Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Рівень життя в промислово розвинених країнах заостанні 100 років швидко і суттєво зріс В з-єднань Штатах ВВП на душу населення з 1870 р. збільшився в 8 разів; в Японії доходи на душу населення-ня підвищилися в 21 разів. Сукупний ВВП Сполучений-них Штатів за той же період виріс в 50 разів.
2. Високі темпи зростання доходів на душу населення, на-блюдаются за останні 100 років, не могли зберігати ^ ся дуже довго за історичними мірками. Вони связанис структурним зрушенням від сільськогосподарського кпромишленному виробництву.
3. Зростання ВВП на душу населення в Сполучених Штатах, ймовірно, дає занадто райдужну картину ростауровня життя в історичному аспекті. Долгосрочниесопоставленія рівнів життя пов'язані з трудностямііз-за появи нових продуктів. І немає основанійсчітать, що щастя пропорційно потребленіюматеріальних благ і послуг.
4. Процес економічного зростання включає зміни впотенціальном випуску продукції, які лучшевсего розуміються з точки зору проізводственнойфункціі. Зростання рівня потенційного випуску про-дукції визначається збільшенням кількості вводь-мих факторів виробництва, а також совершенствова-ням науково-технічних знань.
5. Введені у виробництво фактори включають капітал, працю, землю і сировину. Основний капітал складається ізфабрік і устаткування, будинків і товарно-матеріальних-них запасів. Зростання людського капіталу - квалифи-
кации та знань працівників - покращує якість вво-димого праці.

6. Економісти-класики, особливо Мальтус, побоювалися, що економічне зростання буде обмежений фіксованим пропозицією землі. Мальтус вважав, що кіль-кість продуктів харчування на душу населення будетуменьшаться внаслідок зростання населення і в результа-ті спадної доходу від праці при проізводствепродуктов харчування. Людство буде пріговореножіть на межі голоду. Науково-технічний прогрес всельском господарстві та промисловості дозволив промислово розвиненим країнам уникнути цієї пастки.
7. Науково-технічні знання частково відображені Вкніге, журналах і т. д, а частково втілені в но-вих засобах виробництва та кваліфікації робочоїсили. Науково-технічний прогрес має місце в ре-док отримання нових знань і нововведень, рас-Ширяєв застосування вже існуючих знань.
8. Винаходи та нововведення в значній степенівизиваются бажанням отримати прибуток. Наукові ис-прямування і розробки фінансуються фірмами ідержавою. У Сполучених Штатах приблизно 2,6% ВНП спрямовується на фінансування НДДКР; околополовіни цих коштів виділяється державою. Біль-Шая частина державних витрат на НДДКР ідетна оборону. На наукові дослідження і розробки вСоедіненних Штатах направляється приблизно та жедоля ВНП, що і в інших промислово розвиненихкраїнах. Норма прибутку від витрат на НДДКР оце-ється як дуже висока.
9. У США за великі проміжки часу велика
частина збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю витрат є результатом науково-технічного прогресу.
Значна частка зростання продуктивно-сті обумовлюється також збільшенням основного ка-питала, що припадає на одного працівника.
10. У період 1960-1973 рр.. зростання продуктивності в Со-єднанні Штатах та інших промислово розвиненихкраїнах був за історичними мірками ісключітельновисокім. З тих пір темп зростання производительностизначительно сповільнилося.
11. Гіпотеза конвергенції стверджує, що з плиномчасу рівні життя в різних країнах мають тенденцію до зближення. Бідні країни розвиваються бо-леї високими темпами, поки не наздоженуть лідерів. Ноетот результат не є неминучим. Багаті странимогут виявитися позаду, а деяким бідним странамнікогда не вдасться включитися в цей процес
12. У політиці, спрямованої на прискорення зростання вироб-водительности, упор робиться на розширення інвести-цій у фізичний капітал і стимулювання науково-технічного прогресу шляхом збільшення витрат наНІОКР. Податки та субсидії змінюють стимули і дляінвестірованія, і для НДДКР. Будуть потрібні поісті-ні героїчні зусилля, щоб компенсувати общеесокращеніе темпу зростання продуктивності з 1973 р. шляхом збільшення інвестицій у фізичний капітал іНІОКР.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua