Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Прибутковий податок або налогна споживання

!
Перша проблема - що оподатковувати: доходили споживання? Діюча система облагаетналогом в основному дохід, який відображає вели-чину продукту, виробленого індивідуумом, тлего внесок у сукупний економічний пиріг. У ка-честве альтернативи часто пропонується податок на по-вання, тобто на покупки, зроблені індиві-дуумом16, або, іншими словами, на те, що він отре-зает від загального економічного пирога.
Різницю між споживанням і доходом складають заощадження. Отже, обкладення подат-гом споживання еквівалентно звільненню отподоходного податку будь-яких що зберігаються сум Напрактиці податкова система поступово просуваючись-лась в напрямі звільнення заощаджень отподоходного податку, вводячи такі форми збережемо-ний, які звільнялися від податків, напрімеріндівідуальние пенсійні рахунки (IRA). Кожному
14 Щоб побачити, від чого залежить, чи відбудеться пристосування большейчастью за рахунок предналоговой заробітної плати або ж за рахунок після податковій зарплати, ви можете поекспериментувати з нахилом кри-вих пропозиції і попиту.

15 Див, наприклад: David F. Bradford and US. Treasury Department TaxPolicy Staff, Blueprints for Basic Tax Reform, Tax Analysts, Arlington, Va, 1984; Robert E. Hall and Alvin Rabushka, The Flat Tax, HooverInstitution Press, Stanford, CaI, 1985; Joseph A. Pechman (ed), ThePromise of Tax Seform, Prentice-Hall, Englewood Clifis, NJ., 1985.
16 Споживання не включає покупку таких активів, як вдома, акції іоблігаціі.
Людині дозволялося вносити в IRA до 2000 дол вгодив, віднімаючи їх з неоподатковуваних доходов17.
Основним доводом на користь обкладення налогомпотребленія натомість доходів є те, що в противному випадку заощадження обкладаються налогомдважди: перший раз, коли зберігаючі доходи за-розробляються, і другий раз, коли ці сбереженіяв свою чергу породжують дохід (наприклад, про-цент) для зберігаючою. Крім того, згадаємо ар-гумента з п. 2 про те, що було б більш справедливий-під оподатковувати людей на базі їхніх сукупних, ане поточних доходів. Насправді потребле-ня тісніше пов'язане із сукупними доходами челове-ка, ніж з його поточними доходамі18.
Тому оподат-кування, засноване на споживанні, болееточно відображало б сукупні доходи, ніж оподаткування поточних доходів.
Одним із способів оподаткування потребле-ня є податок на продажі, або на доданувартість. У цьому випадку люди платять податки насвоіх покупки. Альтернативний спосіб - це визна-делять споживання, віднімаючи заощадження з дохо-дов. Заповнюючи регулярну декларацію про доходи, людина обчислює суму заощаджень, і налогомоблагается сума, рівна доходам за вирахуванням Ощад-жений. Цей метод має ту перевагу, що на-лог може бути прогресивним у випадку, есліпредельная податкова ставка зростає разом з рів-ньому споживання.
На практиці Закон про податкову реформу 1986 г.явілся сумішшю цих підходів. У принципі він обла-Гаета податком доходи, проте деякі види Ощад-жений звільнені від податків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прибутковий податок або налогна споживання "
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Життя первісної людини була безперервною боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в
 2. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування не узгоджуються один з одним. Візьмемо, наприклад, акцизи на спиртні напої. Якщо вважати їх джерелом державних доходів, то чим більше надходжень вони приносять, тим краще. Зрозуміло, так як збір повинен підвищити ціни на спиртне, він обмежує продажу і споживання. Необхідно з'ясувати, при якою ставкою акцизу дохід досягає
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основі якої лежить бюджетна класифікація, що передбачає науково обгрунтовану, обов'язкову угруповання доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, закодованим в певному порядку. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання бюджетів і покликана забезпечити
 5. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Те, що треба зробити, настільки ж ясно з економічного боку, як неясно в політичному сенсі. демократом найгірше вдається політичне рішення окремих питань, де великі групи виборців борються за перерозподіл доходів (71). Ті, хто краще за всіх знайомі з політикою, наші обрані політичні діячі, завжди прагнуть виключити престарілих з бюджетних скорочень; вони вже вирішили,
 6. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  Демократія і капіталізм мають дуже різні погляди з приводу належного розподілу політичної влади. Демократія вірить в абсолютно рівний розподіл політичної влади за принципом «одна людина - один голос», тоді як капіталізм вірить , що економічно пристосовані повинні виганяти з ринку непристосованих - в економічний небуття. Сенс капіталістичної ефективності полягає
 7. Валовий внутрішній продукт
  Валовий внутрішній продукт - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за допомогою як національних (що належать громадянам країни), так і іноземних (що належать іноземцям) чинників виробництва протягом одного року. Розберемо дане визначення докладно, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це
 8. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Як вже зазначалося, основними показниками в системі національних рахунків виступають три показника сукупного продукту - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто
 9. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  Суспільство не може перестати споживати, не може перестати виробляти. Для того щоб споживати, потрібно відновлювати спожиті продукти, і тому процес виробництва безперервний. Поняття відтворення означає, що всякий процес виробництва є в той же час процес відтворення. Суспільне відтворення є постійно повторюваний процес суспільного виробництва в
 10. Тема 39. Наявний особистий ДОХІД
  1. Особистий дохід населення. Якщо національний дохід - це, по суті, зароблений дохід, то особистий - отриманий. Вони розрізняються між собою внаслідок двох причин. З одного боку, частина заробленого працею доходу відокремлюється у формі: а) внесків на соціальне страхування, здійснюване підприємцем і самим працівником, і б) податків на прибуток як в частині дивідендів, так і
© 2014-2022  epi.cc.ua