Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Прихильники податкового стимулювання Ощад-жений вказують на негативний ефект подат-гов на доходи на вкладений капітал і

Прихильники податкового стимулювання Ощад - жений вказують на негативний ефект подат-гов на доходи на вкладений капітал і змен-шення вигод для тих, хто залишає значну спадщину. Вони закликають до зміни по-даткового законодавства та стимулювання сбе-реження, можливо, за рахунок переходу з податку на дохід на податок на споживання. Критики подат-гових стимулів заощаджень стверджують, що з-трансформаційних змін в податковому законодавстві вигідні насамперед забезпеченим громадянам, яким не потрібні додаткові пільги. Вони також заявляють, що такі зміни надають не-значний вплив на приватні заощадження. Глава 34. Основні проблеми макроекономічної політики 763 Питання 1. Що є причиною уповільненої воздей-наслідком грошово-кредитної та фінансово-бюджет-ної політики на сукупний попит? Як наявність.
Тимчасового лага використовується в дискусіях про економічну політику? 2. Назвіть можливі причини політичного циклу ділової активності. Яке відношення має політичний цикл ділової активності до обговорення правил економічної полі-тики? 3. Поясніть, як довіра до дій грошової влади може вплинути на витрати зменшено-ня інфляції. 4. Чому деякі економісти виступають про-тив нульової інфляції? 5. Наведіть аргументи «за» бюджетний дефіцит. 6. Наведіть приклад «вічного» дефіциту бюдже-ту. Чому він стає можливим? 7. Чому деякі доходи на капітал обкладаються ються податком двічі? 8. У чому полягають несприятливі послід-наслідком податкового стимулювання заощаджень? Завдання для самостійної роботи 1.
Передбачається, що економіка, як і челове-чний організм, має «природними відновного силами». а. Використовуючи графік сукупного попиту та со-сукупного пропозиції, проиллюстрируйте наслідки скорочення сукупного попиту в короткостроковому періоді. Що відбувається з сукупним випуском, доходом і зайнято-стю? б. Покажіть на графіку, що відбувається з еко-номіки з часом в разі бездіяльності уряду? Протягом якого часу відбуваються зміни? в. Восстанавліваетлі економіка сама себе? Як швидко запускається механізм відновлення? 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прихильники податкового стимулювання Ощад-жений вказують на негативний ефект подат-гов на доходи на вкладений капітал і "
 1. 5.5. Мультиплікатори АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  податкової політики (податки, державні витрати) і кредитно-грошової політики (відсоткову ставку, норми обов'язкових резервів тощо), правитель-ство може послабити ефект мультиплікатора шляхом відносного зниження величини граничної схильності до споживання (МРС). Ефект мультиплікатора пов'язаний з дією акселератора, суть якого проявляється в залученні індукованих інвестицій в
 2. 4. Емпіричні оцінки найважливіших залежностей. Від теорії до практики
  прихильників економіки пропозиції М. БОСКІН по-[\ чіл результат, згідно з яким еластичність чистих приватних сбе реження по чистому реальному відсотку (тобто відсотку, скорректі-I »таємному на інфляцію і податки) дуже значна і дорівнює 0,4. | (Го же час спроби на підставі пророблених розрахунків дати про-i пози руху норми заощаджень виявилися малоуспішними ". Таким чином,
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  податкових надходжень . Якщо пропозиція не збільшується, немає основи і для зростання доходів, заробітної плати. Спекулятивні ж угоди на чорному ринку збагачують тільки мафію. Остання стає єдиною реальною фігурою, яка отримує вигоди від пригніченою інфляції. Інфляція попиту зазвичай виникає при повній зайнятості і повному завантаженості продуктивних потужностей. У цьому випадку
 4. Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на
  прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на поштовій листівці. Так як платники податків платили б однакову ставку нале-га незалежно від форм доходу, зникає необхідність у послугах спе-ціалістів з податкових лазівкам. - Оскільки гранична ставка податку постійна, податок швидше сплачується не тим, хто отримує дохід, а його
 5. Глосарій
  прихильники якого відстоюють принцип саморегулювання, вільного від зайвої регламентації Недосконалості ринку - відхилення від умов, що забезпечують досконалу конкуренцію НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи) - організований процес відкриття нових знань Номінальна заробітна плата - сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок
 6. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  податків на корпорації і особистих прибуткових подат-гов; обмеження зростання урядових витрат за рахунок скор-щення соціальних програм; дерегулювання підприємницької діяльності; проведення жорсткої грошово-кредитної політики, спрямований-ної на подолання інфляції. Націленість "рейганоміки" на стимулювання пропозиції та обмеження попиту при необхідності збільшення
 7. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  прихильники неокласичної економічної теорії вважають граничну корисність, протиставляючи її теорії трудової вартості. Вартість товару вони визначають корисністю останнього, найменш необхідного предмета споживання, тобто граничною корисністю. Загальні принципи концепції граничної корисності були розвинені С. Виксель і Дж. Б. Кларком. Двома її напрямками є маржиналізм і
 8. 8.4. бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  податкова (фіскальна) політика - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і на-логів, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП (ВВП) . Величина валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної заня-тости продукції (товарів і послуг). Якщо валові витрати менше
 9. Прибутковий податок або налогна споживання
  податкова система поступово просуваючись-лась в напрямі звільнення заощаджень отподоходного податку, вводячи такі форми збережемо-ний, які звільнялися від податків, напрімеріндівідуальние пенсійні рахунки (IRA). Кожному 14 Щоб побачити, від чого залежить, чи відбудеться пристосування большейчастью за рахунок предналоговой заробітної плати або ж за рахунок після податковій зарплати, ви можете
 10. Стимулювання науково-техніческоюпрогресса
  податкове закононодательствос метою заохочення заощаджень та інвестицій: звільнити заощадження від прибуткового податку ; запропонувати податкову знижку на інвестиції; збільшити нарахування на амортизацію капита-ла. * Змінити державне регулювання зметою мінімізації його негативних послід-наслідком для продуктивності: щоб достічьцелей, поставлених перед законодавством, використовувати стимули,
© 2014-2022  epi.cc.ua