж світогляд можна отримати за допомогою вищої освіти, хоча і воно недостатньо. Вищого рівня пізнання економіки? світорозуміння? досягають професіонали.
Рівні економічного світорозуміння випускників --- + ---
общеобразова-? спеціальних? професійних
тільних шкіл, вищих навчальних вузів на основі
технікумів закладів --- + ---
загальної? і прикладних? і инструк-
теорії економічних тивних
економіки наук знань
Слово «економіка»? омонім. Їм називають і науку, і практику. Економіка як наука пояснює економічну практику. Економічна наука представляє систему багатьох дисциплін.
Економіка
--- + ---
початку? основи? фундаментальна
«Начала» економічних знань дає повсякденне життя. «Основ» економіки навчають в середній школі. У вузі вихідним моментом економічної освіти може бути тільки загальний курс економіки.
Загальний курс економіки має особливе, интегрирующее значення. Його називають по-різному: політична економія, фундаментальна економіка (ФЕ), фундаментальна теорія економіки (ФТЕ), фундаментальна економічна теорія (ФЕТ), загальна теорія економіки (ВТЕ) або загальна економічна теорія (ОЕТ), еволюційна економіка (ЕЕ), еволюційна фундаментальна економіка (ЕФЕ) і т.
п. У цих назвах науки слово «економіка» ширше поняття, що позначається словом «ринок». Слово «теорія» вказує на відміну від навчань, на рівні яких знаходяться економічні роботи. Теорія завжди еволюційним, а тому назви ЕФЕ, ФЕ, ФТЕ? синоніми. Слово «фундаментальна» відрізняє її від прикладних економічних теорій. ФТЕ? засіб розуміння економіки тими, хто вперше систематично її вивчає. Вона? вихідний момент і для систематичного навчання економістів на основі системи економічних наук. Вона потрібна там, де починають пізнавати економіку за допомогою спеціальної дисципліни. Її називають: економіка, почала економіки, основи економіки, введення в економіку і т.д.
ФТЕ? загальноекономічна теорія в порівнянні з економікс, що представляє собою прикладну навчальну дисципліну про ринок.
ФТЕ не повинна перетворюватися на економетрику. Вона дає систему основних економічних категорій. ФТЕ? загальноосвітня, а економетрика? професійна наука. Передбачається, що «... більшість студентів, приступають до вивчення курсу економетрики, вже прослухали один або кілька курсів за статистикою і, значить, повинні бути добре знайомі з фундаментальними поняттями »[см. 40].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівні навчання економічних знань "
 1. Генезис загальної теорії економіки (ВТЕ)
  рівня сучасних потреб, можна написати ФТЕ і адекватну їй історію економічної думки. Навряд чи вся сукупність цих проблем буде скоро вирішена. Обмежимося тут формулюванням деяких міркувань про направлення розробки ФТЕ. Праця, виробництво, економіка, ринок вимагають практичних знань, що відображають ці процеси, які і складають науку, що виникла в доісторичний період.
 2. 2.7.5. Масштаби менеджменту
  рівнів управлінської праці. Саме ця система управлінської праці і визначає сучасне виробництво. У 1989 році в США було 9000000 менеджерів. У них була фіксована заробітна плата розміром від 25 000 до 150 000 і більше доларів на рік. У середньому, глава американської корпорації отримує 12 млн. доларів на рік. Абсолютним рекордсменом у цьому відношенні є глава комп'ютерного
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  рівнем заробітної плати, цінами на товари та формі виробів, вироблених для масового споживання, вони є продуктом взаємодії незліченної кількості людей, що приймають участь в суспільному процесі ринку. Вони подібні тим масовим явищам, які слабо піддаються зміні під впливом окремого індивіда. Однак ми б погрішили проти істини, якби стали стверджувати, що голос
 4. 9. Ринок праці
  рівня задоволення потреб, якого в іншому місці він міг досягти з меншими витратами (якщо не враховувати обставин, що визначають величину прив'язує складової). З іншого боку, в деяких місцях людина може уникнути певних витрат без нанесення шкоди задоволенню потреб, у той час як в інших місцях відмова від цих витрат знизив би задоволеність.
 5. 2. Бідність
  рівня фактично експропріюють пожертвування лікарень, богаділень, сирітських притулків та інших аналогічних установ. Коли пропагандисти добробуту скаржаться на недостатність наявних коштів для надання допомоги, вони скаржаться на один з результатів політики, яку самі ж відстоюють. Другий недолік, в якому звинувачують систему добродійності, полягає в тому, що в її
 6. 5. Загальне освіту і економічна наука
  рівні неминуче перетворюється на індоктринацію. Неможливо уявити підліткам всі аспекти проблеми і дати їм можливість самим вибирати між ворогуючими одна одній поглядами. Настільки ж неможливо знайти вчителів, які змогли б передати думки, які самі вони не схвалюють, так, щоб задовольнити тих, хто поділяє ці думки. Партія, завідуюча школами, в стані пропагувати
 7. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  рівні суб'єкта господарювання дещо знизилася в силу того, що для конкретного бюджетної установи значно скоротилася самостійність при розпорядженні виділеними коштами, а значить, і можливість впливати на ефективність їх
 8. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  рівня витрат на рубль доходів з позабюджетних коштів ЛУ з 51,16 до 57,22%. Основними причинами цього було зниження рентабельності, по-перше, на вечірніх курсах з 40,97% [(43 659 600 000 руб. - 25 773 млн руб.): 43 659 600 000 руб.) Або 100 - 59,03 %] до 33,49% [(37 818 800 000 руб. - 28 936 300 000 руб.): 37 818 800 000 руб.) або 100 - 76,51%], по-друге, на факультеті західноєвропейських
 9. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  рівня активної частини основних засобів. Від своєчасного їх оновлення в значній мірі залежить загальна ефективність діяльності установи. Основними об'єктами аналізу технічного рівня основних фондів є показники зношеності та експлуатаційної придатності активної частини основних фондів. Ступінь фізичного зносу залежить від багатьох факторів як зовнішнього, так і внутрішнього
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  рівнем підготовки. Точно так само, як впровадження навіть детально розписаного технологічного процесу вимагає певного рівня технічної підготовки, так і впровадження найбільш докладних управлінських рекомендацій вимагає певного рівня управлінської підготовки. Якщо така проблема виникла, необхідно вжити додаткових заходів для забезпечення подібної підготовки. - Розуміння цілей
© 2014-2022  epi.cc.ua