Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Порівняльний аналіз


3.1. Як взаємодіють між собою мікрохозяйства і мезосістеми?
3.2. Визначте місце мікроекономіки та мезосістеми в економічному і ринковому просторі.

3.3. Як розрізняється роль мікроекономіки та мезоекономіку в прогресі економіки і задоволення
і потреб суспільства?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Порівняльний аналіз "
 1. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  порівняльного аналізу даного показника в розрізі різних галузей народного господарства (табл. 3.10). Таблиця 3.10 Порівняльний аналіз середньомісячних рівнів оплати праці працівників різних галузей {foto39} У таблиці наведено дані, по-перше, по досліджуваного установі (стр. 1), по-друге, в цілому по країні (стр. 2) і, по-третє , по найбільш великим галузях народного господарства
 2. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  порівняльний аналіз дозволяє встановлювати установи, які допустили перевитрату призначень за кошторисом, причини цих перевитрат і вживати відповідних заходів. Для зіставлення касових та фактичних видатків з призначеннями по кошторису складається таблиця за даними форми № 2 «Звіт про виконання кошторису витрат» (табл. 5.10). Таблиця 5.10 Аналіз відхилення касових та фактичних
 3. 7.4. Аналіз руху матеріальних цінностей та зміни їх залишків
  порівняльний аналіз джерел надходження матеріальних цінностей за даними річного звіту про рух матеріальних цінностей (форма № 6) та довідки про рух сум фінансування з бюджету за 2000 і 2001 рр.. При цьому для порівнянності показників за 2 роки переведемо їх в умовні одиниці виходячи зі сформованого середньорічного курсу долара США в 2000 р. - 337 руб., А в 2001 р. - 976 руб. за 1
 4. 8.2. Аналіз забезпеченості продуктами харчування і джерел їх придбання
  порівняльний аналіз фактичного рівня споживання продуктів харчування з його плановим рівнем. Планове значення рівня споживання продуктів харчування у розрахунку на одне ліжко в рік не виконано на 3,7%, або 3 289,5 тис. руб. Це свідчить про погіршення якості медичного обслуговування населення в звітному році. З метою встановлення причини невиконання плану за рівнем споживання продуктів
 5. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю. Кредиторську заборгованість, як і дебіторську, вивчають в динаміці по установі в цілому, окремих її видах і сумам. Для аналізу використовується тільки достовірна інформація за видами та строками заборгованості. Для цього вивчаються контракти, договори, перевіряється точність записів в боргових зобов'язаннях і відомостей про сплату. При визначенні
 6. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості є спеціальний коефіцієнт, що характеризує співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення залишків кредиторської заборгованості до залишків дебіторської заборгованості на початок і кінець досліджуваного періоду і показує, яка частка зобов'язань установи може бути погашена при надходженні
 7. Предмет макроекономіки
  порівняльний аналіз економічних потенціалів різних країн;> макроекономічний аналіз ex ante, тобто прогнозне моделювання економічних процесів і явищ на основі певних теоретичних концепцій, що дозволяє визначити закономірності розвитку економічних процесів і виявити причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами і змінними. Це, власне, і є
 8. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  порівняльний аналіз поглядів Петті і меркантилістів на проблеми зовнішньої торгівлі, політики протекціонізму і ряд інших проблем. Під впливом меркантилістів, Петті таки виділяє зовнішню торгівлю, яка, на його думку, більшою мірою, ніж інші галузі господарства, сприяє зростанню багатства нації, розділяючи точку зору, що дійсний сенс багатства полягає скоріше в
 9. , а також значення чотирьох його складаючи-чих.
  Порівняльний аналіз економіч-ського зростання за конкретний період. Щоб краще зрозуміти, як визначається реальний ВВП, розглянемо наступний числовий приклад. Числовий приклад Погляньте на табл. 22.2, яка відображає результати роботи гіпотетичної еко-номіки, що виробляє тільки два види товарів - хотдоги і гамбургери. У табли-це наведено дані про обсяг їх випуску та цінах продажу
 10. Однак для оцінки колишніх касові-; их рекордів необхідно враховувати еактор інфляції.
  Порівняльний аналіз прибутковості тарих і нових стрічок. Наведені в таб-"Ице результати свідчать, що фі-нансових рекорд глядацького інтересу історії Скарлетт О'Хара і Ретта Бат--ера, знятої понад півстоліття тому, постає неперевершеним.
© 2014-2022  epi.cc.ua