Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД


Стан економічної науки: загальна оцінка. Трансформація ідей «державного соціалізму». Економічні дискусії післявоєнного періоду. Підготовка та видання підручника з політичної економії.

Формування основних шкіл у вітчизняній економічній науці. Негативні наслідки догматизму, відриву від практики.
Створення основ системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ).
Розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу. Проблема реалізації теоретичних моделей і розробок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В післявоєнний період "
 1. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  вітчизняна економічна теорія. Перші наукові елементи в фундамент аналізу зайнятості були закладені класиками буржуазної політекономії А. Смітом, Д. Рікардо, а потім Д. Бартоном, Д. голимо, Д. Рамсеєм, А. Шербюлье, Р. Джонсоном. Засновник класичної економічної теорії А. Сміт вважав, що обсяг зайнятості в економіці визначається виходячи із середньої ставки заробітної плати одного робітника.
 2. 93. Трансформація ідей «державного соціалізму»: діскуссііпослевоенного періоду
  вітчизняної економічної думки розвертався навколо оцінки ролі ринкових відносин в політекономії «державного соціалізму». Одні економісти виступали за підтримку і стимулювання товарно-грошових категорій, інші - за всемірне обмеження і згортання ринкових відносин. Ця сфера залишалася провідною; причому позиції і трактування, як правило, не виходили за межі коментарів і
 3. Генезис економічної науки
  співвітчизники »(1581) зазначав, що вирішення багатьох економічних проблем грунтується на заборону вивезення благородних металів, обмеження імпорту, заохочення господарської діяльності, пов'язаної з припливом у країну грошей. В основі пізнього меркантилізму лежала система активного торгового балансу, тобто продавати більше, а купувати менше. Ідейно близькою до меркантилізму є
 4. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  вітчизняні товари, щоб не здорожувати їх занадто для іноземців і не перешкоджати цим їх продажу. Тут ясно виражена орієнтація на форсування експорту національної продукції. Економічна політика, яку пропонував Т. Манн отримала надалі назву політики протекціонізму, або політики захисту національного ринку. У загальному вигляді ця політика зводиться до обмеження імпорту і заохочення
 5. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  співвітчизники і сучасник Дж. Н. Кейнс (батько Дж. М. Кейнса) виділяв вже три головні функції: * історична ілюстрація економічних теорій; * історична критика (тобто перевірка історією) економіч-ських теорій; * історичне обгрунтування нових економічних теорій. У Франції творцем дійсно наукового підходу до вивчений-нію історії своєї країни став Фюстель де Куланж Нума
 6. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  економічне життя країни, створювало плутанину і суєту, призводило до помилок, некомпетентним рішенням і припискам. Разом з тим в умовах воєнного часу реалізація гасла "Все для фронту" дозволила забезпечити найбільшу (порівня-рівняно з німецької) ефективність економіки. Відомо, наприклад, що до кінця війни в розрахунку на 1000 т виплавленої сталі радянська промисловість випускала в п'ять
 7. § 12.Товар і його властивості
  вітчизняних вчених при інтерпретації поглядів К. Маркса на цю проблему повністю ізолювати вартість від корисного ефекту від суспільної корисності певного економічного блага. Але коли мова йде про вартість товару, який є діалектичним єдністю споживчої вартості і вартості, то це єдність слід враховувати при оцінці товарного продукту або послуги. Необхідно
 8. § 61. Міжнародний рух капіталу
  вітчизняних товарів і послуг, отримання прибутку від інвестицій, можливість впливати на зовнішню і внутрішню політику країн-експортерів, вигоди від поглиблення процесу міжнародного поділу праці, можливість використання дешевших ринків робочої сили та інші економічні та неекономічні вигоди. До негативних наслідків експорту капіталу відносяться погіршення платіжного балансу (до
 9. § 67. Причини виникнення і сутність глобальних проблем
  вітчизняні економісти, політики, публіцисти, які основну причину загострення глобальних проблем бачать у збільшенні населення, мимоволі скочуються до метафізичної трактуванні не тільки їх причини, а й сутності. Внаслідок цього, вони не звинувачують адміністративно-командну систему в хижацькому ставленні до природи, її надр, а значить, виключають домінуючий вплив на неї нераціонального
 10. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  вітчизняній економічній науці присут-обхідних діаметрально протилежні позиції відомих економі-стів по проблемам оцінки стану, перспектив та механізмів трансформації національного господарства. У наукових роботах питання формування та функціонування соціальної, організаційної, інституційної, матеріально-речової, фінансово-вартісної та інших структур економіки, як правило,
© 2014-2022  epi.cc.ua