Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Стимулювання науково-техніческоюпрогресса


Якщо настільки велика частка економічного зростання зави-сит від причин, не пов'язаних з ростом капіталу і праці, і якщо норма віддачі від інвестицій в НІОКРявляется такою високою, то чи можна помітно збіль-шити економічне зростання шляхом стімулірованіянових науково-технічних знань і нововведень? Чи будуть державні програми, нацеленниена стимулювання наукових досліджень і розро-
Вікно 35-1. Заходи по збільшенню продуктивності
У 1981 р. бюджетне управління Конгресу (Congressional Budget Office) запропонувало следующійкомплекс заходів, спрямованих на підвищення виробляй-ності.
* Модифікувати податкове закононодательствос метою заохочення заощаджень та інвестицій: звільнити заощадження від прибуткового податку; запропонувати податкову знижку на інвестиції; збільшити нарахування на амортизацію капита-ла.
* Змінити державне регулювання зметою мінімізації його негативних послід-наслідком для продуктивності: щоб достічьцелей, поставлених перед законодавством, використовувати стимули, а не адміністратівниеметоди.
* Ввести нові показники, які стимулювання-чи б витрати на НДДКР, поширення з-часових технологій і поліпшення економіч-ських умов для невеликих високотехнологічних-них компаній. Йдеться про податкові льготахдля витрат на НДДКР, виділення державних коштів на фундаментальні научниеісследованія та про заходи, здатних об-легше невеликим фірмам, планірующімпрімененіе нової технології, отримання де-
ніжних кредитів, щоб почати свою справа іудержаться на плаву.
- Модифікувати федеральну політику, з темчтоби сприяти підвищенню кваліфікує-ції та адаптації працівників: забезпечити большевозможностей для перепідготовки тих, хто теря-ет роботу; замінити програми, передбачало-ющіе надання робочих місць, не вимагаю- щих кваліфікації, програмами професійної підготовки.
- Заохочувати розвиток галузей промишленностіс високою продуктивністю.
Всі ці зміни можуть стимулювати економіческійрост, хоча не всі вони однаково перспективні. Ми ужеговорілі, що заохочення інвестицій, ймовірно, імеетотносітельно низьку віддачу, і неясно, який ефек-ний спосіб здійснення останніх двох пунктів при-виїденого вище списку.
Хоча ця програма була запропонована ще в 1981 г, вона майже не була виконана. Але якби Федеральноеправітельство вирішило зробити економічне зростання ви-сокопріорітетним напрямком, то були б необхід-ми дії, подібні запропонованим вище
Примітка.
Більш детальну інформацію їли CongressionalBudget Office, The Productivity Problem: Alternatives for Action, Congress of the United States, Washington, DC, January 1981.

Бок, обов'язково мати значну віддачу? Вокне 35-1 показані різні шляхи увеличенияпроизводительности.
Тут можливі два різних варіанти політікі.Первий полягає в тому, щоб звести до мінімумусозданние державою перешкоди економічно-го зростання, наприклад зросле в 70-ті роки регулюються-вання. Найчастіше певна форма регульоров-вання йде врозріз з оцінкою за методом сопоставлен-ня витрат і вигод Наприклад, замість того щоб вводити абсолютні стандарти для контролю зазагрязненіем для всіх заводів, краще назначатьфірмам ціну за кількість викидів загрязняющіхвеществ17. У цьому випадку фірми, для яких скор-щення забруднення обійдеться найбільш дешево, зменшать його більшою мірою, ніж фірми, дляяких контроль за забрудненням занадто дорог.Тогда заданого скорочення забруднення можнобило б досягти більш ефективним шляхом, ніж втому випадку, коли всі фірми повинні соблюдатьодінаковие стандарти. У багатьох інших случаяхгосударство могло б скасувати постанови, ко-торие уповільнюють економічне зростання.
17 Ефективні методи контролю за забрудненням навколишнього средиобсуждалісь в гол. 13.
Другий підхід полягає в тому, що держава ак-тивно заохочує витрати на НДДКР - інвестиція нові знання. Це можна робити за допомогою со-відповідності податкового режиму. Минулого го-сударство надавало особливі знижки з прибуткового-ного податку (пільги) фірмам, що інвестують вфізіческій капітал. Деякі стверджували, чтоето політика повинна застосовуватися до інвестицій Внауке - тобто до витрат на НДДКР. Чим в большейстепені витрати на НДДКР знижують суму подат-гов, виплачуваних фірмою, тим більше у неї сти-мулів робити вкладення в НДДКР.
Ми вже відзначали, що дохід фірм від інвести-цій в НДДКР в середньому високий Чому ж тогдавознікает необхідність у державній під-тримки? Вона виникає тому, що інвестую-щим фірмам буває важко захистити відкриття, які робляться в ході науково-ісследовательскіхработ, і, отже, зібрати плоди своїх інве-стіцій. При цьому найбільші труднощі Возника-ють в галузі фундаментальних досліджень, кото-які не мають негайного застосування, а не в об-ласті прикладних досліджень, що вказує нанесомненную необхідність державних суб-сідій для фундаментальних досліджень.
Важко-
ста, з якими стикається фірма при полученіідоходов від вкладень у НДДКР, і конфлікт междуее інтересами і желательностью широкого вико-тання нових знань, раз вони з'явилися, викликаючи-ють необхідність деякої державної підтримки НДДКР, можливо, навіть більшою, ніж та, яка існує сьогодні.
Який економічне зростання можна чекати отувеліченія витрат на НДДКР? Припустимо, що норма прибутку на такі витрати дорівнює 30%, Адол ВНП, що йде на НДДКР, подвоюється с при-мірно 2%, які вона становить зараз, до 4%. Врезультате ВНП збільшиться на 0,6% (30% від 2%), що досить істотно. Однак потрібно дли-тельное час, щоб збільшити число вчених, ін-женеро та інших дослідників, що працюють в об-ласті НДДКР, не пов'язаних з військовими потребами, навіть якщо дослідження оборонного значення будутсущественно скорочені.
Таким чином, збільшення витрат на НІОКРбудет прискорювати темпи зростання ВНП у міру збільшен-ня інвестування. Але щоб збільшити темпироста ВНП на 1,5%, тобто на величину уменьшеніятемпов зростання в період між 1960-1973 рр.. і
1973-1985 рр.., потрібно значне увеліченіедолі ВНП, що спрямовується на інвестиції в НДДКР.
| У довгостроковій перспективі зростання рівня жізнізавісіт від обсягу інвестицій і зростання виробляй-ності. Яких темпів економічного ростаможно очікувати до кінця сторіччя? Ймовірно, темппріроста реального ВНП буде десь між істо-річескі сформованим середньорічним темпом іскромним показником для 1973-1985 рр.. Некоториепрічіни цього уповільнення економічного ростауже змінили свій характер на протівоположний.В останні роки ступінь державного регулювання дещо зменшилася. Зростає средняякваліфікація робочої сили. Ціни на енергоносіїв-ли знижуються. Економічна політика може вер-нуться до орієнтації на економічне зростання з упо-ром на стимулювання інвестицій у НДДКР, атакож на скорочення регулювання. Але посколькуглавной причиною швидкого економічного ростаявляется науково-технічний прогрес, який по своїй природі важкий для прогнозування, ми неможу точно сказати, чи повернемося ми до бистримтемпам економічного зростання 60-х років.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стимулювання науково-техніческоюпрогресса "
 1. 1. Людський розум
  стимулювання інтелектуальний прогрес був би неможливий. Безперервність людської еволюції, посів для нащадків і збір урожаю на землі, розчищеної і поораної предками, також проявляється в історії науки та ідей. Ми успадкували від наших прадідів не тільки запас благ різних порядків, які є джерелом матеріального благополуччя; ми успадкували також ідеї і думки, теорії та
 2. 1. Предмет економіки як науки
  стимулюванню розвитку сільськогосподарського виробництва, а головний практичний висновок полягав у затвердженні необхідності обмеження втручання держави в природний хід розвитку економіки. Представники англійської класичної школи політичної економії розширили предмет політичної економії до дослідження умов виробництва та накопичення (А. Сміт), а також розподілу (Д.
 3. Сутність і функції ринку
  стимулюванні науково-технічного прогресу і на його основі - інтенсифікації виробництва та ефективності функціонування всієї економіки. Виконання ринком стимулюючої функції дуже важливо для розвитку економіки. «Без тиску ринку працівники підприємства будуть обирати директорами не кращим фахівців, а найбільш популярних і менш вимогливих людей» (О. Шик), а в результаті - падіння
 4. Три глобальні функції держави
  стимулювання розвитку таких напрямків НТП, які вимагають вкладення дуже великих коштів, тривалих термінів окупності і пов'язані з великим ризиком. Це ж стосується розвитку нових галузей з неясними перспективами. Держава також бере на себе вирішення регіональних
 5. Форми власності
  стимулювання приватних інвестицій кредитною політикою; - повага до приватному сектору. Багато економістів світу визнають, що приватна власність виступає тепер не тільки в індивідуальній (трудовій і нетрудовий), а й в інших формах: колективної, групової, акціонерної. 2. Власність і приватизація Колективна власність в Росії представлена насамперед кооперативної
 6. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  стимулювання зростання зайнятості населення і збільшення числа робочих місць у державному секторі; - оплачують за державний рахунок на біржах праці як професійну первинну підготовку працівників, так і підвищення кваліфікації; - надають допомогу людям, постраждалим від примусової безробіття (виплата посібників з
 7. Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм)
  стимулювання НДДКР у пріоритетних напрямках розвитку науково -технічного прогресу. Нарешті, завдання розподілу створеного валового внутрішнього продукту не тільки вирішується на основі традиційно сформованих форм, але і доповнюється виділенням все більших ресурсів як великими компаніями, так і державою для вкладень в розвиток «людського фактора»: фінансування систем освіти, в
 8. Продуктивність праці
  стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 9. Державне регулювання економічного зростання
  стимулювання економічного зростання в розвинених країнах на різних етапах мала свою специфіку і брала на озброєння різні концепції, вміло поєднуючи рецепти неокласичного, кейнсіанського і неокейнсіанського напрямків. Сформована в США після «великої депресії» 1929 - 1933 рр.. система державного регулювання була орієнтована переважно на управління факторами попиту або
 10. Цілі держрегулювання
  стимулювання зайнятості населення за допомогою додаткових державних витрат підстьобує зростання бюджетного дефіциту, а в кінцевому рахунку , та інфляції. «Магія» якраз і полягає в тому, щоб рухатися у всіх чотирьох напрямках більш-менш рівномірно. З вищих цілей держрегулювання випливають різні цілі другого порядку. До них можна віднести, наприклад, створення сприятливих
© 2014-2022  epi.cc.ua