Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3, Трудова теорія вартості і «капіталістичний песимізм»


Одну зі своїх статей В.П. Воронцов озаглавив «На захист капи-Ьістіческого песимізму» (1881). Під «капіталістичним Песси-| мом» Воронцов мав на увазі «неможливість капіталізму на ркоі грунті зіграти ту роль організатора праці, яка випалаєт Полю на Заході». Використовуючи гротескні образи Салтикова-Щед-й історичний матеріал про штучне насадженні цар-I урядом великого промислового виробництва - з суб-Інмі або гарантіями збуту від скарбниці, Воронцов зазначав, що від} К 11 буржуазії не можна чекати виконання місії європейського хто стани - привнесення в суспільство просвітніх і ли-tiii.мих ідей, відстоювання політичних свобод. Але цими сопи-ггіческімі аргументами не обмежився «капіталістичний РІмізм» Воронцова. Спираючись на трудову теорію вартості KCii, він наполягав на економічній безперспективності капи-| зма та Росії через своєрідність внутрішніх і зовнішніх умов отшіческого розвитку:
|) «клімат в союзі з величезними просторами нашого вітчизняному-фовие природні умови Росії, її надмірні відстані-дорожив;
олкновеніе відсталої країни з конкуренцією набагато більш-LX, що захопили ринки для своєї розвиненої промисловості, ярмі «Судьбикапіталізма в Росії» (1882) Воронцов подчерк-зручності шляхів сполучення складають головна умова су-1нія великої капіталістичної промисловості, бо вона юльшого збуту, можливості постійного швидкого і деше-міщення величезних мас продуктів і робітників з одного кон-ой. «Промислово-капіталістичний геній націй Наор-
ijion CM Земські установи / / Енциклопедичний словник Г 2!. Стб. 249
351
нізацію перевезення звертає переважне своє внімаш Але в Росії через великі відстані і поганих доріг транспор1 витрати набагато вище, ніж у західних країнах, і одноврем багато важче домогтися дешевизни продуктів, так як вище СТЦ тість робочої сили - потрібні додаткові витрати на теплу зимовий одяг, обігрів житла і т.д. У підсумку сильно підвищується i личина суспільно необхідних витрат і, таким чином, співвідносячи ственно, знижується конкурентоспроможність. Російські товари, їй їх продавати за цінами відповідно їх вартості, не зможуть б | реалізовані на зовнішніх ринках.
З іншого боку, велика промисловість в Росії, не ия доступу на зовнішні ринки, має можливість користуватися техй ко-організаційними удосконаленнями, виробленими Заході, і тим самим нарощувати виробництво. Але цьому проізл ству залишається розраховувати на внутрішній збут, який явно НСД статочен через бідність основної маси населення, посилюючи! наслідками «проштовхування» великої промисловості - разо | їм дрібних виробників і великими розмірами витісненням <бочей сили. «Капіталістична організація, спробувавши у диться в Росії, вступила в свого роду зачароване коло: / процвітання необхідно багате населення, але кожен її крок н,-розвитку супроводжується збіднінням останнього; розвиток кл листического виробництва веде до збіднення народу, а це of ня підриває існування зазначеної форми промишленно1
Роблячи висновок, що «вільного польоту капіталізму полож нас досить тісні межі», Воронцов показував на фактич матеріалі, що капіталізм проявив себе в Росії або «гостем потяг майже насильно» 16 у формі великої промислов! спорадично возбуждаемой урядом для чергового ця ревооруженія армії чи залізничного будівництва, J | образі «кулака» - сільського спекулянта-перекупника і зростанні ка, що експлуатує дрібних сільських виробників-кустш
14 Воронцов В.
П. Долі капіталізму в Росії / / народницького. номічного література. М., 1958. С. 451-452.
Зауважимо, що кількома роками пізніше Воронцова Альфред Mapll в «Принципах економіці» настійно підкреслював, що більш ніж г (\ доходу, який витягла Англія в XIX в з вдосконалення своїх Г ми Шленов товарів, вона зобов'язана здешевленню різних видів тратч ((| та, зниженню витрат перевезення людей і товарів.
15 Там же. С. 464.
16 Воронцов В. Поділ праці землеробського і промислової Росії / / Вісник Європи. 1884. № 7. С. 346.
352
монополізації збуту їхньої продукції. Цю тему продовжив Так-Н.епн в « Нарисах нашого пореформеного господарства »(1893).
| Оглядаючи економічний розвиток Росії після скасування крепо-) до> права, Данієльсон зробив висновок про боротьбу двох форм господарства: ілістіческой і общинної, з використанням першого протіввто- i ж їх коштів, як кредитна система, залізничне будів-D і міжнародна торгівля. На Заході, підкреслював Даніель-Чезні дороги та акціонерні банки виросли з потреб розвиненого товарного виробництва і, в свою чергу, стимули-гго подальший розвиток. У Росії ж товарне виробництво [ікло в глиб суспільного організму, основа економіки - з господарство - залишилося законсервованим на низькому рів-'1исшіе шари в прагненні підключитися до світового ринку i сили і кошти на розвиток банків і залізниць, нара-1кспорт, але експорт сировини - зернових, причому за заниженими [то вело до занепаду російського сільського господарства. Чи не відбувалися шталістіческой раціоналізації землеробства, оскільки через | | ri) i> ix світових цін на зерно (збивалися конкуренцією американ-ч> хліба) і низької продуктивності праці російським куркулям було [ > д | гея експлуатувати селян не в формі найму, а у формі скупий-I лихварства. Зосередження капіталу йшло через кредитний | нмзм за рахунок скорочення народного споживання - слідчий-I пнугреннего ринку, - застою землеробської продуктивно-, упсліченія числа «впав господарів» .
(Розглядаючи капіталістичний розвиток Росії в контексті ромого ринку і вказуючи слідом за Марксом на проблему реалі-| суспільного продукту, Воронцов і Данієльсон відзначали, що) p: i шерность наращиваемого в гонитві за прибутком обсягу про -рдсша і звуженої бази споживання породжує в капиталисти-Ком суспільстві накопичення надлишкових продуктів і недоісполь-imu.ix продуктивних сил. Вузькість внутрішнього ринку збуту ^ шіченность купівельної спроможності маси робочого насе-1я) Юлка підприємців до необхідності виходу на зовн-ринок, щоб реалізувати всю масу додаткової вартості, [пиши ринок дозволяє «визволяти» внутрішній ринок від з-1МІХ товарів або прямо (обмін на екзотичні продукти, на Drio або грошові векселя), або побічно (вивезення капіталів і | Г | Ш1ія робочої сили - відносне підвищення заробітної Ги - скорочення числа неспожитої продуктів). Тому з Іііем капіталізму все більше загострюється боротьба за зовнішні 1кі.

Тріп економічних вченні
353
Але країнам, що спізнилися з виходом на капіталістичний пуп. розвитку, в міжнародній торгівлі доводиться стикатися з націям ^ що пішли вперед і захопили ринки. Предпрінкмате Чи передових країнах з більш високою продуктивністю праці т \ БЯЗИВЕ1ЮТ свої умови - нееквівалентний обмін, отримуючи можливість продавати свої продукти вище індивідуальної вартості, до той час як відсталі країни наштовхуються на перешкоди для ріс i .1 продуктивності праці в обмеженості збуту, що робить нени Г0Дни ^ застосування дорогих машин.
Воронцов звертав увагу на опірність селянства законами ринку, готовність «на матеріальні втрати аби збе Нитка Моральні вигоди, пов'язані з положенням самостоятель ного господаря», наполегливо утримуватися на грані, що відокремлює від поло жения найманого работніка17. Данієльсон визнавав, що наступле Ніє Капіталізму відшаровує від громади селян, змушених припинити обробку своєї землі, виштовхує їх до лав наймитів і \ промисловими пролетарів. Однак він оскаржив судження професії Сора Київського університету Миколи Зібера, що економіческімj ПР ° гресс Росії настане після того, як «кожен мужик впоратися] в Фабричному котлі»: «Навіть у країнах, далеко нас випередили, чш. ло Робочих, необхідних капіталізмом, досить обмежена ». Ci аналіз російської дійсності Данієльсон завершував виведення! амалогічнимі Марксову «загальному закону капіталістичного! до ° полону »? - Межі розвитку капіталізму ставляться возрастак> 1 [
Єдності, породженої його ж власним розвитком, зростанням 'ла безробітних, які не можуть задовольнити самі насуцц свої потребності1 *.
З «капіталістичного песимізму» економісти-народн] Робили висновок про необхідність для Росії використовувати шанс] Але ^ ать «збоченого напрямки» великого промислового J ізводсхЕза, Капітал на Заході «організував працю, але в форму, | придатну для робітника ». Для Росії народники вважали вози вим перетворення матеріальних умов виробництва на oq ве общинного землеволодіння та об'єднання сільського госпо промисловості в руках безпосередніх виробників -1 інтелігенція зуміє «прищепити» технічні досягнення до обм н °-артільним формам землеробської праці і кустарних npoiv,.
ЛОЦ.
Ls Народницька економічна література. С. 477.
Там же. С. 56S.
354
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3, Трудова теорія вартості і« капіталістичний песимізм »"
 1. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  трудової теорії вартості не можна дорікати за неправильне тлумачення проблем соціалістичної системи. Їх фатальною помилкою була неспроможна теорія цінності. Те, що дехто з них був готовий вважати ідеальну конструкцію соціалістичної економіки корисної та здійсненною моделлю для проведення глибокої реформи організації суспільства, що не суперечить суті їх теоретичного аналізу. Але зовсім
 2. 2. Ціна обмеження
  трудове законодавство є просто чинником, що породжує зміни.]. Все залежить від умов кожного конкретного випадку, від того, позитивно чи негативно позначиться це на реальній заробітній платі різних груп найманих робітників. Поширена оцінка прорабочего законодавства була заснована на помилку, що ставки заробітної плати не мають жодних причинних зв'язків з цінністю,
 3. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  трудовим доходом. Робочі праві у своїх зусиллях поступово підвищувати ставки заробітної плати до такого рівня, щоб врешті-решт нічого не залишилося на утримання класу пустопорожніх і соціально даремних експлуататорів. Переслідуючи цю мету, профспілки претендують на продовження боротьби, яку колишні покоління вели за звільнення рабів і кріпаків і за скасування податків, данини, десятини і
 4. Коментарі
  трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на організацію у профспілки, перший в історії США Закон про соціальне забезпечення (Social Security Act), Закон про справедливе наймі робочої сили (Fair Labor Standards Act), що встановлював мінімум заробітної плати і максимум тривалості робочого дня для деяких
 5. Генезис економічної науки
  трудової теорії вартості, показав значення розподілу праці як умови підвищення його продуктивності, створив вчення про доходи, чітко сформулював принципи оподаткування та багато іншого. Його дослідження стало як би біблією для вчених-економістів Заходу. Давид Рікардо продовжив розробку теорії А. Сміта, подолавши деякі недоліки його вчення. Головна його праця - «Начала
 6. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  трудової теорії вартості і теорії, яка в подальшому отримала назву теорії трьох факторів виробництва. У самого Сміта представлені три концепції вартості. o З одного боку, визнаючи рівнозначність всіх видів продуктивної праці з погляду створення вартості, Сміт приходить до висновку, що вартість ні що інше, як кількість укладеного в товарі необхідної праці. Таким
 7. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  трудової теорії Стомость, згідно з якою вартість товару визначається витратами праці на його виробництво. Цілком природно, що він вважає прибуток доходом капіталіста, що представляє собою відрахування із продукту праці робітника. Сісмонді прямо говорить про пограбування робітника при капіталізмі, підкреслюючи експлуататорську природу прибутку і вважаючи, що заробітна плата повинна дорівнювати всій
 8. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  праць Лассаля, що-б читачі могли дізнатися джерело його творчості. Після Маркс відмовився від цього, так як Лассаль помер до виходу I тому «Капіталу» у світ. Одним з центральних положень лассальянства стало уче-ня про «залізний закон» заробітної плати. Маркс казав, що Лассаль нічого нового не вніс у це питання, так як цілком запозичив рікардовскую трактування заробітної плати.
 9. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  трудової вартості і розкрити на цій основі внутрішні свя-зи між ними. Як відомо, в особі Рікардо класична школа прийшла вже до відкриття протилежності між окремими кате-горіямі, наприклад, між заробітною платою і прибутком, між прибутком і земельною рентою. Що становило корінний недолік вчення класичної школи, якщо навіть відволіктися від непослідовності та
 10. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  трудової вартості. Сам працю в літературі австрійської школи трактується як щось аналогічне засобів виробництва. У австрійської школи є поняття так званих виробничих благ, до розряду яких відноситься все, що потрібно для виробниц-ства: сировина, допоміжні матеріали, обладнання та працю як один з елементів виробництва. Тому австрійський-ська школа приходить до
© 2014-2022  epi.cc.ua