Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

93. Трансформація ідей «державного соціалізму»: діскуссііпослевоенного періоду

.
Основной стрижень обговорень і суперечок у вітчизняній економічній думці розвертався навколо оцінки ролі ринкових відносин в політекономії «державного соціалізму». Одні економісти виступали за підтримку і стимулювання товарно-грошових категорій, інші - за всемірне обмеження і згортання ринкових відносин. Ця сфера залишалася провідною; причому позиції і трактування, як правило, не виходили за межі коментарів і обгрунтувань офіційної економічної політики.
Виділимо головні рубежі дискусій з економічних проблем в післявоєнний період.
1. Дискусія 1951 за структурою і змістом підручника «Політична економія». Вона проходила під контролем ЦК КПРС на основі одного з «виправлених» варіантів. У ній брали участь автори останнього макета підручника - І. Д. Лаптєв, Л. А. Леонтьєв, К. В. Остров'яни, А. І. Пашков, Д. Т. Шепілов, П. Ф. Юдін - і практично всі провідні економісти. У результаті були прийняті пропозиції щодо поліпшення представленого варіанту підручника (вийшов у 1954 р.). На основі матеріалів дискусії була опублікована робота І. В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР» (1952 р.).
Робота над підручником і його вихід практично закріпили «самоізоляцію» вітчизняної науки від західної економічної думки і позначили ідеологічні постулати, яких були зобов'язані дотримуватися викладачі та науковці.
2. На початку 60-х рр.. намітився поворот у бік пошуку більш ефективних методів управління економікою. В умовах поступового вичерпання можливостей екстенсивного зростання було потрібно знайти нові джерела, використовувати більш дієві стимули.

Одним з ініціаторів дискусії 1962-1965 рр.. з'явився економіст Е. Ліберман, який виступив з пропозиціями підвищити роль прибутку, переглянути доводяться до підприємств планові нормативи. Учасники дискусії запропонували ввести фонди економічного стимулювання.
Дискусія щодо вдосконалення господарського механізму була пов'язана з вирішенням практичних завдань щодо проведення економічної реформи, названої реформою М. Косигіна. Реформа залишилася незавершеною.
3. Проблеми вдосконалення планування, питання теорії управління залишалися предметами дискусій і в 70-х рр.. За схоластичними спорами про вихідної «клітинці» «розвиненого соціалізму» («планомірність» або «товар при соціалізмі»), про природу товарно-грошових відносин деколи було непросто розгледіти неоднозначність підходів до вирішення назрілих проблем ціноутворення, вдосконалення форм оплати праці, методів стимулювання технічного прогресу.
Економісти математичної школи розробили систему оптимального функціонування економіки (СОФЕ) і висунули ідею переходу від концепції оптимального планування до теорії оптимального функціонування народного господарства. Роботи старшого покоління були продовжені в роботах С. С. Шаталіна, Н. Я. Петракова, О. С. Пчелінцева та ін
4. Дослідження і дискусії з проблем переходу до ринкової економіки активізувалися з середини 80-х рр.. Були вироблені вихідні положення концепції «прискорення» (Л. І. Абалкін, А. Г. Аганбегян, А. І. Анчишкин). Потім па перший план була висунута проблема реформування економіки.
У 1988 р. видається новий підручник з політекономії, в якому знайшли відображення деякі вимоги «перебудови».
Поступово назрівало уявлення про необхідність більш радикальних змін. Розробляються програми «400 днів» і «500 днів» (С. С. Шаталін, Г. А. Явлінський, колектив розробників).
Радикальні перетворення, що почалися з лібералізації цін (1992 р.), не мали під собою чіткої теоретичної концепції. Перехід до ринку почався за моделлю «шокової терапії» з використанням досвіду економічних перетворень у Польщі. Реформатори відкинули проміжні програми і заявили про рух до «чистого капіталізму». Відсутність концептуальної основи перетворень і стратегічної програми - одна з причин труднощів і помилок, допущених керівниками реформ.
Література
Всесвітня історія економічної думки. У 6 т. / Гол. ред. В.Н. Черковец. - М.: Думка, 1994. - Т. 6. кн. 1.
Історія економічної думки в Росії: Навчальний посібник / Ред. А.Н. Маркова. - М:. ЮНИТИ, 1996. - Гол. 7.
Курс перехідної економіки / За ред. Л.І. Абалкін - М.: Фінстатін-форм, 1997.
Ольсевич Ю. Післявоєнна еволюція «політекономії соціалізму»: варіант пояснення / / Питання економіки, 1997. № 1.
Ольсевич Ю. Трансформація господарських систем. - К.: Ін-т економіки РАН, 1994.
Хайлбронер Р. Науковий аналіз і бачення в історії сучасної економічної думки / / Питання економіки. 1993. № 11.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 93. Трансформація ідей «державного соціалізму»: діскуссііпослевоенного періоду "
 1. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  трансформації і всіляко підкреслював, що перехід від капіталізму до соціалізму со-вершиться обов'язково мирним способом. У чому він вбачав ознаки соціалістичного розвитку? По-перше, в тому, що капіталізм перестав бути стихійно розвиваються процесом, що нібито відбувається заміна капіталістичного принципу вільної конкуренції социалисти-ного принципом планомірного
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  трансформації капіталізму ». Ця теорія представ * ляє собою своєрідний метод прикрашання капиталисти-чеських порядків шляхом перенесення всіх протиріч капі * талізм в область минулого. У центрі всіх міркувань Кросленда про сучасний капи-талізм знаходиться його положення про те, що капиталистиче-ський клас нібито втратив свою економічну владу. «Є» ється безперечним, -
 3. 26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В післявоєнний період
  ідей «державного соціалізму». Економічні дискусії післявоєнного періоду. Підготовка та видання підручника з політичної економії. Формування основних шкіл у вітчизняній економічній науці. Негативні наслідки догматизму, відриву від практики. Створення основ системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ). Розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу.
 4. Роздержавлення і приватизація
  трансформації відносин власності, а роздержавлення охоплює весь комплекс перетворень існуючої господарської системи, спрямованих на руйнування в ній державного диктату і створення умов для функціонування економіки, в більшою мірою незалежною від держави. Об'єктами приватизації можуть бути: велика промисловість, дрібні і середні підприємства промисловості і
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  ідейним впливом католицької або євангелічної церкви. Іншими словами, катедер-соціалісти намагалися послабити невдоволення робітників за рахунок деяких дуже незначних поступок. Поряд з проповіддю дрібних реформ більшість представників цього напрямку відстоювали вельми реак-ційних політичні закони. Так, наприклад, той же самий Шмоллер вимагав, щоб законодавство суворо
 6. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  трансформації. Якщо наприкінці XIX в. капіталізм розвивався приблизно так, як передбачав Маркс, росли великі капітали і капіталісти дійсно стрімко-лись до одержання найбільш високих прибутків, зараз нібито становище докорінно змінилося, власником є-ються вже не великі капіталісти, а акціонери, або величезна маса людей, серед яких є дуже багато робочих, фер-
 7. 4. Класична політекономія в оцінці ліберального і революційного западничества
  ідей Сміта »про особистий інтерес як головному дви-) виробництва та працю як єдиному виробнику цін ніс-продукт повинен бути власністю того, хто його зробив. 341 Чернишевський вказував, що в ліберальної політичної еко ^ номии міститься протіворечіемежду вимогами «шукай істі1 і« доводь необхідність і користь нерівності ». Відзначивши, «інтереси ренти протилежні інтересам
 8. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  трансформації планової економіки в сучасну ринкову. Цей важливий змістовний момент перехідного процесу тісно пов'язаний з рішенням стратегічного завдання, але не тотожний їй. Нарешті, початковий етап переходу, як показує практика, породжує специфічні завдання, які з кризового стану суспільства. Поєднання цих (принаймні трьох взаємопов'язаних, але відносно
 9. 1.2. Закономірності перехідної економіки
  трансформації. Обгрунтування досить просто: якісні зміни в економіці здійснюються на об'єктивній основі, але суб'єктивними методами. Досвід Росії (де залежність економіки насамперед від політичних, соціальних, національних конфліктів очевидна), так само як і принципово різні результати приблизно однакових економічних реформ, що проводяться в різних соціально-політичних
 10. 1.5.1 . Про що говорить досвід реформ у посткомуністичних країнах
  трансформації почалися в Польщі влітку 1989 р. З тих пір вони охопили весь світ, включаючи Росію, і набули надзвичайно гострий характер. З того часу на шлях ринкової трансформації встало майже 30 країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), Балтії та колишнього Радянського Союзу. Що ж у них виходить? Сьогодні можна стверджувати, що кращих результатів домоглися країни, котрі стали на шлях радикальних
© 2014-2022  epi.cc.ua