Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Податок на доходи корпорації


Падіння значущості податку на прибутку корпора-цій для доходів держави в період, що передує-вавшейся 1986 , означало, що відносно Непоп-лярні особистий прибутковий податок став нести на се-бе зрослу частку податкового тягаря. Зменшено-ня величини податків на корпорації первоначаль-но було не результатом скорочення офіціальнойставкі оподаткування, а скоріше результатомвключенія безлічі особливих податкових знижок, особливо на інвестіціі19. «Ланч з потрійним марти-ні» став самостійним елементом представи-
17IRA продовжують діяти і після 1986 р, все ще надаючи пре-майна деяким особам, які роблять заощадження, проте їх подат-ковий режим складний.
18 Це відбувається тому, що люди схильні робити заощадження тоді, коли їхні доходи є високими по відношенню до середнього сово-купно доходу протягом життя, і витрачати заощадження, коли до-ходи низькі в порівнянні з їх сукупним середнім доходом (напри-мер, вийшовши на пенсію або будучи студентом).

"См Alan J. Auerbach,« The Corporation Income Tax »в Joseph'A Pechman (ed), The Promise of Tax Reform, Prentice Hall, Englewood Clifls, NJ, 1985.
тельской діяльності. Фірми мали возможностьспісивать витрати, пов'язані з частуванням клиен-тов, на собівартість. Багато критики в цих умо-вах заявляли, що не бачать причини субсідіроватьвипівкі в обідній час за допомогою вичітаніясоответствующіх витрат із сум, оподатковуваних подат- гом.
Спеціальні податкові знижки не тільки скор-щалі загальну суму неоподатковуваних доходовкорпорацій, а й вносили багато спотворень в подат-говую систему. Розрахунки показували, що налоговиеставкі широко розрізнялися для різних галузей безкакого-або розумного економічного обгрунтування ня. Наприклад, авіаперевезення обкладалися налогомпо ставкою мінус 13% (тобто вони субсидувалися), тоді як виробництво бензину і видобуток вугілля обла-галісь податком за ставкою 3Uo20. При существованііразлічій в податкових ставках інвестиції імелітенденцію бути високими в галузях з нізкіміналогамі і низькими в галузях з високими податку-ми.
За наявності таких широких розбіжностей Уподатковому ставках спотворення від надмірного інве-стірованія в одних галузях і недостатнього ін-вестірованія в інших були, як показували расче-ти , вельми велікі21.
Реформа 1986 зробила оподаткування болееедінообразним для всіх галузей, скоротивши і стан-дартізіровав знижки на інвестиції і аморти-цію22. Формально ставка податку на корпорації б-ла скорочена з 42 до 35 %. Але внаслідок того, чтоінвестіціонние і амортизаційні знижки биліуменьшени і зроблені більш одноманітними, сово-купно податки на корпорації збільшилися. Тим неменш «ланчі з потрійним мартіні» на 80% освоєння-няється від податків, а дивіденди все ще обкладаються ються податком двічі : перший раз - як прібилікорпорацій, а другий - як приватні доходи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Податок на доходи корпорації"
 1. Капітал і норма віддачі в економікеСША
  Ми бачили за даними табл. 18 -2, що в США веще-ственное багатство в розрахунку на одного работнікапочті подвоїлася за період 1950-1985 рр.. В теченіеетого періоду також більш ніж подвоїлося співвідно-шення між зарплатою працівника і рентної оціню-кой одиниці землі та капітала23. Цілою низкою ис- следований було підтверджено, що норма отдачікапітальних активів в економіці США на протя-жении цього періоду
 2. 1. Оподаткування в економіці США
  Почнемо з фактів, що стосуються податків. Органи вла -сти в Сполучених Штатах - Федеральне прави-будівництві, уряди штатів і місцеві органи-збирають у вигляді податків суму, рівну почті1Z3 ВНП. Як видно з даних, наведених у табл.21-1, цей показник нижчий, ніж у більшості промислово розвинених країн, але в той же час онзначітельно перевищує показник будь-якого з світ-них періодів,
 3. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування не узгоджуються один з одним. Візьмемо, наприклад, акцизи на спиртні напої. Якщо вважати їх джерелом державних доходів, то чим більше надходжень вони приносять, тим краще. Зрозуміло, так як збір повинен підвищити ціни на спиртне, він обмежує продажу і споживання. Необхідно з'ясувати , при якою ставкою акцизу дохід досягає
 4. 3. конфіскаційному оподаткування
  Сьогодні основним інструментом конфіскаційного интервенционизма служить оподаткування. Не важливо, є метою обкладення податками майна та доходу так звані соціальні мотиви вирівнювання багатства і доходів або на першому місці стоїть збір державних доходів. Враховується тільки кінцевий результат. Середня людина дивиться на всі пов'язані з цим проблеми з неприхованою заздрістю.
 5. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 6. ДЕРЖАВА - затички НЕ ДЛЯ КОЖНОЇ БОЧКИ
  Воно не може бути використано для виправлення всіх недоліків суспільства Люди схильні вважати, що уряд, особливо обране демократичним шляхом, може виправити всі недоліки суспільства. Державне втручання, на їх думку, в змозі вирішити будь-які громадські проблеми: допомогти бідним, підвищити якість медичного обслуговування, підняти рівень освіти, знизити
 7. ДЕРЖАВА
  ДЕРЖАВА часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав в
 8. СТАРІННЯ
  Але насправді вибухова частина вулкана, розігрівається демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. Вперше в історії наші суспільства будуть мати дуже велику групу економічно пасивних літніх людей, заможних виборців, що вимагають дорогого соціального обслуговування, такого, як медичне, і одержують більшу частину свого доходу від
 9. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Те, що треба зробити, настільки ж ясно з економічного боку, як неясно в політичному сенсі. демократом найгірше вдається політичне рішення окремих питань, де великі групи виборців борються за перерозподіл доходів (71). Ті, хто краще за всіх знайомі з політикою, наші обрані політичні діячі, завжди прагнуть виключити престарілих з бюджетних скорочень; вони вже вирішили,
 10. ТОРГОВИЙ ДЕФІЦИТ АМЕРИКИ
  З теоретичної точки зору, торговельні надлишки і дефіцити не дуже пов'язані з глобальним лідерством . Американська економіка працює дуже добре. У першій половині 90-х рр.. це була найбільш швидкозростаюча економіка промислового світу. Її торговий дефіцит - всього лише невеликий дефект дуже великою економічною машини. У технічному сенсі торговий дефіцит Америки не обмежує еені в чому, що
© 2014-2022  epi.cc.ua