Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на

Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на поштовій листівці. Так як платники податків платили б однакову ставку нале-га незалежно від форм доходу, зникає необхідність у послугах спе-ціалістів з податкових лазівкам. - Оскільки гранична ставка податку постійна, податок швидше сплачується не тим, хто отримує дохід, а його роботодавцем. Податок на дивіденди може збиратися на рівні корпорацій, а не на рівні приватних осіб. Це призведе до зниження адміністративних витрат. - Однаковий податок замінив би і прибутковий податок, і податок на прибув! корпорацій. Всі доходи незалежно від того, чи отримані вони в якості заробітної плати або в результаті володіння акціями корпорацій, об-лагались б податком один раз за однією і тією ж граничної ставкою Однаковий податок усунув би існуюче подвійне оподаткування-ються прибутку корпорацій, яке негативно впливає на рівень про-виробничих інвестицій. - При розрахунку бази компаніям було б дозволено ви-читати всі законні витрати, включаючи витрати на нові инвестицион-ні товари, що робить його схожим на податок на споживання, а не на податок на дохід, або, кажучи більш точно, була б усунута основна причи-на, підриває стимули населення до заощаджень.
Критики однакового податку не заперечують можливого спрощення та підви-щення ефективності податкової системи, але вважають, що він не відповідає цілям вертикальної справедливості. Вони заявляють, що одноманітний податок бу-дет менш прогресивним, ніж справжня податкова система, і, зокрема, основ-ная тягар податкового тягаря перекладається з багатьох на середній клас. Можливо, критики мають рацію, але однозначної відповіді не існує. Результати досліджень показують, що основний тягар оподаткування несе аж ніяк не той суб'єкт ринку, який перераховує гроші уряду. Якщо однаковість-ний податок буде стимулювати населення до заощаджень, як стверджують його прихильники, темпи економічного зростання підвищаться, що буде вигідно всім подат-кам податків. Однак ніхто не може бути впевнений у тому, наскільки значні-ним може бути його вплив на економічне зростання. Висновок: дилема справедливості та ефективності Економісти єдині в думці, що справедливість і ефективність - найважливіші цілі податкової системи. Але більша справедливість означає зниження ефек-тивності.
Основна причина розбіжностей в оцінках податкової політики - раз-особисте ставлення до справедливості та ефективності. Недавня історія податкової політики показує, як відрізняються погляди політичних лідерів на справедливість і ефективність. Коли в 1980 г президентом США був обраний Рональд Рейган, гранична ставка податку на дохо-ди у формі заробітної плати найбагатших американців складала 50%, а ставка процентного доходу - 70%. P. Рейган стверджував, що високі ставки податок лава 12. Створення податкової системи 273 спотворюють економічні стимули до праці і заощаджень. Іншими словами, він: читав, що високі ставки податку з точки зору економічної ефективності бходятся занадто дорого. Основним пріоритетом економічноїполітики його.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 2. 12. Індивід і ринок
  Прийнято метафорично говорити про автоматичні і анонімних силах, що приводять у дію механізм ринку. Використовуючи подібні метафори, люди готові знехтувати тим, що єдиними рушійними силами, які керують ринком і визначенням цін, є навмисні дії людей. Автоматизму не існує; є тільки люди, свідомо і осмислено прагнуть до обраним цілям. Не існує
 3. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів ста- новится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 5. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 6. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 7. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 9. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Життя первісної людини була безперервною боротьбою зі убогістю природних засобів існування. У відчайдушних зусиллях забезпечити просте виживання загинуло безліч індивідів і цілих родів, племен і народів. Первісної людини постійно переслідував привид смерті від голоду. Цивілізація позбавила нас від цієї небезпеки. І вдень, і вночі життя людини загрожують незліченні небезпеки; в
© 2014-2022  epi.cc.ua